วัดยางทอง : วัดที่มีต้นสาเกมาก

BM.chaiwut
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ในเขตเทศบาลนครสงขลา แม้พื้นที่จะค่อนข้างน้อย แต่มี ๑๘ วัด ดังนั้น วัดใด ชื่ออะไร อยู่ตรงไหน บางคนจึงไม่อาจตอบได้ทันที... สำหรับวัดยางทอง คนจะไม่ค่อยรู้จัก แต่ถ้าบอกว่า วัดที่มีต้นสาเกมาก หลายคนจะร้อง ออ ! ทันที... ในสมัยก่อนนั้น วัดยางทองปกคลุมด้วยต้นสาเกเกือบทั้งวัด ต่อมาสาเกก็ค่อยๆ น้อยลง เนื่องจากถูกโค่นเพื่อใช้พื้นที่ และล่าสุดตอนเกิดพายุใหญ่ สาเกต้นใหญ่ที่สุดของวัดก็ล้มลง เพื่อมิให้สาเกวัดยางทองหมดไป สมภารใหม่จึงต้องมีนโยบายอนุรักษ์ต้นสาเกไว้ให้คงอยู่กับวัดยางทอง (วัดที่มีต้นสาเกมาก)

มุมวัด สามแยกถนนนางงามกับถนนสงขลาบุรี... เมื่อก่อนมีอยู่ ๒ ต้น ถูกพายุใหญ่ล้มเสีย ๑ ต้น... ต้นนี้มีลูกดก และติดจนแก่จัด ก็อาศัยต้นนี้แหละนำมาเชื่อมช่วยงานบุญ


ข้างประตูหน้าวัด ด้านตะวันออก ถนนนางงาม ... ต้นนี้ แม้จะเป็นลูกมาก แต่ก็ไม่ค่อยจะได้เชื่อม เพราะมักจะเน่าในและร่วงหล่นหมด


ต้นนี้ อยู่หลังศาลาโรงธรรม ทำหน้าที่เป็นค้างพลูด้วย... ตอนผู้เขียนมาอยู่วัดยางทองใหม่ๆ คิดว่าต้นนี้ไม่นานคงจะตาย แต่ผู้เขียนก็อยู่มาเกิน ๒๕ ปีแล้ว ก็ยังคงอยู่ทำนองเดิม... ต้นนี้ แม้จะไม่สมบูรณ์ แต่บางครั้งก็พอจะสอยลูกมาเชื่อมได้เหมือนกัน


ต้นนี้ อยู่ด้านตะวันตกศาลาโรงธรรม... นอกจากต้นมุมวัดแล้ว ก็ต้นนี้แหละที่ได้เก็บเชื่อมทำบุญอยู่ แต่ต้นนี้สูง สอยอยาก ลูกสูงๆ จึงมักจะสุกหล่นแล้วเก็บทิ้งถังขยะ....

...

๕ ต้นนี้ เพิ่งปลูกได้ ๒-๓ ปี บริเวณด้านหลังโบสถ์... คาดว่าอีกไม่กิ่ปี บริเวณนี้คงจะมีร่มเงาของต้นสาเก เมื่อมีลูกมากขึ้น นอกจากจะเชื่อมไปทำบุญแล้ว อาจเป็นรายได้เล็กๆ น้อยๆ


+

ต้นนี้ พระเดชพระคุณเจ้าอาวาสรูปก่อนปลูกไว้... ตอนแรกก็เริ่มจะแผ่กิ่งก้านสาขากว้างไกลแล้ว พระเดชพระคุณท่านสั่งให้เด็กรานกิ่งออกบางส่วน เค้าคงจะน้อยใจ จึงหยุดการเติบโตไปหลายปี ตอนนี้ก็เริ่มมีลูกบ้างแล้ว แต่การแผ่กิ่งก้านยังไม่เติบโตเท่าที่ควรจะเป็น.....


ต้นนี้ อยู่ข้างประตูเล็กทางทิศเหนือ... ต้นนี้ ใช้รถตักย้ายมาจากบริเวณหน้าโบสถ์ ต้นเดิมนั้นลำต้นโตขนาดลำแข้งแล้ว พอโอนมาปลูกใหม่ต้นเดิมก็ค่อยๆเฉาตาย ยังดีที่หนอใหม่ซึ่งแทงขึ้นมาที่โคนต้นขนาดเท่านิ้วก้อยยังอยู่ ประมาณ ๔-๕ ปีแล้ว เพิ่งโตแค่นี้เอง....


มุมวัดตะวันตกเฉียงใต้... เมื่อก่อน จะมีต้นสาเกขนาดใหญ่อยู่ ๒ ต้น โดนพายุใหญ่ล้มหมด ตอนนี้ก็มีหน่อใหม่งอกขึ้นมาจากรากใต้ดิน หรือจากโคนลำต้นที่ตัดทิ้งไว้ เมื่อจะเอาไปปลูกก็มาหาบริเวณนี้

คิดว่า "วัดยางทอง ออ ! วัดที่มีต้นสาเกมาก" คงจะไม่เลือนหายไป ในสมัยที่ผู้เขียนยังเป็นสมภารอยู่...

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เรื่องเล่าจากในวัดความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

สาเกเชื่อม อร่อยมากค่ะพระคุณเจ้า

เขียนเมื่อ 

ใบแฉกสวยดีครับ