การประชุมวิชาการ การนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

Ammiko
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

หอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้มีส่วนร่วมในการประชุมวิชาการ การนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ในวันที่ 8-9 พฤษภาคม 2556 โดยได้จัดกิจกรรมอาเซียนสัญจร 

บุคลากรหอสมุดได้แต่งกายชุดประจำชาติ 10 ประเทศอาเซียน และให้ความรู้เกี่ยวกับอาเซียนแก่ผู้ร่วมงาน

  


การจัดแสดงขนมพื้นเมืองภูเก็ต ให้กับผู้เข้าร่วมงานได้ทำความรู้จักจังหวัดภูเก็ตมากยิ่งขึ้น 

โดยบุคลากรหอสมุดแต่งกายในชุดย่าหยา เพื่อสืบสานวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ลป.รร.Gotoknowความเห็น (0)