ดิฉันรีบตอบว่า ไม่ใช่คะ

KM หรือ การจัดการความรู้ คือ ศาสตร์ด้านการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้องค์กรในการสร้างความรู้ นำความรู้ไปใช้ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้คะ

ส่วนบล็อก (Blog) คือ เครื่องมือในการบันทึกข้อมูล เหมือนไดอารี่หรือสมุดบันทึกคะ ซึ่งถูกนำมาใช้ในการทำ KM เพื่อการบันทึกเรื่องเล่าแห่งความสำเร็จซึ่งมักจะสอดแทรกเทคนิคและประสบการณ์ในการทำงานไว้มากมายคะ

จันทวรรณ