วิธีการไต่บันไดจิตวิญญาน

อ.ต๋อย
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ระหว่างการเดินทางกลับจากเขื่อนจุฬากรณ์ มีข้อสรุปหนี่งจากการสนทนากับพี่กุ้ง(สุกัญญา มะลิวัลย์ ครูโรงเรียนเชียงยืน) ที่ผมประทับใจมาก เกี่ยวกับการวิเคราะห์ลำดับความต้องการของมนุษย์ของมาส์โลว์ ( Maslow's) จึงอยากบันทึกแลกเปลี่ยน


วิธีการหรือเครื่องมือไต่บันไดเพื่อยกระดับจิตวิญญานของตนเอง ที่สอดคล้อง กับ ลำดับความต้องการของมาสโลว์ คิ่อ ศีล ทาน ภาวนา  

สังเกตว่า แตกต่างจาก ทาน ศีล ภาวนา ของชาวพุทธ  ที่ทานมาก่อนศีล ที่เป็นเช่นนี้ ผมวิเคราะห์ว่า เป็นเพราะวัฒนธรรมแตกต่างกัน

หรือท่านว่าไงครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บทสังเคราะห์จาก อ.ต๋อยความเห็น (0)