พิธีการต่าง ๆ  ตามข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติ

Todsapol

พิธีการต่าง ๆ  ตามข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติ

ว่าด้วยการปกครองหลักสูตรและวิชาพิเศษลูกเสือ  พ.ศ.  2509

ข้อ  280  รหัสของลูกเสือ

  รหัสของลูกเสือเป็นเครื่องหมายเฉพาะในวงการลูกเสือซึ่งลูกเสือรับรู้  และเข้าใจความหมายซึ่งกันและกัน  วัตถุประสงค์ของการแสดงรหัสของลูกเสือ  ก็เพื่อจะให้ลูกเสือรู้และเข้าใจว่า  “เราเป็นพวกเดียวกัน”

  วิธีแสดง  ยกข้อศอกงอขึ้นชิดลำตัว  หันฝ่ามือข้างหน้าสูงเสมอไหล่  ให้นิ้วหัวแม่มือกับนิ้วก้อยรวบจนติดกัน  นิ้วหัวแม่มือทับนิ้วก้อย  อีกสามนิ้วที่เหลือเหยียดขึ้นไปตรง ๆ  และติดกัน

  นิ้วทั้งสามมีความหมายถึง  คำปฏิญาณของลูกเสือ 3  ข้อ  คือ

  ข้อ 1  ข้าจะจงรักภักดีต่อชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์

  ข้อ 2  ข้าจะช่วยเหลือผู้อื่นทุกเมื่อ

  ข้อ 3  ข้าจะปฏิบัติตามกฎของลูกเสือ

  โอกาสแสดงรหัส

  1.  เมื่อลูกเสือกล่าวคำปฏิญาณในพิธีปฏิญาณตน

  2.  เมื่อพบกับลูกเสือในประเทศ  หรือต่างประเทศเป็นการรับรู้ว่าเป็นพวกเดียวกัน

ข้อ 281  การสัมผัสมือ

  การสัมผัสด้วยมือซ้ายและปฏิบัติต่อกันเช่นนี้ในหมู่ลูกเสือทั่วไป

  วิธีแสดง  ยืนมือซ้ายออกไป  แล้วสัมผัสกับมือซ้ายของอีกฝ่ายหนึ่ง  สัมผัสกันเหมือนกับการสัมผัส มือขวา

การเคารพ

ข้อ 282  การเคารพ

  ลูกเสือสำรองมีวิธีแสดงความเคารพ 2  วิธี

  1.  แสดงความเคารพเป็นบุคคล  ลูกเสือจะสวมหมวกหรือมิได้สวมหมวก  ทำวันทยาหัตถ์  2  นิ้ว  คือยกมือขวาขึ้น  แยกนิ้วชี้กับนิ้วกลางออกเหยียดตรง  (รูปตัววี)  แล้วให้นิ้วชี้แตะที่กระบังหมวกต่อขอบหมวก  ถ้ามิได้สวมหมวกให้นิ้วชี้แตะที่หางคิ้วขวา

  2.  แสดงความเคารพเป็นหมู่  คือการทำแกรนด์ฮาวล์

ข้อ 283  ลูกเสือสามัญ  สามัญรุ่นใหญ่  วิสามัญ  มีวิธีแสดงความเคารพ 2  วิธี

  1.  วันทยาหัตถ์  ให้ทำวันทยาหัตถ์ 3  นิ้ว  คือยกมือขวาขึ้นให้นิ้วชี้  นิ้วกลาง  นิ้วนาง  ติดกันแล้วให้นิ้วชี้แตะที่ขอบหมวก  หมวกปีก  หรือนิ้วชี้แตะที่หางคิ้วขวา  ถ้าสวมหมวกทรงอ่อน  (เบเร่)  ถ้ามิได้สวมหมวกก็ทำอย่างเดียวกับสวมหมวก  ถ้าอยู่ในแถวผู้บังคับบัญชาจะบอก  “ตรง”

  2.  เคารพท่าพลอง

  เมื่ออยู่กับที่  ให้ยืนตรง  พลองชิดตัว  (ข้างขวา)  ยกมือซ้ายอย่างเดียวกับทำแสดงรหัสลูกเสือขึ้นแตะพลอง  ให้แขนซ้ายอยู่เสมอแนวระดับไหล่ทั้งสองข้าง

  ท่าเดิน  ในท่าแบกพลองอยู่ให้ลดมือซ้ายที่จับพลองเหยียดลงมาชิดกับตัว  ในขณะเดียวกันให้ยกมือขวาให้ท่าแสดงรหัสลูกเสือไปแตะพลอง  ให้แขนขวาอยู่เสมอแนวระดับไหล่ทั้งสองข้าง  มือซ้ายและมือขวาที่ยกไปแตะพลอง  ตามที่กล่าวมานี้ให้คว่ำฝ่ามือลงข้างล่าง  ในขณะที่ทำการเคารพ  ตาแลดูผู้รับการเคารพ

ข้อ 284  ลูกเสือถือธงให้เคารพด้วยธง  ดังนี้

  เมื่ออยู่กับที่  ให้ถือธงด้วยมือขวา  โคนคันธงจรดพื้นและแนบกับลำตัว  เวลาทำความเคารพให้ถือธง  ใช้มือซ้ายจับคันธงเหนือมือขวาแล้วชิดมือขวา  แล้วยกคันธงขึ้นมาเสมอบ่าขวาข้อศอกซ้ายตั้งได้ฉาก  มือขวาคงจับที่โคนคันธง  ครั้นแล้วให้ทำกึ่งขวาหัน  ลดปลายธงลงช้า ๆ  จนคันธงขนานกับพื้น  มือซ้ายอยู่เสมอบ่าห่างจากตัวพอสมควร  มือขวาจับคันธงแขนเหยียดตรงไปมาตามคันธง  (ตอนนี้การบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีควรได้ครึ่งเพลงพอดี)  ต่อไปให้ค่อย ๆ  ยกคันธงขึ้นช้า ๆ  คะเนว่าจบเพลงสรรเสริญพระบารมี  ลดธงในท่าตรงตามเดิม

  ท่าเดิน  ให้แบกธงด้วยบ่าขวา  มือขวาจับด้ามธงห่างจากโคนธงพอสมควร  ศอกขวาแนบลำตัวทำมุม 90  องศากับลำตัว  เวลาทำความเคารพในขณะเดินสวนสนามให้ปฏิบัติ  ดังนี้

  1.  เมื่อถึงธงที่ 1 (ธงระวัง) ให้ลดธงลงจากท่าแบกมาแนบลำตัว  ถือคันธงตั้งตรง  มือขวาจันโคนคันธง  มือซ้ายจับคันธงเสมอบ่ายกข้อศอกซ้ายให้ตั้งฉากกับลำตัว

  2.  เมื่อถึงธงที่ 2 (ธงที่ทำความเคารพ) ให้เหยียดซ้ายออกตรงไปข้างหน้า ให้คันธงเอนออกไปข้างหน้าประมาณ 45  องศา  แขนขวาเหยียดตรงแนบลำตัว  ตาแลตรงไปข้างหน้า

  3.  เมื่อถึงธงที่ 3 (ธงเลิกทำความเคารพ) ให้ยกธงขึ้นมาอยู่ในท่าแบกตามเดิม คือลดมือซ้ายลงแล้วเดินตามปรกติ

ข้อ 285  โอกาสแสดงการเคารพ  มีดังนี้

  1.  ต่อธงชาติไทยในขณะที่ชักขึ้นลง  ธงประจำกองทหาร  ธงคณะลูกเสือประจำจังหวัดที่เชิญผ่านไป

  2.  ในขณะที่มีการบรรเลงเพลงชาติ  เพลงสรรเสริญพระบารมี  เพลงมหาชัย  เพลงสรรเสริญเสือป่า

  3.  แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  สมเด็จพระบรมราชินีนาถ  พระบรมวงศานุวงศ์ชั้นผู้ใหญ่  ผู้บังคับบัญชา  บิดามารดา  ครูบาอาจารย์  ญาติผู้ใหญ่ที่ควรเคารพ  นายทหารบก  นายทหารเรือ  นายทหารอากาศ  นายตำรวจที่แต่งเครื่องแบบ

  4.  ลูกเสือต่อลูกเสือชาติเดียวกัน  หรือต่างชาติกัน  ขณะที่พบกันเป็นครั้งแรกในวันหนึ่ง


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Scouting For Boys

คำสำคัญ (Tags)#พิธีการต่าง ๆ ตามข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยการปกครองหลักสูตรและวิชาพิเศษลูกเสือ พ.ศ. 2509

หมายเลขบันทึก: 535237, เขียน: 08 May 2013 @ 23:32 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง, ดอกไม้: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)