ผลงานนักเรียน

อัญชลี
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

—เด็กหญิงกานต์มณี  สีหานาม 
ผู้ช่วยปฏิคม กลุ่ม
ยุวเกษตรกรโรงเรียนบ้านดอนหาด —เติบโตจากครอบครัว  ที่ประกอบอาชีพ  การเกษตรกร 
ในช่วงเช้าก่อนไปโรงเรียน 
และช่วงเย็นหลังเลิกเรียน 
จะทำหน้าที่รดน้ำในแปลงผัก 
ให้อาหารไก่ 
และเปลี่ยนน้ำให้ไก่ 
และช่วงเย็นส่วนใหญ่ 
จะไปช่วยช่วยคุณแม่รดน้ำแปลงผักสวนครัว—ความสนใจเกี่ยวกับกิจกรรมกลุ่มยุวเกษตรกรเกิดขึ้น เมื่อ  โรงเรียนบ้านดอนหาด จัดงานวิชาการ  เมื่อปีการศึกษา  2553—ได้เข้ามาดูกิจการกลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนบ้านดอนหาด
โดยเฉพาะการเพาะเห็ด 
จึงขอสมัครเข้าทำกิจกรรมการเพาะเห็ด—
ในระยะแรกผู้ปกครองไม่อนุญาตให้มาเหตุเนื่องจากความเป็นห่วงการมาโรงเรียนในวันหยุด  และเรื่องผลการเรียน  แต่ 
เด็กหญิงกานต์มณี 
ก็สามารถอธิบายให้ผู้ปกครองเข้าใจ 
และได้สมัครเข้าเป็นสมาชิกของกลุ่ม
ยุวเกษตรกรโรงเรียนบ้านดอนหาด
บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Kung4442ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 


เยี่ยมยอด