ครูตุ๊ก

     วันนี้ครูคงจะต้องเปลี่ยนบทบาทบ้าง การสอนที่เรายืนสอนหน้าชั้นเรียนอย่างเดียวนั้น คงจะเอาเด็กไม่อยู่แน่ ลองเปลี่ยนเป็นการ coach นักเรียนบ้างดีกว่า คงไม่ต้องกังวลใจกับความเปลี่ยนแปลงมากนัก เพราะรัฐบาลมีนโยบายให้ใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง มีทั้งเขตพื้นที่และ ผอ. คอยให้การสนับสนุน ให้การแนะนำ รวมทั้ง ม. ที่เราร่วมมือด้วย ก็คือ มรภ. ภูเก็ต เราเห็นการสอนของ รศ.ศิริชัย แล้ว เราชอบมากเลย ควรเอาเป็นแบบอย่างนะบันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ชรคศ พังงาความเห็น (1)

รศ.ศิริชัย สอนเรื่องอะไรหรอครับ