ระบบนิเวศน์และความเสื่อมโทรม

ชุดความรู้ในแต่ละพื้นที่เหมาะสมกับการพัฒนาในพื้นที่นั้นเป็นเวลานาน แต่การถ่ายทอดความรู้โดยปราศจากการพินิจพิจารณาเป็นสาเหตุใหญ่ที่ทำให้เกิดความเสื่อมโทรมของทรัพยากร

จากการทำการเกษตรในปัจจุบัน ได้มีการถ่ายทอดความรู้มาจากทั้งในพื้นที่และต่างพื้นที่ ทำให้มีการปฏิบัติที่แตกต่างและหลากหลายกันไปตามทรัพยากรและชุดความรู้ที่ใช้ ที่ทั้งทำให้เกิดการพัฒนาการที่เหมาะสมและถูกต้อง และการพัฒนาการที่ทำให้เกิดความเสื่อมโทรมของทรัพยากร

 

จากผลของการวิเคราะห์ร่วมกับนักวิชาการระดับโลก หลาย ๆ ท่านพบว่า ชุดความรู้ในแต่ละพื้นที่เหมาะสมกับการพัฒนาในพื้นที่นั้นเป็นเวลานาน  แต่การถ่ายทอดความรู้โดยปราศจากการพินิจพิจารณาเป็นสาเหตุใหญ่ที่ทำให้เกิดความเสื่อมโทรมของทรัพยากร เช่น การใช้ความรู้ การทำการเกษตรแบบตะวันตก ที่มีการหักล้างถางป่า แล้วปลูกพืชเชิงเดี่ยวเป็นแปลงใหญ่ ๆ นั้น ทำได้เฉพาะในเขตที่อบอุ่นเท่านั้น เมื่อมีการนำแนวคิดดังกล่าวมาใช้ในเขตร้อน ก็ได้ทำให้เกิดความเสื่อมโทรมอย่างรวดเร็วและรุนแรง อันเนื่องมาจากระบบทรัพยากรพื้นฐานที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง กล่าวคือ ในเขตอบอุ่น จะมีดินที่ค่อนข้างเหนียว เก็บธาตุอาหารได้มาก มีอินทรียวัตถุสูง เป็นจุดตั้งต้น มีการย่อยสลายช้า เป็นปัจจัยเสริม ซึ่งสามารถทำการเกษตรเชิงเดี่ยวได้เป็นเวลานาน เพียงแต่มีการจัดการเพิ่มเล็กน้อย ก็อาจปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ได้เป็นเวลากว่าร้อยปี ซึ่งแตกต่างจากเขตร้อนโดยสิ้นเชิงเนื่องจากมี ดินเนื้อหยาบที่เก็บธาตุอาหารได้น้อย มีอินทรียวัตถุต่ำ และย่อยสลายอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะเมื่อมีการไถพรวนและไถกลบ แม้จะมีการเพิ่มอินทรียวัตถุให้บ้างก็ไม่ทันกับการย่อยสลาย จึงทำให้เกิดระบบการผลิตที่เปราะบาง แนวทางแก้ไขที่สำคัญเพื่อพัฒนาระบบนิเวศน์จึงจำเป็นต้องเข้าใจพื้นฐานของธรรมชาติ พัฒนาระบบให้มีการสะสมมากกว่าให้มีการย่อยสลาย ดังนั้น ระบบการมีต้นไม้ และพืชคลุมดินในเขตร้อน จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งยวดเพื่อเพิ่มการสะสมและหมุนเวียนธาตุอาหารในระบบของต้นไม้ แทนที่การสะสมในดินและอินทรียวัตถุที่มีอยู่น้อยและสลายตัวอย่างรวดเร็ว อย่างเช่นปฏิบัติอยู่ในระบบเกษตรผสมผสาน และวนเกษตร และการปฏิบัติการที่ทำให้เกิดระบบเกษตรอินทรีย์ตามหลักของกลุ่มเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ คือ ไม่ทำลายตนเอง  ไม่ทำลายผู้อื่น และไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม ที่สอดคล้องกับความเป็นจริงของระบบเกษตรเขตร้อน และหวังว่า ทุกท่านจะให้การสนับสนุนการทำการเกษตรแบบนี้ เพื่อความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ การเกษตร และสังคม ในเขตร้อนต่อไป

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ความรู้เพื่อชีวิต

คำสำคัญ (Tags)#ความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศ

หมายเลขบันทึก: 53265, เขียน: 04 Oct 2006 @ 16:52 (), แก้ไข: 18 Apr 2012 @ 15:13 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก


ความเห็น (2)

ป๊อปปี้
IP: xxx.172.153.81
เขียนเมื่อ 

ช่วยหน่อยค่ะ

ช่วยหาการเสื่อมโทรมของทรัพยากรน้ำเเละการอนุรักษ์

หาจากเน็ตก็ไม่มี

เซงมาก!!

หาผิดที่นะซิครับ

เรื่องนี้เป็นประเด็นใหญ่ที่สุดของโลก

มีแน่นอน

ให้ใช้คำค้น

degradation pollution erosion quality

toxic productivity value

ประมาณนี้ครับ

เจอแน่นอน มีแต่จะมากเกินไปด้วยซ้ำ