ภาวะผู้นำ แบบใส้ผ้าเตี่ยวผืนเดียว ชนะพวกใส่สูท มารยาทดี


คงไม่ต้องพูดอะไรกันมาก สำหรับภาวะผู้นำที่ร่ำเรียนกันมา
ใส่สูท ผูกไทด์  เหน็บปากการาคาแพง ชอบเอาเปรียบผู้อื่น
ซึ่งถอดแบบมาจาก พวกตะวันตก มีรากเหง้ามาอย่างนี้
ส่วนคานธีนั้นปฏิเสธสูท ไทด์ นุ่งผ้าเตี่ยวผืนเดียว ก็นำเอาเอกราชมาสู่อินเดียได้
การปฏิเสธสูท ของตะวันตก เป็นการต่อสู้เชิงสัญลักษณ์
ซึ่งความมีภาวะผู้นำ ไม่จำเป็นต้องมีรูปแบบ คนจึงจะเชื่อถือ
คนเชื่อถือในการกระทำของท่านคานธี มากกว่ามองที่เสื้อผ้า


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เรียนรู้ตลอดชีวิตความเห็น (0)