ความร้อน ที่เราต้องช่วยกันแก้ไขครับ

อ.ดร.วรกาญจน์
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

วันนี้ ผมขึ้นหัวข้อว่าความร้อนที่เราต้องช่วยกันแก้ไขครับ ร้อนไหมครับทุกท่าน วันนี้เมืองไทยเราร้อนกว่าทุกปีที่ผ่านมา ท่านที่อยู่ในห้องปรับอากาศอาจไม่รู้สึกร้อน แต่ท่านรู้ไหมว่า ท่านคือผู้หนึ่งที่ทำให้โลกกว่าปกติ เพราะแอร์ในห้องเย็น แต่ตัวคอมเพรชเซอร์เป่าความร้อนออกไปภายนอกครับ นี้คือเรื่องหนึ่งทำทำให้โลกร้อนขึ้นครับ เราลองมาพิจารณาว่าร้อนของเมืองไมยมีสาเหตุมาจากปัจจัยเรื่องใดบ้างครับ

1. ตัดไม้ทำลายป่าหรือตัดต้นไม้ในที่สาธารณะ หรือเขตชุมชน ทำให้ต้นไม้ที่ทำให้เกิดร่มเงาลดลง สร้างความชื้นทำเกิดให้ฝนลดลง ต้นไม้คายออกซิเจนเหมือนเครื่องฟอกอากาศอย่างดีหมดไป ความร้อนจึงเพิ่มสูงขึ้นครับ
2. เครื่องปรับอากาศ ทำให้เกิดการระบายความร้อนจากคอมเพรชเซอร์ออกไปภายนอก เพิ่มร้อนในอากาศให้สูงขึ้นครับ 

3. การสร้างอาคารที่ไม่ถูกต้องตามหลักภูมิสถาปัตย์ไม่เว้นทางลม เพื่อประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมในชุมชน  ทำให้ความรอนสูงขึ้นครับ

4.การบุกรุก ปิดกั้นทางน้ำให้แคบลงถมที่ดินบริเวณแม่น้ำ คูคลองต่าง ๆ เพื่อใช้ประโยชน์ของตนเอง สร้างเป็นอาคาร หรือเพื่อประโยชน์อย่างอื่น เช่น ปลูกพืชผลทางการเกษตรเป็นของตนเอง  ทำให้ความชื้นหายไป การระบายความร้อนด้วยน้ำจึงหมดไป เพิ่มความร้อนให้สูงขึ้นครับ

5.การสร้างโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ ที่ไม่เหมาะสม เช่นการสร้างโรงงานต่าง ๆ ในจังหวัดที่อยู่ในพื้นการเกษตร เป็นที่รับน้ำ และสร้างความชื้นในอากาศได้เป็นอย่างดี เช่น อยุธยา ปทุมธานี สิงห์บุรี อ่างทอง เดิมพื้นที่ในจังหวัดเหล่านี้ เป็นพื้นที่ทำนาปลูกข้าว ที่นา ซึ่งมีน้ำอยู่ช่วยสร้างความชื้นในอากาศได้เป็นอย่างดี ปัจจุบันกลายเป็นนิคมอุตสาหกรรม จึงเพิ่มความร้อนให้สูงขึ้น    

เพียง 5 ปัจจัยดังกล่าว ก็ทำให้เมืองไทยของเราร้อนขึ้น ร้อนขึ้น ร้อนขึ้นไปเรื่อย ๆ จนไม่รู้ว่า จะร้อนเพิ่มขึ้นไปถึงจุดใด หากเราไม่ช่วยกันหยุดเรื่องนี้ได้ ลูกหลานของเราภายหน้าคงลำบากแน่ครับ

ความร้อนส่งผลต่อเรื่องใดบ้าง 1.การทะเลาะเบาะแว้งกัน 2.อุบัติเหตุ 3.น้ำขาดแคลน อุปโภคและบริโภค 4.ผลไม้สุกเร็วกว่ากำหนด 5.สุขภาพของทุกคน โดยเฉพาะ โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ และให้ระวังโดยเฉพาะผู้สูงอายุ 6.สินค้าจะมีราคาสูงขึ้น เพราะไม่มีน้ำใช้ในการเกษตร

นีแหละครับ เรื่องความร้อนที่เราต้องช่วยกันแก้ไขครับ ก่อนที่จะสายไปนะครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การบริหารการศึกษาความเห็น (1)

สวัสดีครับ

              บทสรุปสุดยอดที่ทุกคนต้องอ่านครับ

              ความร้อนส่งผลต่อสังคมคนคือ 

                           1.การทะเลาะเบาะแว้งกัน

                          2.อุบัติเหตุ 

                          3.น้ำขาดแคลน อุปโภคและบริโภค 

                          4.ผลไม้สุกเร็วกว่ากำหนด

                          5.สุขภาพของทุกคน โดยเฉพาะ โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ 

                         6.สินค้าจะมีราคาสูงขึ้น เพราะไม่มีน้ำใช้ในการเกษตร

                                             ขอบคุณที่นำมาแบ่งปันครับ