อ.ดร.วรกาญจน์
กฏหมาย,การศึกษา,บัญชี,ศาสนา อ.ดร.วรกาญจน์ สุขสดเขียว

ความเห็นล่าสุด


ขอชมเชยนะครับ ผมชอบเพลงล้านนามากครับ เพราะมากครับ ประเพณีล้านนาน่ารักมากครับ อยากให้พี่น้องชาวเหนือช่วยกันอนุรักษ์ไว้ด้วยครับ ผมไปเที่ยวและพบงานปอยหลวง แล้วเปลี่ยนแปลงไปมากครับ มีการเต้นโคโยตี้ เห็นแล้วรู้สึกหดหู่ใจว่า ทำไมไม่อนุรกัษ์ปอยหลวงแบบเดิม ๆ ซึ่งมีการฟ้อนอย่างสวยงามไว้นะครับ ขอขอบคุณท่านที่ได้ทำหน้าที่อนุรักษ์ประเพณีล้านนาไว้นะครับ เพลง กำเมือง ที่แสนเพราะครับ

 

 

ขอชมเชยในการปฏิบัติหน้าที่นะครับ สร้างอาชีพ สร้างรายได้แก่ชุมชนครับ

กูไม่ผิด เพราะยังมีตัวกูอยู่ครับ ถ้าหมดตัวกูเมื่อไร ก็เข้าสู่มรรค ผล นิพพานครับ

 

ภาครัฐควรมีศูนย์กลางการให้บริการที่เคยใช้คำว่า one stop service  ให้เหมาะสมครับ เช่น หากมีผู้ประกอบการรายย่อย SME จะทำธุรกิจ  ควรจะไปติดต่อที่ใด ในปัจจุบันที่เป็นอยู่

1. ไปจดทะเบียนพาณิชย์ กับสำนักงานพาณิชย์ในแต่ละจังหวัด เพื่อจะประกอบธุรกิจ

2. ไปจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มหากคาดว่าจะมีรายได้ของการประกอบการค้า 1,800,000 บาทต่อปี

3. ไปสำนักงานประกันสังคม และสำนักงานกองทุนทดแทน เพื่อยื่นหลักฐานการมีพนักงานตั้งแต่หนึ่งคนเพื่อเข้าสู่ระบบของประกันสังคม และกองทุนทดแทน

4. ไปอุตสาหกรรมจังหวัดเพื่อขออนุญาตประกอบกิจการโรงงาน หากเป็นอุตสาหกรรมที่มีเครื่องจักรขนาดที่ทาง    อุตสากรรมกำหนดไว้

5. ไปเทศบาล หรือ อบต.เพื่อขออนุญาตก่อสร้างโรงงาน

6. ไปธนาคารเพื่อขอสินเชื่อ เพื่อประกอบธุรกิจ หากมีวงเงินไม่เพียงพอ

ท่านเชื่อหรือไม่ครับว่าทุกหน่วยงาน ตามที่ระบุเป็นข้อ ๆ นี้ คนไทยเราต้องไปครับ หากไม่ไปเองก็ต้องจ้างสำนักงานเอกชนให้บริการโดยคิดค่าตอบแทนครับ  แต่ถ้าท่านทราบว่า ในประเทศสิงค์โปร์ หรือประเทศญี่ปุ่น เขาจะมีหน่วยงานของทางราชการที่เป็นศูนย์กลางการให้บริหารในเรื่องเหล่านี้ให้แก่นักธุรกิจของประเทศเขา  รัฐบาลของเขาเชื่อว่าหากการอำนวยความสะดวกให้นักธุรกิจมีความเจริญเติบโตขึ้น ประเทศเขาก็จะเจริญเติบโตตามไปด้วยครับ เช่น มีรายได้จากภาษีอากร รวมทั้งค่าธรรมเนียม ที่นักธุรกิจยินยอมชำระจากการให้บริการของรัฐ ที่อำนวยความสะดวกรวดเร็วและเป็นธรรมแก่พวกเขาครับ 

 

ผมว่าเรื่องภัยพิบัตินี้คงเกิดขึ้นแน่ครับ จากการทำลายธรรมชาติของมนุษย์ ฝีมือพวกเราเองครับ ถามว่าจะเกิดเมื่อไร ถ้าให้ทำนายตามหลักวิทยาศาสตร์ ต้องดูจากปัจจัยหลายด้านดังนี้ครับ อากาศที่ปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว หนาวมาก ร้อนมากจากที่ไม่เคยเกิดมาก่อน ฝนตกมากกว่าปกติ มีลมพายุบ่อยขึ้นมีสถิติที่สูงมากขึ้นโดยผิดปติ และพิจารณาจากธรรมชาติ เช่น มีฝูงปลาเกยตื้นและเสียชีวิตเป็นจำนวนมาก การอพยพของสัตว์ เช่น ตั๊กแตน แมลง  อื่น ๆ ไม่น่าเชื่อว่าเหตุดังกล่าวสามารถทำยนายได้ว่า จะเกิดภัยพิบัติร้ายแรงตามมา ในช่วงนี้แผ่นดินไหว เกิดบ่อยขึ้นนะครับ แต่แรงสั่นสะเทือนไม่มากนัก ประมาณ 5 ริกเตอร์ แต่การขยับตัวของเปลือกโลกมีบ่อยขึ้น ที่น่าเป็นห่วง คือบริเวณ ชายทะเลแถบทิศตะวันตกของเมืองไทยเรานะครับ แถบใกล้อินโดนีเซีย และฝั่งพม่า ซึ่งเคยเกิดมาแล้ว ยังน่าเป็นห่วงครับ และบริเวณตอนเหนือของเมืองไทยที่ติดกับพม่าและจีน ซึ่งเคยเกิดแผ่นดินไหวมาแล้วแต่ไม่มากนัก เรื่องเหล่านี้มิได้เป็นการสร้างความตื่นตระหนกให้ประชาชนนะครับ แต่เป็นเรื่องที่ให้ข้อสังเกตไว้ และควรหาวิธีป้องกันภัยไว้ล่วงหน้า เพื่อมิให้ประมาทด้วยครับ 

กลอนของท่าน สะใจ จริง ๆ ครับ ผมเองก็งง ๆ ตอนเรื่องดาวเทียมไทยคม ทำไมสัมประทาน แต่เวลารถไฟความเร็วสูงกลับมากู้ และเดียวนี้ การคอร์รับชั่นของเมืองไทย เพิ่มเป็น 30% แล้ว ทุกท่านลองตรองกันดูนะครับว่าจริงไม่ เรามีตัวแทนของพวกเราอยู่ในสภากันทุกจังหวัด ไม่ว่าฝ่ายค้าน ฝ่ายรัฐบาล แต่การคอรับชั่นยังเพิ่มมากขึ้น จะว่ามีความรู้น้อยก็ไม่ใช่ เพราะเดียวนี้จบ ป.โท ป.เอก กันสลอน การศึกษาก็ไม่ได้ช่วยพัฒนาจิตใจเลย ไม่กลัวบาป กลัวกรรมกันเลยครับ พวกเราคงต้องทน ทน ทนกันต่อไป เพราะเรามีแค่หนึ่งเสียงเท่านั้นครับ เฮ้อ ใกล้ถึงยุค คนดีอยู่ป่า คนบ้าอยู่เมืองกันแล้วมั่ง

เรียน ท่านอาจารย์ที่เคารพ ผมอ่านบทความของท่านอาจารย์ และผลการวิจัยเรื่องนี้แล้ว ผมขอเสนอความคิดในเรื่องนี้ว่า การใช้นโยบายเรื่องรับจำนำข้าวของรัฐบาลนี้น่าเป็นห่วงต่อเสถียรภาพทางการคลังของประเทศไทยเรามากครับ ประเด็นคือ    1.การทำให้การส่งออกข้าวไทยอยู่ในภาวะตกต่ำ จากปัจจัยที่ทำให้ราคาข้าวไทยมีราคาแพงกว่า ราคาข้าวของประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งเป็นคู่แข่งที่สำคัญ  2. ข้าวที่มีอยู่สต๊อก(โกดังเก็บสินค้า) จะเสียหาย เพราะไม่สามารถจำหน่ายออกไปได้  3. กระทบต่องบประมาณของประเทศไทย ที่ต้องจัดสรรเงินงบประมาณไปรับจำนำข้าว ที่มีราคาสูงกว่าความเป็นจริงของราคาตลาดโลก 4. ความไม่โปร่งใสในการบริหารเรื่องเงินรับจำนำข้าว  5. กระทบต่อการที่รัฐบาลไม่รับจำนำสินค้าเกษตรอื่น ที่มีความสำคัญเช่นเดียวกับข้าว เช่น ยางพารา ข้าวโพด มันสำปะหลัง

จากห้าประเด็นที่สำคัญดังกล่าว ผมจึงทำนายเศรษฐกิจข้าวไทยในอนาคต จากผลการวิจัย และจากปัจจัยอื่น ๆ ได้ว่า ข้าวไทยจะมีผลตกต่ำอย่างน่าเป็นห่วง ถ้าเราไม่แก้ปัญหาเรื่องนี้อย่างเร่งด่วน   จะทำให้ประเทศไทยเราเสียตลาดคู่ค้าที่สำคัญไป เสียเงินงบประมาณของแผ่นดินที่สูญไปกับการจำนำข้าวที่มีราคาเกินความเป็นจริง เมื่อเทียบกับราคาตลาดโลก  ความเสียหายจากข้าวที่เก็บไว้ในโกดังข้าวที่ไม่ได้มาตรฐาน  ความเสียหายจากการที่รัฐบาลไม่ให้ความเป็นธรรมกับการรับจำนำสินค้าเกษตรอื่นที่มีความสำคัญเช่นเดียวกันกับข้าว  ความเสียหายจากความไม่โปร่งใสของการบริหารเงินในการรับจำนำข้าว 

คนไทยที่รักเมืองไทยเราครับ     

พระคุณท่านทรงเป็นร่มโพธิ์ ร่มใหญ่ ร่มหนึ่งที่ปวงประชาชาวไทย ได้พึ่งร่มโพธิ์นี้ อย่างสุขใจ ขอพระคุณท่านทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง ทรงมีแต่ความสุข และทรงมีชนม์ชีพยืนนาน ทรงเป็นร่มโพธิ์ทองของพสกนิกรชาวชาวไทยตราบนานเท่านาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะพระบารมีปกเกล้า 

 คนไทยคนหนึ่งที่รักเคารพและศรัทธาพระองค์ท่านครับ

ความจริงผมไม่อยากเสนอความคิดนี้เลยครับ แต่พระเดชพระคุณท่านเจ้าประยุกต์ ได้สอนไว้ว่า คำว่าอุเบกขา
นั้นต้องมีเหตุผลทางสัมมาฐิถิ  สำหรับเรื่องการกู้เงินของรัฐบาลนี้พร้อมสมาชิกทั้งสองสภาที่ยกมือสนับสนุนนั้น   ทุกท่านเคยพิจารณาเรื่องนี้หรือไม่ครับ ทำไมมีการสัมประทานการสื่อสารดาวเทียมที่ปัจจุบันเทมาเซกได้ซื้อไปแล้วครับ  แต่พอคราวนี้ กลับขอกู้เงิน 2.2 ล้านล้านบาท เพื่อทำรถุไฟความเร็วสูงครับ ทำให้เป็นภาระของคนไทยทุกคนที่ต้องเป็นหนี้  วิเคราะห์ได้ว่า ถ้าเป็นธุรกิจของตนเองกลับเร่งให้ใช้การสัมประทาน  แต่พอเป็นเรื่องของบ้านเมืองไฉนเปลี่ยนระบบมากู้เงินละครับ   หากทุกท่านรักประเทศไทยจริง อยากให้ท่านกรุณาทบทวนกันนะครับ  เพราะที่ว่าเมืองไทยนั้นไม่มีการคอรับชั่นนั้น ไม่เป็นความจริงครับ เพียงแต่ว่าปัจจุบันนี้ได้ขยับวงเงินและเปอร์เซ็นต์ของเรื่องนี้เป็น 30% แล้วครับ สงสารเมืองไทยเราจังครับ ผมไม่มีอคติกับใครครับ ไม่ว่าท่านจะสีไหน แดง เหลือง หรือไม่มีสีครับ แต่ผมรักชาติไทยของผมครับ ผมรักเมืองไทยที่มีความสมบูรณ์ในด้านเกษตรกรรม มีผลไม้อุดมสมบูรณ์ มีชายทะเลที่สวยงาม รักวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม ครับ และทุกวันนี้ทุกอย่างกำลังจะเลือนหายไปครับ  แผ่นดินที่อุดมสมบูรณ์จะกลายเป็นโรงงานที่มีมลพิษ ป่าไม้จะกลายเป็นเถ้าถ่านของคนไทยที่หวังประโยชน์ของตนเองมากกว่าคนไทยส่วนรวม   คนไทยที่เคยเคารพกันด้วยคุณงามความดี กลับเคารพกันด้วยคนที่มีอำนาจที่ได้มาจากการลงทุนครับ   น่าเศร้าใจจริงครับ      

ดูจากรูปแล้ว เหมือนท่านรับราชการอยู่ แต่ไม่ทราบว่า จบการศึกษาในระดับใดครับ เพราอาชีพครูในปัจจุบันนี้ต้องมีใบประกอบวิชาชีพครับ ซึ่งต้องมีพื้นความรู้มาจากคณะศึกษาศาสตร์ ครุศาสตร์ หรือ จบการศึกษาในคณะอื่นที่เกี่ยวข้องแล้ว ศึกษาต่อประกาศนียบัตรวิชาชีพครูครับ เช่นจบคณะวิทยาศาสตร์ แล้วมาต่อประกาศนียบัตรวิชาชีพครูครับ และต้องสอบใบประกอบวิชาชีพครูที่คุรุสภาด้วยครับ ถึงจะเป็นครูได้ครับ  มองดูแล้วเหมือนยากนะครับ แต่ยังมีอีกลุ่มหนึ่ง ที่ทำหน้าที่คล้าย ๆ ครูได้ครับ คือ ครูภูมิปัญญาชนท้องถิ่น ที่หน้าทีสอนนักเรียน ให้รู้จักการทำขนมในท้องถิ่น การจักสานจากต้นไผ่ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ท่านเหล่านี้ก็ครูเหมือนกันครับ แต่ยกเว้นไม่ต้องมีใบประกอบวิชาชีพครูครับ  ยังอยากเป็นครูอยู่ไหมครับ คำว่าครู มาจาก คุรุ ที่แปลว่าหนัก นั้นแหละครับ ครู คือ ผู้เสียสละอย่างแท้จริง ครับ ผมก็คือครูคนหนึ่งเหมือนกันครับ  

ผมว่าผู้บริหารและครูควรมีทักษะตามกลักวิชาการดังนี้

ทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์

ทักษะด้านวิชาการและเทคโนโลยี่

ทักษะด้านการสามารถมองภาพรวมของความสำเร็จในการบริหาร หรือการปฏิบัติโดยรวมได้เป็นอย่างดี

ทักษะด้านการพัฒนาและการประยุกต์

ผมคิดว่าถ้าผู้บริหารและครูจะอยู่ในยุคใดก็ตามหากมีทักษะตามที่ว่านี้ จะประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนครับ 

เรียน ท่านอาจารย์และเพื่อนสมาชิกทุกท่าน

ผมขอเสนอความคิดเห็นในเรื่องนี้ด้วยครับ การประเมินนักเรียนโดยใช้ผลการสอบ NT นี้ ความจริงแล้ว ผมไม่เห็นด้วยครับ เนื่องจากกระบวนการคิดมาจากคนเพียงกลุ่มเดียว โดยความจริงน่าจะมาจากคณะครูผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเรื่องการเรียนการสอน เรื่องการประเมินวัดผล และจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญและมีความเกี่ยวข้องกับการศึกษาในแต่ระดับโดยตรงครับ ผมเองทำหน้าที่สอนอยู่ในมหาวิทยาลัย ด้านการบริหารการศึกษา ทำหน้าที่ใน อกคศ.มัธยม และเป็นประธานสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสถานศึกษาแห่งหนึ่ง ขออนุญาตสงวนชื่อหน่วยงานที่ทำหน้าที่อยู่ ผมพบปัญหาเรื่องสำคัญ ๆ เกี่ยวกับการศึกษาหลายเรื่องครับ เช่น ข้อสอบที่นำไปประเมินนักเรียนในแต่ละระดับที่มาจากส่วนกลาง ไม่มีบุคคลที่ผมกล่าวมาข้างต้นได้มีส่วนร่วมในการทำข้อสอบนี้เลย ทำให้เกิดความไม่เป็นธรรมแก่นักเรียน และได้ทราบข้อมูลว่าในการประเมินคุณภาพภายนอกหากนักเรียนในโรงเรียนมีผลสัมฤทธิ์จากการสอบต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด โรเงรียนจะไม่ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอก และอาจส่งผลต่อการทำวิทยฐานะของผู้บริหารและครู  เมื่อเรื่องการสอบวัดผลในระดับชาติมีความสำคัญเช่นนี้ ผมจึงอยากให้ใช้ข้อสอบที่จะใช้วัดผล ควรเป็นข้อสอบที่เป็นมาตรฐาน ถูกต้องและสมบูรณ์ สามารถวัดผลสัมฤทธิ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นที่ยอมรับของผู้บริหารครูในโรงเรียนทุกแห่ง มิใช่การทำข้อสอบดังกล่าวมาจากกลุ่มคน หรือคณะใด คณะหนึ่ง ซึ่งผู้บริหารและครูโดยทั่วไปไม่ยอมรับ ครับ     

การเลือกตั้งที่ดีเป็นประโยชน์มากครับ ในระบอบประชาธิปไตย จึงจำเป็นที่ต้องพัฒนาให้ประชาชนทุกคนมีความรู้และเป็นคนดี เมื่อประชาชนทุกคนเป็นคนมีความรู้และเป็นคนดีแล้ว จึงจะส่งผลไปถึงการที่บุคคลที่ได้รับเลือกตั้งมาจาก ประชาชนที่ดีดังกล่าวย่อมเป็นคนที่มีคุณภาพและสามารถไปพัฒนาบ้านเมืองให้เจริญต่อไปได้ครับ

เป็นเรื่องที่ดีครับ คงใช้ได้สำหรับบางรายวิชาครับ การไปศึกษาจากสถานที่จริง เป็นความรู้ที่ดีครับ

เป็นวัฒนธรรม ประเพณีที่ดีงามครับ ผมทำงานอยู่ที่ภาควิชาการบริหารการศึกษา ม.ศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ครับ เห็นตำแหน่ง และยศของท่านแล้ว เหมือน กับ อาจารย์ของผมเลยครับ ทำให้ผมสนใจเรื่องที่ท่านนำเสนอมาครับ อาจารย์ ผมท่านมีตำแหน่งและยศ ดังนี้ ครับ ว่าที่พันตรี ดร.นพดล เจนอักษร ครับ ท่านเป็นอาจารย์ที่น่าเคารพ รัก มีความรู้ความสามารถที่ดีเยียมครับ และท่านเคยทำงานอยู่ที่จังหวัดอุดรธานีครับ

น่าสงสารประเทศไทย และประชาชนชาวไทยจังครับ แล้วเมื่อไร เมืองไทยเราจะพัฒนาเสียทีครับ คนที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ไม่มีโอกาสบริหารประเทศครับ

เห็นรูปแล้ว หิวเลยครับ อร่อยน่าทานมากครับ ถ้าอยู่ใกล้ ๆ จะรีบไปหาพร้อมนำเครื่องเคียง และข้าวร้อน ๆ ไปด้วยครับ

ครูคือผู้ให้ ให้ความรู้ ให้ความเมตตา และปรารถนาดีต่อศิษย์ตลอดไปครับ กลอนท่านอาจารย์เพราะดีครับ

เห็นด้วยกับท่านอาจารย์เป็นอย่างยิ่งครับ อยากให้รัฐบาลทุกรัฐบาลเห็นความสำคัญของการศึกษาครับ การศึกษาพัฒนาคน คนพัฒนาชาติครับ แต่พอเปลี่ยนรัฐมนตรี นโยบายก็หลั่งไหลมา ส่วนมากเป็นเรื่องวัตถุนิยมครับ ส่วนการพัฒนาที่ยั่งยืนที่เป็นการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม หายไปหมดแล้วครับ คนดีของสังคมเป็นอย่างไร ดูจากสื่อสิครับ เห็นแล้วน่าเป็นห่วงอนาคตของประเทศไทยครับ

เรื่องการจราจร ต้องใช้คำเป็นจราจลแล้วครับ เพราะเราให้ความสำคัญกับเรื่องนี้น้อยไปครับ กฏหมายก็ไม่มีผู้ปฏิบัติตามครับ ตำรวจก็มีไม่พอกับการให้บริการครับ ถนนก็มีน้อยกว่ารถยนต์โดยเฉพาะที่ กทม.สัดส่วนรถยนต์มีมากกว่าถนนถึงห้าเท่าตัวครับ แถมทุกวันนี้ ใช้ระบบวิ่งรถยนต์กันเป็นปึ๊กครับ คือ ไม่มีคำว่าวิ่งช้าเลนขวา วิ่งเร็วหรือจะแซงใช้วิ่งเลนซ้ายแล้ว ทุกคนขับทุกช่องถนน จนบางครั้ง รถยนต์ที่ต้องใช้ความเร็วสูงกรณี รถของโรงพยาบาลที่ต้องขนย้ายผู้ป่วย ก็ไม่สามารถขอทางได้แล้วครับ ผมขอความกรุณาท่านผู้ใหญ่ของบ้านเมืองได้ช่วยพี่น้องชาวไทยเรื่องนี้เป็นพิเศษด้วยครับ

น่าแปลกนะครับ เงินเดือนข้าราชการ อาจารย์มหาวิทยาลัย และหน่วยงานอื่น ๆ มีมาตรฐานที่แตกต่างกัน แม้เป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยของรัฐเหมือนกัน จบการศึกษาระดับเดียวกัน ได้รับเงืนเดือนไม่เท่ากัน ไม่รู้ว่าใครเป็นคนคิดเรื่องนี้ กรุณาพิจารณาใหม่เถิดครับ ทุกอย่างถ้าเราทำให้เกิดความเป็นธรรมได้ ทุกคนจะมีความสุขครับ

อาจารย์ยินดีร่วมทำบุญด้วยครับ ขอให้อาจารย์แจ้งให้ทราบครับว่าจะให้ช่วยอะไรครับ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี