3 ตค.49 13.30 น.ประชุมคณะกม.ร้านค้าสวัสดิการ คุณหมอปรีชา เป็นประธาน ผู้ร่วมประชุมประกอบด้วยหมอปรีชา ศุภิดา เจียระนัย เจือจันทร์ และดิฉัน มีวาระประชุมเรื่องร่างหลักเกณฑ์การคัดเลือกร้านค้า เพื่อขายที่อาคารอเนกประสงค์ที่จะเสร็จอีก 1 ปีข้างหน้า โดยจะประกาศเพื่อให้ร้านค้าที่สนใจได้มีโอกาสเตรียมตัวพัฒนาตนเอง  การตรวจสุขภาพแม่ค้าซึ่งจะตรวจต้นธันวาคมนี้ หลังเสร็จสิ้นการตรวจเจ้าหน้าที่ โดยตรวจให้ฟรี