การทำสวนปาล์ม ไม่ต้องลองผิดลองถูกอีกแล้ว

“การทำสวนปาล์มให้ประสบความสำเร็จ ต้อง คัดเลือกพันธุ์ดี จัดการแปลงดีและดูแลรักษาดี” “การทำสวนปาล์ม ไม่ต้องลองผิดลองถูกอีกแล้ว เอาประสบการณ์ของผมไปทำได้เลย ”

สวัสดีครับ นานๆจะได้เข้ามา ช่วงนี้ จะนำท่านมาพบกับ  เกษตรกรผู้คร่ำหวอดอยู่กับปาล์มน้ำมันมากว่า 30 ปี วันนี้บุกมาเยี่ยมบ้าน พี่สหัส พรหมสงค์ เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน  ที่ตำบลท่าอุแท อำเภอกาญจนดิษฐ์ ซึ่งเป็นครั้งที่สองแล้วที่มาเยี่ยมสวนแห่งนี้ พาไปพบกับเจ้าของสวนกันเลยครับ  ก่อนที่มาทำสวนปาล์มแห่งนี้ มีความเป็นมาอย่างไรบ้างครับ ?

           พี่สหัส เล่าว่าก่อนจะมาถึงจุดนี้ เมื่อราวปี 2525 มีตำแหน่งเป็นผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6 และเป็นประธานกลุ่มเกษตรกรทำนา ตำบลท่าอุแท  ทำนามาหลายปี  แต่อาชีพทำนาไม่ประสบความสำเร็จ มีปัญหาขาดแคลนแหล่งน้ำ  ประกอบกับพื้นที่ข้าง ๆ มีชาวมาเลเซียมาซื้อที่ปลูกปาล์มน้ำมันผืนใหญ่  คิดดูแล้วว่า ชาวมาเลเซีย ยังมาลงทุนปูกปาล์มฯที่นี่  เขาคงจะมีรายได้ดีจึงมาทำสวนถึงบ้านเรา  และขณะนั้นปาล์มน้ำมันยังเป็นพืชใหม่  ที่ไม่ค่อยมีเกษตรกรปลูกในจังหวัดสุราษฎร์ธานี  จึงได้ตัดสินใจสละที่นา  50  ไร่  แปรสภาพเป็นสวนปาล์มน้ำมัน  โดยทำตามอย่างชาวมาเลเซีย สั่งพันธุ์ปาล์มน้ำมันมาปลูก 1,000 กว่าต้น

           การดูแลสวนปาล์มฯเมื่อก่อนทำอย่างไรบ้าง ?

            พี่สหัส เล่าต่อว่าตั้งแต่เริ่มปลูกปาล์มฯเป็นต้นมา  ได้ลองผิดลองถูกในสวนปาล์มมาตลอด ทั้งปฏิบัติตามหลักวิชาการ  จากการแนะนำของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร  จากนักวิชาการของบริษัทเอกชน  และทดลองเองบ้างก็มี  ทำไป เรียนรู้ไป  เมื่อก่อนใช้ปุ๋ยเคมีอย่างเดียว จนดินเป็นกรดจัด ปาล์มฯให้ผลผลิตลดลงอย่างมาก จากครั้งละ 30 ตัน เหลือเพียง 5 - 6 ตัน จึงเอาดินไปตรวจและได้เรียนรู้กับสถานีพัฒนาที่ดิน เป็นหมอดินอาสา จึงได้ปรับปรุงดิน และปรับปรุงสวน ส่วนที่ถูกน้ำขังก็ทำร่องระบายน้ำ ใช้ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยอินทรีย์ ใช้เวลาประมาณ 3 ปี ปาล์มฯก็เริ่มกลับมาให้ผลผลิตอีกครั้ง ทำให้เราได้เรียนรู้เรื่องการใช้ปุ๋ย การปรับปรุงดิน การดูแลรักษา  จากที่ใจรักในปาล์มน้ำมัน จึงได้ขยายพื้นที่ปลูกจนปัจจุบันมีประมาณ  200 ไร่  และจากการที่เรา เป็นเกษตรกรหัวก้าวหน้า พัฒนาอาชีพตนเองไม่หยุดยั้ง  จึงได้เป็นตัวแทนไปศึกษาดูงานในพื้นที่ต่าง ๆ ได้รับการคัดเลือกให้เป็นประธานคลัสเตอร์ปาล์มน้ำมัน  เป็นกรรมการสมาคมชาวสวนปาล์มจังหวัดสุราษฎร์ธานี ฯ  ทำให้มีผู้มาศึกษาดูงานที่สวนฯมากมายหลายคณะ  ได้รับเชิญให้ไปเป็นวิทยากรหลาย ๆ ที่ 


            จากประสบการณ์ทำงานด้านปาล์มน้ำมันมากว่า  30 ปี พี่สหัสมีข้อแนะนำให้กับเพื่อนร่วมอาชีพอย่างไรบ้าง ?

            พี่สหัส ได้ฝากไว้ว่า :  เกษตรกรที่ปลูกปาล์มน้ำมันรายใหม่ ควรจะต้องมีความรู้เรื่องปาล์มฯ   5  ข้อด้วยกัน

1. ระยะปาล์มตั้งตัว  ตั้งแต่ปลูกจนถึงอายุ  3 ปี ต้องเน้นโครงสร้างของลำต้น โคนต้นต้องใหญ่ 
ต้นสมบูรณ์  ต้องหวงทางใบไม่ตัดทิ้ง  บริเวณรอบโคนสะอาด  การให้ปุ๋ยไม่เน้นสูตรที่ให้ลูก ใช้ปุ๋ยสูตรที่มีตัวหน้าสูง  เช่น 25-7-7 , 16-20-0 , 46-0-0 และต้องระวังศัตรูพืชที่มาทำลาย เช่น ด้วง หนู

2.  ระยะเร่งผลผลิต  อายุปาล์ม 4 ปี ขึ้นไป ต้องเน้นเรื่องปุ๋ยและน้ำ  ให้น้ำสม่ำเสมอ  ควรทำแหล่งน้ำในพื้นที่สูงกว่า  เพื่อสะดวกในการให้น้ำ  , ให้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน  เน้นสูตรที่ตัวหลังสูง เช่นสูตร 13-13-21  , 9-10-20  เสริมด้วยปุ๋ยอินทรีย์ เพื่อปรับปรุงดิน โดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์น้ำที่ผลิตขึ้นเอง

3.  ระยะเพิ่มผลผลิต  เน้นเรื่องน้ำต้องให้เต็มที่  ถ้าช่วงแล้งต้องให้น้ำ  1  วัน เว้น 3 วัน  เรื่องการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ  ปุ๋ยน้ำ และปุ๋ยเคมี  ปรับปรุงดินด้วยโดโลไมท์  ให้ปุ๋ยเคมีเดือนเว้นเดือน  ต้นละ  2 กก./ครั้ง

4. ระยะผลผลิตลด อายุปาล์ม 16 ปีขึ้นไป  จะเห็นว่าปาล์มขาดคอบ้าง ต้องปรับปรุงบำรุงดิน  ให้น้ำ ปุ๋ย อย่างต่อเนื่อง  อย่าทิ้งสวนปาล์มเพราะเขาไม่มีผลผลิต  ถ้าบำรุงรักษาดี  จะได้ผลผลิตคุ้มทุน  ช่วงนี้ต้องเข้าใจว่าผลผลิตไม่สูงเหมือนปาล์มก่อนหน้านี้

5.  ระยะปลูกทดแทน  ปาล์มอายุ 30 ปีขึ้นไป  ลำต้นสูง เก็บเกี่ยวยากจึงต้องปลูกใหม่ การปลูกทดแทน  มี 2 วิธีคือ 

           1)  ล้มต้นปาล์มหมดทั้งสวน  หรือ

           2)  ล้ม 1 แถว เว้นไว้ 2 แถว  วิธีนี้ต้นที่เหลือ ถ้าดูแลบำรุงเหมือนเดิม  ปาล์มจะให้ผลผลิตต่อต้นดีขึ้นมาอีกรอบ  สามารถเป็นรายได้เลี้ยงปาล์มที่ปลูกใหม่ได้

            พี่สหัส ยังทิ้งท้ายไว้ว่า “การทำสวนปาล์มให้ประสบความสำเร็จ ต้อง คัดเลือกพันธุ์ดี  จัดการแปลงดีและดูแลรักษาดี” การทำสวนปาล์ม ไม่ต้องลองผิดลองถูกอีกแล้ว เอาประสบการณ์ของผมไปทำได้เลย ”

            นี่คือ อีกประสบการณ์หนึ่งของเกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมันจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่น่าจะมีประโยชน์ต่อชาวสวนปาล์มน้ำมันในระดับหนึ่ง  ขอขอบคุณ พี่สหัส ที่ได้ถ่ายทอดประสบการณ์มาให้เพื่อนร่วมอาชีพ ได้ต่อยอด  ไม่ต้องลองผิดลองถูกกันให้เสียเวลาเป็นสิบปียี่สิบปี  จากการพูดคุยกันครึ่งวัน  ได้ข้อมูลการทำสวนปาล์มจากพี่สหัส ชายวัย 72 ผู้นี้ มากมาย แต่ไม่สามารถนำมาเสนอในพื้นที่นี้ได้ทั้งหมด และพี่สหัสยังฝากมาว่า ถ้าพี่น้องชาวสวนปาล์ม ต้องการสอบถามข้อมูล เรียนรู้ เพิ่มเติม โทร. มาพูดคุยหรือเดินทางมาสัมผัสด้วยตัวเองได้ที่ บ้านเลขที่ 253 หมู่ 6 ต.ท่าอุแท อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี โทร. 086-2839245 ยินดีจะแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความคิดเห็นกับทุก ๆ ท่าน........œ

                                                                                                               

ชัยพร  นุภักดิ์                                                                 

สำนักงานเ กษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KM งานส่งเสริมการเกษตรความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณคุณชัยพรค่ะ ..  รวมถึงพี่สหัสด้วย สำหรับประสบการณ์ที่นำมาแบ่งปัน.. มีประโยชน์มากค่ะ  อืมม์..ที่บ้านมีปาล์มเกือบ 10 ไร่  ต้นพันธุ์ก็สายพันธุ์ดี  เก็บเกี่ยวบ้างแล้ว  แต่การดูแลและบำรุงรักษายังต้องเรียนรู้  จะได้ใช้องค์ความรู้นี้เป็นแบบฝึกหัดในการดูแลปาล์มที่มีอยู่ ...เพื่อให้ทั้งปาล์มและคนมีความสุขไปด้วยกันค่ะ :-))

ยินดีกับเจ้าของสวนปาล์มฯรายใหม่ด้วยครับ