ความสำเร็จ

วันหนึ่งหลังจากเลิกทำงานกลับถึงบ้านในยามค่ำ  แม่ต้อยพบเอกสารเป็นพัศดุส่งทางไปรษณีย์ วางบนโต้ะ ที่บ้าน มีชื่อผู้ส่งมา คือคุณ นันท์  วิทยดำรง  ติดไว้บนพัศดุกล่องนั้น

สำหรับคุณนันท์ นี้แม่ต้อยรู้จักมาหลายปีแล้วผ่านทางเพื่อนรักสมัยเรียนชั้นมัธยมมาด้วยกัน เมื่อเพื่อนเห็นว่าแม่ต้อยทำโครงการ SHA จึงแนะนำให้รู้จักกัน และแม่ต้อย ได้เคยเชิญมาบรรยายเรื่องราวที่น่าสนใจในงาน HA Forum เมื่อหลายปีก่อนหน้านี้


 

หนังสือแปลเรื่อง “ ๗กฏ ด้านจิตวิญญาณเพื่อความสำเร็จ “ คือสิ่งที่ปรากฏในพัสดุกล่องนั้น เป็นหนังสือที่เขียนโดย
ดีพัค โชปรา แพทย์ชาวอินเดีย และย้ายไปอยู่อเมริกาตั้งแต่ปีคศ. ๑๙๗๐ เป็นหนึ่งในผู้มีชื่อเสียงระดับโลก
ที่เป็นผู้นำด้านการแพทย์  ด้านร่างกาย  จิตใจ และศักยภาพของมนุษย์ และคุณนันท์ วิทยดำรง คือผู้ที่แปลหนังสือเล่มนี้นั่นเอง

แม่ต้อยรับโทรศัพย์ไปขอบคุณ คุณนันท์ ที่กรุณา ส่งมาให้  และไม่รอช้าที่จะเปิดหนังสือเล่มนี้ในขณะนั้นเลย  ความรู้สึกที่เกิดขึ้นในขณะนั้น มันช่างเป็นของขวัญที่วิเศษยิ่งนัก  สำหรับนักอ่านหนังสือเช่นแม่ต้อยนี้

เพียงเปิดหน้าแรก ก็ประทับใจด้วยการเกริ่นนำที่ว่า.....

"  นี่คือแนวทางปกิบัติ เพื่อบรรลุในทุกความใฝ่ฝันของคุณ.."

 

คืนนั้นแม่ต้อยอ่านรวดเดียวจบก่อนนอน ด้วยความรู้สึกที่ดีดีมากมายหลายประการโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
สิ่งที่เราเรียกกันว่า “ความสำเร็จ”

แม่ต้อยเคยนึกสงสัยหลายต่อหลายครั้งว่า อะไร? คือความสำเร็จ ในชีวิต บ้าน ทรัพย์สมบัติ ตำแหน่ง ชื่อเสียง เกียรติยศ  แต่สิ่งเหล่านั้น ราวกับไม่ใช่คำตอบ มันเปลี่ยนแปลงไปมาตลอดเวลา

หนังสือเล่มนี้ได้เปลี่ยน ทัศนคติของความหมายของ " ความสำเร็จ" ของแม่ต้อยใหม่ โดยสิ้นเชิง

ความสำเร็จในชีวิต หากเราให้ความหมาย หรือ นิยาม ว่าที่แท้จริงคือ สภาวะของการมีความสุขอย่างเพิ่มพูนและต่อเนื่อง รวมทั้งได้ตระหนักรู้ถึงความเจริญก้าวหน้าของเป้าหมายอันมีค่าของตนเองทุกขณะดังนั้น ความมั่งคั่งทางวัตถุ ที่เราเรียกร้องกันนั้น
อาจจะเป็นเพียงองค์ประกอบหนึ่งแห่งความสำเร็จ  เป็นส่วนที่ทำให้การเดินทางตามเป้าหมายมีความสะดวก มากยิ่งขึ้น 
แต่ที่จริงแล้ว “ วิถีแห่งการเดินทาง “ การเดินทางสู่เป้าหมายด้วยความสนุกสนาน ด้วยการมีสุขภาพที่ดี
ด้วยพลังและความกระตือรือร้น การมีอิสระในความคิด  และการมีความสุข นั่นคือการมีความสำเร็จ

หรือ อีกความหมายหนึ่ง” ความสำเร็จ” คือ ความสามารถในการเติมเต็มความปรารถนาของเราอย่างง่ายดาย
และไม่มีขอบเขตจำกัด

ที่สำคัยคือ ด้วยความเข้าใจ และปฎิบัติตามกฏของจิตวิญญาณ
เราจะสามารถนำพาตัวเรากลมกลืนกับธรรมชาติ สร้างสรรค์สิ่งต่างๆด้วยความสุข เบิกบาน
และด้วยความรัก

 

เราลองมาดูกฎของจิตวิญญาณ และลองเรียนรู้ว่าเราจะสามารถนำไปทดลองใช้ในชีวิตประจำวันและกลมกลืนในชีวิตเราและทำให้มันปรากฏออกมาได้จริงอย่างไร

 

แม่ต้อยอ่านทั้งเล่ม หลายรอบและลองมาสรุปเพื่อแลกเปลี่ยน ได้ดังนี้คะ๑.กฏข้อที่๑ กฎแห่งศักยภาพที่บริสุทธิ์ที่ซ่อนเร้นภายใน
( The Law of pure Potencially )· 
 ๑.๑สภาวะจิตสำนึกบริสุทธิ์

 ๑.๒การหยั่งถึงความรู้ที่แท้จริง

 ๑.๓รู้ตัวตนดั้งเดิมของเรา

๑.๔ดำรงอยุ่ด้วยจิตวิญญาณ  ไม่ใช่วัตถุภายนอก

๑.๕ มีอิสระ๒. กฎ แห่งการให้  ( The Law of giving)

๒.๑  ทุกๆความสัมพันธ์คือการให้และการรับ

๒.๒ ทุกกิจกรรมของชีวิตจะมีคุณค่า  เมื่อมีการให้

๒.๓ ความตั้งใจทั้งการให้และการรับ  จะสร้างความสุข

๒.๔หากต้องการความสุข  ต้องให้ความสุขแก่คนอื่น

๒.๕ การให้ที่ทรงพลังคือ  ความเอาใจใส่ ความรัก  ความเมตตา
และการชื่นชมทุกสรรพสิ่ง๓. กฎแห่งกรรม หรือเหตุและผล
( The law of Karma or Cause and Effect)

๓.๑พิจารณาว่าทางเลือกที่ตัดสินใจจะนำมาซึ่งความสุขของฉัน  หรือคนอื่นได้หรือไม่

๓.๒. หัวใจเป็นสัญชาติญาณของการหยั่งรู้  จากความรู้สึกอบอุ่นใจ

๓.๓ อนาคตเกิดจากการกระทำในทุกขณะของชีวิต  อย่างมีสติสมบูรณ์

๓.๔ เรียนรู้ผลกระทบ( ความผิดพลาด) ให้เป็นประสบการณ์ที่พึงปรารถนา๔.กฎแห่งการพยายามให้น้อยที่สุด( The law of least effort)

๔.๑ ลดอัตตาของตน  ลดพลังงานสูญเปล่า

๔.๒ยอมรับสภาพการณ์ต่างๆ  อย่างที่ปรากฏ

๔.๓ การมีความรับผิดชอบไม่กล่าวโทษผู้ใดและตนเอง

๔.๔ การไม่ปกป้องความผิดใดใดของตน๕. กฏแห่งความมุ่งมั่นและปรารถนา
( The law of Innovation and Desire).

๕.๑ มุ่งมั่นบพพื้นฐานความสนใจที่แท้จริง

๕.๒ มุ่งมั่นบรรจบกับความไม่ยึดติด

๕.๓ ไม่เปลี่ยนใจจากเป้าหมายแม้มีอุปสรรคมาครอบงำ

๕.๔ความมุ่งมั่นคือสิ่งที่เป็นอนาคต  ความสุขใจคือสิ่งที่เป็นปัจจุบันขณะ๖. กฎแห่งการปล่อยวาง( The Law of detachment)

๖.๑ ละทิ้งการยึดติดกับสิ่งที่เคยรู้

๖.๒ เปลี่ยนทิศทางได้ทุกขณะ  จากความไม่แน่นอน

๖.๓ทุกปัญหาเหมือนโอกาส  สู่ประโยชน์อันยิ่งใหญ่

๖.๔  ความรู้ตัวทั่วพร้อม  และการมีโอกาสจากปัญหา คือความโชคดี๗. กฎแห่ง ธรรมะ ( The law of Dharma or purpose of Life)

๗.๑  ค้นพบเมล็ดพันธ์ของพลังศักดิ์สิทธิ์ในตัวเรา.

๗.๒ แสดงความสามารถอย่างเต็มพลัง

๗.๓ รับใช้และช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์


เมื่อได้ทดลองทำจะทำให้เรารับรู้ว่าทุกขณะ   ทุกนาทีของการมีชีวิตอยู่ของเรามีความคุ้มค่า 
เราสามารถค้นพบศักยภาพที่ซ่อนเร้นอยู่ภายใน
  ผ่านความเงียบ  การมีสมาธิ การไม่ตัดสินใดใด และการอยุ่ร่วมกับธรรมชาติและทุกสรรพสิ่ง ด้วยความรักเมื่อเริ่มจากการรู้จักบำรุงเลี้ยงเมล็ดพันธ์ของพลังแห่งความศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในตัวเราจากสติที่ตื่นรู้
จากความสงบเงียบ จากการเข้าใจและไม่ตัดสิน รวมทั้งการอยู่ร่วมกับธรรมชาติ เราจะมีความพร้อมและเริ่มเข้าสู่ “กฎของการให้”
เพื่อไปส่งเสริม หรือกระตุ้น  “กฎแห่งกรรม “อันเนื่องจากการทำความดีงาม

และกรรมดีจะทำให้ทุกอย่างในชีวิตง่ายขึ้น
ไม่ต้องใช้ความพยายามมากมาย และจะทำให้เราเข้าใจ”กฎของการพยายามให้น้อยที่สุด”

และเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างมีความง่ายดายและเราได้มีการเติมเต็มความปราถนาอยุ่ทุกขณะทำให้เราเข้าใจ
“กฏแห่งความมุ่งมั่นและปราถนา”ได้อย่างเป็นธรรมชาติ

เมื่อความปรารถนาได้รับการเติมเต็มโดยไม่ต้องพยายาม
จึงเป็นเรื่องง่ายสำหรับความเข้าใจ “กฎของการปล่อยวาง”

“กฎแห่งธรรมมะ” จะนำพาเราไปสู่เป้าหมายที่แท้จริงของเรา
ใช้ความสามารถฌเฉพาะของเราเพื่อเติมเต็ม ความต้องการของเพื่อนมนุษย์ มีอิสระ
มีความเบิกบาน และมีความรักอันไร้ขอบเขต

 

อ่านแล้วเป็นอย่างไรบ้างคะ  ลองเรียนรู้และฝึกปฏิบัติ
เราอาจจะแปลกใจว่าที่จริงนั้นความสำเร็จทุกอย่างอยู่แค่มือเอื้อมนี่เอง 
ในหนังสือเล่มนี้แม่ต้อยชอบข้อความนี้มากที่สุดคะ


เราทั้งหลาย ได้มาหยุดอยู่ด้วยกันชั่วขณะ 
เมื่อพบกัน รักกัน และแบ่งปันกัน 
นี่คือช่วงเวลาอันล้ำค่า แต่ว่าไม่ยั่งยืน มันเป็นเพียงจุดพักช่วงสั้นๆ
ในความไม่สิ้นสุด ถ้าเราได้แบ่งปันด้วยความห่วงใย ด้วยความเบิกบานในหัวใจ และด้วยความรัก
เราจะสรรค์สร้างความอุดมสมบูรณ์ และความรื่นเริงสู่ผู้อื่น และเมื่อนั้น
ชั่วขณะอันแสนสั้นนี้ จะกลับกลายเป็นช่วงเวลาอันคุ้มค่าสำหรับเรา  “อีกครั้งหนึ่งที่ต้องขอขอบคุณ คุณ นันท์
วิทยดำรง  ที่กรุณามอบความรัก และความปรารถนาดี
ผ่านหนังสือเล่มนี้

และแม่ต้อยก็ขอส่งผ่านความรัก และความปรารถนาดีนี้
สำหรับกัลยาณมิตรทุกๆท่านในแวดวงคุณภาพ เพื่อเป็นคำตอบในการดำรงชีวิต
และความสำเร็จทั้งปวงคะ

สวัสดีคะ

แม่ต้อย

ดวงสมร บุญผดุง

๘ มีนาคม ๒๕๕๖.บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกของแม่ต้อยความเห็น (7)

แม่ต้อย  กลับจากสตูลแล้วหรือครับ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะแม่ต้อย แบ่งปั่นสิ่งดีๆให้

เขียนเมื่อ 

สวัสดีคะ น้องจินนี้ ด้วยความยินดีคะ

แม่ต้อย

 

 


เขียนเมื่อ 

สวัวดีคะ น้องวอญ่า

กลับมาแล้วคะ  เลยไปรัฐเปอลิศด้วย เล่นน้ำทะเลจนตัวดำแล้วคะ

แม่ต้อย

เขียนเมื่อ 

สวัสดีคะ  น้องวอฒ่า

กลับมาแล้วคะ เสียใจที่ไม่ได้เจอกัน  สนุกมากคะ


 

เขียนเมื่อ 

สวัสดีคะ น้องจินนี่

ด้วยความยินดีคะ

แม่ต้อย

แม่ต้อยครับ ขอบคุณบันทึกนี้ทำให้รู้ถึฃกระบวนการทำงานที่ใส่เรื่องจิตวิญญานไปด้วยครับ  ผมรีบรู้ถึงความรักการแบ่งปันมากมายจริงๆครับ

คำสำคัญ (Tags)

#ความสำเร็จ

หมายเลขบันทึก

531542

เขียน

28 Mar 2013 @ 16:15
()

แก้ไข

28 Mar 2013 @ 16:15
()

สัญญาอนุญาต

ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง
ดอกไม้: 6, ความเห็น: 7, อ่าน: คลิก