พร้อม ๆ กับการเร่งรีบเขียนบันทึก ก่อนที่ไฟฟ้าจะดับใน มน. (ดับ 1 นาทีประหยัดไฟฟ้าไปได้มาก และเกิดความเสียหายน้อย หากมีการรู้ตัวล่วงหน้าก่อนที่ไฟฟ้าจะดับ) ความฝันหรือเป้าหมายข้อแรกของผมเกี่ยวกับการบันทึกสถิติ ก็เป็นจริงขึ้นมาแล้ว

     คือบล็อก beemanNUKM ของผมได้รับการเลื่อนชั้นมาสุ่ Top 20 แล้วครับ หมายความว่าบล็อกของผมได้ก้าวเข้ามาอยู่ในหน้าแรกของบล็อกที่มีบันทึกมากที่สุดของ Gotoknow แล้วครับ กับบันทึกจำนวน 37 บันทึก ความพยายามนี้ เพิ่งเริ่มเกิดขึ้นในเดือนตุลาคมนี้เองครับ

     ในความเป็นจริง สิ่งนี้คงไม่ใช่จุดมุ่งหมายหลักของ Gotoknow แต่ในด้านของการบันทึก มันเป็นกำลังใจในการสรรค์หาสิ่งดี ๆ มาเล่าหรือเขียนให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม (ซึ่งจะเป็นหัวข้อไปสนทนา ชักชวนให้คนที่มีขุมความรู้มาช่วยกันถ่ายทอดประสบการณ์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ รวมไปถึงการจัดการความรู้ ใน Gotoknow ต่อไป) ครับ....