ค้นคำว่า "ส.ค.ส." ใน Google ไปพบ web Photoontour.com ที่แสดงภาพเกี่ยวกับ ประมวลภาพงานฉลองสิริราชสมบัติ 60 ปี (The 60 th Anniversary Celebrations of His Majesty's Accession of the Thorne) ลองเข้าไปชมกันนะครับ มีภาพสวยๆ ทั้งนั้น

   มีภาพทั้งหมด 13 ชุด แต่ตอนนี้ นำมาให้ชมกัน 8 ชุดก่อน

   ผมลองเลือกแต่ละชุดที่ชอบมา 1 ภาพนะครับ

 

ชุดที่ 1 : นิทรรศการฯ
ชุดที่ 6 : เมื่อครั้งทรงพระเยาว
ชุดที่ 7 : ห้องพระคู่ พระบารมี
ชุดที่ 8 : ห้องเศรษฐกิจพอเพียง
ชุดที่ 5 : ช้างเผือกคู่พระบารมี
ชุดที่4 : พระมหาชนก
ชุดที่2 : การเดินทาง
ชุดที่ 3 : รอคอย
 

 

ขอขอบคุณ http://www.photoontour.com/SpecialPhotos_HTML/
60thcelebration/60thcelebration.htm