บ้านภูมิปัญญา

ศูนย์การศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ขอเชิญผู้ปรกครองเด็กพิเศษ  นำบุตรหลานของท่านเข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการได้ที่ ศูนย์การศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ในวันจันทร์-วันพุธ เวลา 08.30-16.30 น. ของทุกวัน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายไดๆ โดยสอบถามได้ที่ ศูนย์การศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โทร 043-725436

...................เข้าใจ  ใช่สงสาร..................

สถานที่: ศูนย์การศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

http://cdn.gotoknow.org/assets/media/files/000/892/701/original_307983_252226484821632_1146584160_n.jpg?1363672587

http://cdn.gotoknow.org/assets/media/files/000/824/761/original_378698_295048850539395_922528141_n.jpg?1363672591

http://cdn.gotoknow.org/assets/media/files/000/892/702/original_408373_295049403872673_1926005892_n.jpg?1363672596

http://cdn.gotoknow.org/assets/media/files/000/892/703/original_407747_295049217206025_1372139249_n.jpg?1363672600

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เด็กพิเศษความเห็น (0)