โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาไทยและอาเซียน ประจำปี 2555

Jiab
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาไทยและอาเซียน ประจำปี 2555

UploadImage
 
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ริเริ่มโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาไทยและอาเซียนขึ้น เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียน พัฒนานักศึกษาไทยให้พร้อมกับการแข่งขันในตลาดแรงงานในภูมิภาค และส่งเสริมการถ่ายโอนหน่วยกิตกลับมายังสถาบันอุดมศึกษาไทย รวมทั้งใช้การศึกษานำไปสู่การกระชับสัมพันธ์กับประเทศสมาชิกอาเซียน
 
กิจกรรมภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาไทยและอาเซียนคือการจัดสรรทุนให้นักศึกษาที่ศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาไทยไปศึกษาในสาขาวิชาต่างๆ ในสถาบันอุดมศึกษาของประเทศสมาชิกอาเซียนเป็นระยะเวลา 1 ภาคการศึกษาแต่ไม่เกิน 4 เดือน และถ่ายโอนหน่วยกิตกลับมายังสถาบันอุดมศึกษาต้นสังกัดในประเทศไทย
 
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาขอเชิญชวนสถาบันอุดมศึกษาเสนอชื่อและจัดลำดับนักศึกษาไม่เกิน 5 คน สมัครเข้าร่วมโครงการ โดยโปรดส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครพร้อมหนังสือนำจากสถาบันอุดมศึกษาลงนามโดยอธิการบดีหรือผู้ได้รับมอบอำนาจไปยังสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาภายในวันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2555
 
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
1. แนวทางการสมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาไทยและอาเซียน ประจำปี 2555 Download
2. ใบสมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาไทยและอาเซียน ประจำปี 2555 Download
3. แบบฟอร์มการรับรองการถ่ายโอนหน่วยกิต (Credit Transfer Form of Thai-ASEAN Student Exchange Program)Download
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
The Office of the Higher Education Commission
 328 Si Ayutthaya Road, Ratchathewi, Bangkok 10400
Tel: (66) 2610 5391 - 99, (66)2610 5401 - 03, (66) 2610 5462 - 64
Fax: (66) 2354 5570, (66) 2354 5614    Email: [email protected]

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นานาสาระประโยชน์ความเห็น (3)

อยากเข้าโครงการด้วยจัง

เขียนเมื่อ 

อยากเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนเหมือนกัน แต่อายุไม่ได้อ่ะค่ะ อิอิ

ผมระดับอาชีวศึกษา ร่วมด้วยได้หรือเปล่าครับ