ข่าวแจ้ง จาก โรงเรียนมหรรณพาราม

วันอาทิตย์ที่ 8 มกราคม 2555  เชิญประชุมผู้ปกครอง เวลา 08.00-15.30 น.ที่ห้องประชุมโรงเรียนมหรรณพาราม

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน พอเพียงความเห็น (1)

รับทราบค่ะ