งานวิจัย


ชื่อเรื่อง               การพัฒนาการเรียนภาษาของนักเรียนชั้น ป.2/1 โรงเรียนวัดใหม่ช่องลมด้วยเทคนิคการสอนการออกเสียงในภาษาอังกฤษ

ผู้วิจัย                  นางสาวพัชรา   มุณีชัย

สาระการเรียนรู้  วิชาภาษาอังกฤษ

ปีการศึกษา         2553

บทคัดย่อ

                การวิจัยในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการเรียนภาษาด้วยเทคนิคการสอนการออกเสียงในภาษาอังกฤษ  ผู้วิจัยเลือกกลุ่มประชากรนักเรียนชั้น ป.2/1 ทั้งสิ้น 30 คน โดยสุ่มแบบเจาะจง   กลุ่มตัวอย่างเลือกอย่างง่าย รวมทั้งสิ้น  จำนวน 10 คน ระยะเวลาการดำเนินการ 2 สัปดาห์ในเดือนกรกฎาคม 2553  นัดหมายกลุ่มศึกษาในเวลาว่างเพื่อเรียนเพิ่มเติมเกี่ยวกับเสียงในภาษาอังกฤษแล้วให้ศึกษาการออกเสียงในภาษาอังกฤษ และผู้วิจัยคอยให้คำแนะนำและให้กลุ่มทดลองทำแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนจำนวน 2 ครั้ง จากนั้นวิเคราะห์ผลคะแนนโดยใช้วิธีการหาค่าเฉลี่ยและค่าร้อยละ    ผลการทดลองพบว่ากลุ่มทดลองมีการพัฒนาด้านภาษาได้ดีขึ้นหลังการใช้การเทคนิคการสอนการออกเสียงในภาษาอังกฤษ

คำสำคัญ (Tags):
หมายเลขบันทึก: 528785เขียนเมื่อ 5 กรกฎาคม 2011 22:15 น. ()แก้ไขเมื่อ 11 ธันวาคม 2012 12:44 น. ()สัญญาอนุญาต: จำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (10)

ดีมากที่ได้สร้างสรรค์ผลงานอย่างมีคุณค่าเพิ่มเด็กๆ และสังคมยินดีด้วยจ้า

การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นครู นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน

จะทำให้การแก้ปัญหาเกิดผลดีอย่างยิ่ง ขอชื่นชมครับ

ให้กำลังใจครูที่มีหัวใจเป็นนักวิจัย..ชอบใจ.รับไปเลยดอกไม้สวย ๆ  2 ดอก

ถ้าคุณครูและเพื่อน ๆ มีความสนใจในงานวิจัย ผมเสนอทางเลือกหนึ่ง คือ ชุดโปรแกรมสถิติด้วยเอ็กเซลให้เลือกใช้ สามารถดาวน์โหลดได้ที่ http://e-learning.vec.go.th/elearning/

ดีมากที่ได้สร้างสรรค์ผลงานอย่างมีคุณค่าเพิ่มเด็กๆ และสังคมยินดีด้วยจ้า

การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นครู นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน

จะทำให้การแก้ปัญหาเกิดผลดีอย่างยิ่ง ขอชื่นชมครับ

ถ้าคุณครูและเพื่อน ๆ มีความสนใจในงานวิจัย ผมเสนอทางเลือกหนึ่ง คือ ชุดโปรแกรมสถิติด้วยเอ็กเซลให้เลือกใช้ สามารถดาวน์โหลดได้ที่ http://e-learning.vec.go.th/elearning/

ให้กำลังใจครูที่มีหัวใจเป็นนักวิจัย..ชอบใจ.รับไปเลยดอกไม้สวย ๆ  2 ดอก

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี