การรับสมัครนิสิตใหม่เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2554


มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครพนม เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ สังกัดคณะกรรมการการอุดมศึกษา เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2554 ทั้งพระภิกษุ สามเณร และคฤหัสถ์ ชาย-หญิง     ผู้ที่จบมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า สาขาดังต่อไปนี้

         1) คณะครุศาสตร์        สาขาวิชาสังคมศึกษา (หลักสูตรครู 5 ปี)

         2) คณะมนุษยศาสตร์   สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

         3) คณะสังคมศาสตร์   สาขาวิชารัฐศาสตร์

                                       สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

         4) คณะพุทธศาสตร์    สาขาวิชาพระพุทธศาสนา

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2554 ณ วิทยาลัยสงฆ์นครพนม วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร                 อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 48110   โทรติดต่อสอบถาม 042 - 540 038

เลือกตัวเลือกนี้ หากข่าวประชาสัมพันธ์นี้เป็นข่าวกิจกรรม

สถานที่: วิทยาลัยสงฆ์นครพนม วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 48110

คำสำคัญ (Tags):
หมายเลขบันทึก: 528639เขียนเมื่อ 22 เมษายน 2011 14:21 น. ()แก้ไขเมื่อ 11 ธันวาคม 2012 12:26 น. ()สัญญาอนุญาต: จำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (1)
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี