ม.ทักษิณ รับสมัครงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงาน สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 5 อัตรา

Armuay_chew
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

มหาวิทยาลัยทักษิณ มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ สายสนับสนุน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงาน สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 5 อัตรา ดังนี้

1. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงาน จำนวน 1 อัตรา
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ด้านการตลาด การจัดการทั่วไป บริหารธุรกิจ

2. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงาน จำนวน 1 อัตรา
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางการศึกษา การจัดการทั่วไป การตลาด

3. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงาน จำนวน 2 อัตรา
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางบัญชี การเงิน การตลาด

4. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงาน จำนวน 1 อัตรา
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ด้านนโยบายและการวางแผน รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารการศึกษา บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

กำหนดรับสมัคร : 28 กุมภาพันธ์ - 18 มีนาคม 2554 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกและกำหนดการคัดเลือก : 23 มีนาคม 2554

ผู้สนใจ : สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล สำนักงานมหาวิทยาลัย
- วิทยาเขตสงขลา อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 3 โทรศัพท์/โทรสาร 0- 7444 - 3967
- วิทยาเขตพัทลุง อาคารบริหารและสำนักงานกลาง ชั้น 1 โทรศัพท์/โทรสาร 0 -7467 3232 

สถานที่: มหาวิทยาลัยทักษิณ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ชีวิตการทำงานใน UsableLabsความเห็น (0)