การให้ความช่วยเหลือผู้อพยพจากเหตุการณ์ความไม่สงบชายแดนไทย-กัมพูชา

 

 

 

      

      ตามที่เกิดเหตุการณ์ความไม่สงบชายแดนไทย-กัมพูชา มีผลทำให้ประชาชนเดือดร้อน ต้องอพยพเป็นการด่วนเข้ามาในศูนย์อพยพ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ นั้น

 

     ธนาคารไทยพาณิชย์ฯ มีความห่วงใยเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้นในเบื้องต้น ได้มอบหมายให้  ผู้จัดการธนาคารไทยพาณิชย์ฯเครือข่ายสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าไปให้ความช่วยเหลือด้วยการจัดถุงยังชีพ ประกอบด้วย ข้าวสาร นม บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ของใช้สำหรับสุภาพสตรี และ น้ำดื่ม จำนวน  ๑,๐๐๐ ชุด มูลค่า ๓๐๐,๐๐๐ บาท พร้อมเงินสด ๒๐๐,๐๐๐ บาท มอบให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เมื่อว้นที่ ๘กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ เพื่อนำไปให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน และย้ายเข้ามาอาศัยที่ศูนย์อพยพ

 

    สำหรับการให้ความช่วยเหลือในระยะยาวเพื่อฟื้นฟูการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ครั้งนี้ ธนาคารฯ จะทำการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให้พนักงาน ลูกค้า ประชาชน สามารถบริจาคเงินเข้าบัญชี "มูลนิธิสยามกัมมาจล-ไทยพาณิชย์ เพื่อผู้ประสบภัย" เลขที่บัญชี ๑๑๑-๓-๙๐๙๑๑-๕ โดยผู้บริจาคที่บริจาคเงินตั้งแต่ ๓๐๐ บาทขึ้นไป มูลนิธิสยามกัมมาจลจะออกใบเสร็จรับเงินให้กับผู้บริจาค เพื่อนำไปหักลดหย่อนภาษีประจำปี

 

     ทั้งนี้ ให้ผู้บริจาคเงินส่งสำเนาใบนำฝากเงิน พร้อมแจ้งชื่อที่อยู่หมายเลขโทรศ้พท์ และส่ง Fax มาที่ ๐๒-๕๔๔-๓๘๙๖ โดยมูลนิธิสยามก้มมาจลจะส่งใบเสร็จรับเงินให้ทางไปรษณีย์ต่อไป

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ความสุขจากการแบ่งปันความเห็น (0)