คณะแพทย์ มอ.หาดใหญ่ รับสมัครพยาบาล (วิสัญญีพยาบาล)

cuties
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

คณะแพทยศาสตร์ประสงค์รับสมัครพยาบาล (วิสัญญีพยาบาล) จำนวน 5 อัตรา มีรายละเอียดดังนี้

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 • วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางพยาบาลศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์ (พยาบาลและผดุงครรภ์) หรือเป็นผู้ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาทางพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2553
 • ไม่เป็นผู้ตั้งครรภ์ก่อนเข้ารับการฝึกอบรม

ลักษณะงานที่ปฏิบัติและหน้าที่ความรับผิดชอบ

 • เข้าฝึกอบรมวิสัญญีพยาบาลฝึกหัดหลักสูตร 1 ปี
 • บริการวิสัญญีหรือการระงับความรู้สึกให้แก่ผู้ป่วย
 • ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

กำหนดการคัดเลือก

 • รับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2553 – 28 มกราคม 2554 สมัครได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ ชั้น 4 อาคารบริหารฯ
 • สอบสัมภาษณ์ในวันที่ 31 มกราคม 2554 เวลา 09.00 น. ณ สำนักงานภาควิชาวิสัญญีวิทยา ชั้น 4 อาคารโรงพยาบาลฯ
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2554 ณ ชั้น 1 อาคารบริหารฯ

ค่าตอบแทนและสวัสดิการ

 • อัตราค่าจ้างเดือนละ 10,320 บาท
 • เป็นสมาชิกกองทุนประกันสังคม เมื่อปฏิบัติงานครบ 1 ปี หากเลือกสถานพยาบาลโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ จะได้รับการยกเว้นการหักค่าจ้างในส่วนของผู้ประกันตน
 • มีสิทธิการลาตามระเบียบของคณะฯ
 • รับทุนอุดหนุนการศึกษาเดือนละ 6,000 บาท เป็นเวลา 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2554 เป็นต้นไป

สถานที่: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Classified Ad For armuay2ความเห็น (0)