"ม.ทักษิณ จัดงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย ครบรอบ 42 ปี" ขอเชิญศิษย์เก่า เข้าร่วมงาน ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2553 ระหว่างเวลา 07.00-15.00 น.

พี่นง
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

กำหนดการงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยทักษิณ
วันจันทร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2553 
ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
************************

07.00 - 08.00 น.     ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 19 รูป ด้วยข้าวสารและอาหารแห้งที่หน้าสำนักหอสมุด

08.00 - 09.00 น.      ร่วมรับประทานอาหารเช้าที่ห้อง SC 113 คณะศึกษาศาสตร์

09.00 – 09.15 น.     พิธีเปิดโครงการ ที่หน้าสำนักหอสมุด

                                 - รองอธิการบดี (รศ.ดร.ประมาณ เทพสงเคราะห์) กล่าวรายงานโครงการ  
                                 - อธิการบดี (รศ.ดร.สมเกียรติ สายธนู) กล่าวเปิดโครงการ
09.15 – 10.00 น.      ผู้บริหาร/บุคลากรมหาวิทยาลัย/แขกผู้มีเกียรติ ร่วมปลูกต้นปาริชาต
                              นิสิตร่วมพัฒนามหาวิทยาลัย
10.00 – 12.00 น.      ทุกคนพร้อมกันที่หอประชุมอเนกประสงค์ 1
                               - พิธีทางศาสนาพุทธ และถวายอาหารเพลแด่พระสงฆ์ /พิธีทางศาสนาอิสลาม
                               - การเซ่นสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์
12.00 - 15.00 น.      งานเลี้ยงสังสรรค์ (ผู้บริหาร/บุคลากรมหาวิทยาลัยทักษิณ แขกผู้มีเกียรติ
                             และนิสิตร่วมงาน)
                                - กิจกรรมนันทนาการ

> สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 074-311711 หรือ 074-311885-7 ต่อ 7206

เลือกตัวเลือกนี้ หากข่าวประชาสัมพันธ์นี้เป็นข่าวกิจกรรม

สถานที่: ม.ทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กลุ่มภารกิจประชาสัมพันธ์ ม.ทักษิณ วิทยาเขตสงขลาความเห็น (0)