องค์พระบรมธาตุเจดีย์สูงเด่นเป็นที่เคารพสักการะของพุทธศาสนิกชน  เป็นที่บรรจุประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า  เป็นสถูปเจดีย์รูปแบบลังกาทรงระฆังคว่ำ  เป็นสถูปทรงครึ่งวงกลมตั้งบนฐานสี่เหลี่ยมมีรูปช้างค้ำอยู่รอบบริเวณวิหารทับเกษตร 

องค์พระบรมธาตุ  มีความสูงจากพื้นดินจนถึงยอดสุด  ๓๗  วา  มีส่วนที่หุ้มทองคำสูง  ๖  วา  ๒  ศอก  ๑  คืบ  ยอดหุ้มด้วยทองคำหนัก  ๘๐๐  ชั่ง(๖๐๐  กิโลกรัม)  ปล้องไฉน  ๕๒  ปล้อง  หน้ากระดานปล้องไฉนมีพระเวียน  ๘  องค์  บัวคว่ำ  บัวหงาย  หุ้มด้วยทองคำแผ่น  สูง  ๖  วา  ๒  ศอก  ๑  คืบ  ประดับด้วยทองรูปพรรณนานาชนิด  เช่น  กำไล  ตุ้มหูทองคำ  แหวน  นาฬิกาเรือนทอง  พระพุทธรูป  และของมีค่าอื่นๆ  อีกมากมาย  ผูกร้อยด้วยเส้นลวดทองคำแขวนบนปลียอดทองคำ  บนยอดสุดมีบาตรน้ำมนต์  ๑  ใบ  รอบองค์เจดีย์ระฆังคว่ำ  มีกำแพงแก้ว  ๔  ด้าน  เท่ากัน  กว้าง/ยาว  ๑๒  วา  ๒  ศอก  รอบกำแพงแก้วมีใบเสมา  และรั้วเหล็กรอบกำแพงแก้ว  ฉัตร  บังสูรย์  และกระดิ่งเป็นระฆังห้อย

ปัจจุบัน  มีคนหัวใส  ใช้กล้องที่ส่องนก  มาส่องดูทองคำ  และเพชรพลอยที่ประดับอยู่บนปลียอดทองคำ  เป็นรายได้เสริม  และผู้มาเยี่ยมเยือนจากแดนไกลก็จะสามารถมองเห็นศรัทธาที่ชาวพุทธถวายเป็นพุทธบูชาด้วย

คราวหน้า  หากไปเที่ยวองค์พระธาตุแล้วค่อยๆสังเกตนะค่ะ  หรือจะพกกล้องส่องทางไกลไปด้วยก็ได้นะค่ะ