วันที่ 27 กันยายน 2549

วันนี้เป็นวันที่ 2 ของการสัมมนา แต่ในวันนี้ก็ค่อนข้างจะเป็นทางการนิดหน่อยเพราะว่า ตามโปรแกรมแล้วจะต้องจัดทำโครงการ/กิจกรรม และงบประมาณการดำเนินงาน ปี 2550 ซึ่งก็เป็นเรื่องของผู้บริหาร และ นวส. ผู้รับผิดชอบตำบล

ในส่วนของบันทึกข้อมูลก็ร่วมเข้าฟังการสรุปในช่วงเช้าจากเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตร คุณวุฒิชัย และสิ่งหนึ่งที่พี่เขาพูดแล้วรู้สึกประทับใจและเห็นด้วยก็คือ อยากเห็นผลการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ตำบลในรูปแบบที่เป็นข้อมูลเชิงคุณภาพ เพราะจากที่ฟังพี่วุฒิชัย พูดถึงก็รู้สึกว่า เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตำบลน่าจะนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง ๆ ..............

ในช่วงบ่ายก็เป็นการสรุปการจัดทำโครงการ/กิจกรรม ของปีงบประมาณ 2550 ของแต่ละอำเภอ....

เดินทางกลับบ้านแล้วค่ะ.....