เตรียมงานเพื่อสานสัมพันธ์ที่ดีต่อเครือข่าย

วันที่  ๑๒  มีนาคม  ๒๕๕๖  หลังจากได้ประชุมและรับมอบหมายงานให้ปฏิบัติงานในการเข้าร่วมจัดนิทรรศการงานมหกรรมดนตรี-นาฎศิลป์"อยุธยา ๑ รวมใจเทิดไท้องค์ราชัน"  ครั้งที่  ๑/๒๕๕๖  ของโรงเรียนในเขตอำเภอมหาราช  สำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา  เขต ๑  ได้มีการเตรียมการในเรื่อง

-การจัดนิทรรศการ  เศรษฐกิจพอเพียง  

- กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน

- กิจกรรมฝึกอาชีพ

- วัสดุ  อุปกรณ์

ช่วงบ่ายได้ไปจัดสถานที่  ณ  โรงเรียนวัดท่าตอเลิศบุญยงค์วิทยา  โดยเริ่มจากไปยืมผ้าจากวัดท่าตอ  นิมนต์ให้หลวงพี่ตันผูกผ้าเต็นท์ให้  ขนโต๊ะ  เก้าอี้  จาก หมู่  ๒  ท่าตอ  ต้นไม้ประดับบ้านผอ. และ บ้านครูโส งานนี้กศน.ทุ่มทุนเป็นอย่างมากเพื่อให้งานออกมาดี  สวยงาม  และน่าประทับใจบันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เอกอิลความเห็น (0)