บันทึกกันลืม

ISSARA
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ร.พ.ส่งเสริมสุขภาพ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ บางเขน ศูนย์อนามัยที่ 1 กรมอนามัย เป็นตัวอย่างของการจัดการความรู้ ที่สามารถนำความรู้และ แนวคิดวิธีการ มาใช้ในงานประจำ ดังตัวอย่างของ 
อัญชิษฐา วงศ์บุญมี เจ้าหน้าที่คลินิกสุขภาพตรวจโรคทั่วไป รพ.ส่งเสริมสุขภาพฯ เล่าว่า
 “หลังจากที่กรมอนามัย จัดเวทีให้โรงพยาบาล นำร่องกว่า 30 โรงพยาบาลในสังกัดกรมอนามัย มาทำเรื่องการจัดการความรู้กันขึ้น ก็มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันในเวที ซึ่งตนได้นำเครื่องมือและองค์ความรู้ต่างๆ ที่ได้จากเวทีครั้งนั้น กลับมาใช้กับผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่กลุ่มเสี่ยงที่เป็นโรคเบาหวาน
โดยวิธีการจัดเวทีจริงแล้วผู้ป่วยโรคเบาหวานทุกคนมีศักยภาพในการดูแลตัวเองอยู่แล้ว ทุกคนรู้ว่าอะไรควรกินหรือไม่กิน แต่ไม่สามารถควบคุมตัวเองได้ แต่เมื่อมีการตั้งกลุ่มผู้สูงอายุขึ้นมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กัน ทำให้เห็นมุมมองในการดูแลตัวเอง การควบคุมน้ำตาลในเลือด ทำให้ผู้ป่วยการมีเพื่อนร่วมคิดร่วมทำ มีมุมมองและวิธีการในการดูแลตัวเองมากขึ้น  

ซึ่งเมื่อเข้ากลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้แล้ว ทุกคนมีเรื่องเล่าและวิธีการลดน้ำหนัก และทุกคนก็มีเรื่องเล่าที่จะมาแลกเปลี่ยนกันในเวทีทุกวันจันทร์ หลังจากเวทีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ผู้ป่วยก็สามารถลดน้ำตาลในเลือดได้มากขึ้น มีสุขภาพที่ดีขึ้น

ความรู้สิงห์สถิตย์

ตลาดนัด มรภ.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน The Inspirerความเห็น (0)