GotoKnow
 • เข้าระบบ
 • สมัครสมาชิก
 • แผงจัดการ
 • ออกจากระบบ
GotoKnow

เรื่องเล่า

เรื่องเล่าก่อนเป็นทุงจ่ามไต

เรื่องเล่ากับการนำนิทานพื้นบ้านมาช่วยในการสอนภาษาไทยและสังคมศึกษา

นิทานพื้นบ้านของชาวไตเป็นนิทานที่มีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับความกตัญญู การประพฤติตนเป็นคนดี ความซื่อสัตย์ ความมีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ตลอดจนภาษาที่ใช้เล่าเป็นภาษาที่เด็ก ๆ ฟังแล้วสามารถเข้าใจได้ง่ายกว่าภาษาไทยและยังทำให้เด็ก ๆชอบพูดคุยกับปู่ย่า ตา ยาย ในการเล่านิทาน จึงทำให้เกิดความคิดในการที่จะให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้ด้วยตนเองอย่างสนุกสนานตามความสนใจ และสามารถกลับมาถ่ายทอดให้เพื่อนๆฟังและยังได้ช่วยกันเรียบเรียงเรื่องราวที่ได้ฟังมาสร้างเป็นหนังสือภาพประกอบเรื่องเล่าได้อย่างหลากหลาย ซึ่งเป็นการฝึกให้เด็กได้รู้จักการฟัง การพูดซักถามแสดงความคิดเห็นเล่าเรื่อง สร้างจินตนาการเรื่องราวและเขียนถ่ายทอดเรื่องราวที่ได้ฟังมาได้

 

สรุปสาระสำคัญของเรื่องเล่า

 1. นิทานพื้นบ้านช่วยสอน
 2.  

 3. เรียนรู้อย่างมีความสุขกับนิทานพื้นบ้าน
 4.  

 5. บันทึกเรื่องเล่าจากตา ยาย ( ปู่ ย่า )
 6.  

 7. การเรียนรู้กับวรรณกรรมพื้นบ้าน
 8.  

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

คำสำคัญ (keywords): ทุงจ่ามไต
หมายเลขบันทึก: 52115
เขียน:
แก้ไข:
ความเห็น: 1
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (1)

ครูเมืองแปงครับ......

                         ผมชอบเล่านิทานให้เด็กฟังบ่อยๆ  มักเป็นนิทานพื้นบ้าน  นิทานจากการแต่งเรื่ององ  อยากอ่านนิทานไทยใหญ่บ้าง ครูช่วยเล่าเป็นวิทยาทานผ่านบลอกบ้างนะครับ จะรออ่าน