การตรวจติดตามคุณภาพภายใน

การตรวจติดตามคุณภาพภายใน (Internal Audit)

การตรวจติดตามคุณภาพภายในตามมาตรฐาน ISO/IEC17025 : 2005 (ฝึกอบรม ณ กรมวิทยาศาสตร์บริการ 22-23 มกราคม 2556)

การตรวจติดตามคุณภาพภายใน คำนี้จะคุ้นมากสำหรับผู้ที่จัดทำระบบคุณภาพต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นโรงงานอุตสาหกรรม ห้องปฏิบัติทดสอบหรือสอบเทียบ หรือการให้บริการต่างๆ ฯลฯ ในการจัดทำระบบคุณภาพต่างๆ เหล่านี้ ต้องมีการตรวจสอบว่า เราได้ดำเนินการตามระบบคุณภาพที่เราวางไว้หรือไม่ อย่างไร และเพื่อให้ระบบมาตรฐานคุณภาพต่างๆ ยังคงเป็นรักษาคุณภาพของสินค้าและบริการให้สม่ำเสมอ เป็นที่เชื่อถือได้ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

Internal Audit

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Science-Jobsความเห็น (0)