ล้างกาย ล้างใจ ล้างไต ล้างตับ (ตอนแรก)


ดูโลก ดูธรรม และดูใจ
โดย ดร.พระมหาจรรยา สุทธิญาโณ เจ้าอาวาสวัดพุทธปัญญา

ล้างกาย ล้างใจ ล้างไต ล้างตับ (ตอนแรก)


 อาตมาเดินทางจากประเทศสหรัฐอเมริกา ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ เมืองไทย เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2555 ทันทีที่เดินทางมาถึงเมืองไทย อาตมาก็เริ่มทำหน้าที่สื่อความเมตตา กรุณา ที่ชาววัดพุทธปัญญา และชุมชนคนรักธรรม ผู้ฟังธรรมประจำวันเสาร์ ณ กริฟฟิตพาร์ค ฝากผ่านมาให้แก่น้องๆ นักเรียนในถิ่นห่างไกลเพื่อเติมเต็มความฝันที่ว่า รักษ์โลก และ รักน้องให้สมบูรณ์ ตามเจตนารมณ์แห่งโครงการ รักษ์โลกรักน้องอย่างครบถ้วน

 อาตมาพร้อมด้วยคุณวิรัตน์ พัชรดุล และ คุณบุญเลิศ จิตผ่องใส ได้จาริกไปทั้งจังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ขอนแก่น มุกดาหาร มหาสารคาม สุรินทร์ และนครศรีธรรมราช เพื่อนำเงินที่ญาติโยมชาววัดพุทธปัญญา และชาวกริฟฟิตพาร์ค ฝากมาไปมอบแก่โรงเรียนต่างๆ เพื่อสมทบโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน ของเยาวชน ทั้งที่เป็นนักเรียน และ สามเณร จำนวน 10 แห่ง เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 240,000 กว่าบาท ขอนำบุญจากการทำงานในครั้งนี้มาแบ่งปันแก่ญาติโยมที่มีส่วนร่วมและอนุโมทนาในโครงการทุกท่าน

 เมื่ออาตมาเสร็จภารกิจ การสื่อรักจากแดนไกลสู่น้องๆ ในถิ่นห่างไกลของประเทศไทยแล้วจึงได้เข้าตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาลมหาราช จังหวัดเชียงใหม่

 เนื่องจากการเดินทางไกลโดยรถยนต์สองตอน ที่คุณวิรัตน์ พัชรดุล ทำหน้าที่ขับ ระยะทางเป็นพันๆ กิโลเมตร เช่น ขับจากกรุงเทพฯ ไปเชียงใหม่ จากเชียงใหม่ย้อนกลับมาจังหวัดกาญจนบุรี แล้วย้อนขึ้นไปเมืองขอนแก่น เรื่อยๆ ไป หลายจังหวัดจนสิ้นสุดการเดินทางที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ทั้งคนขับรถและผู้โดยสาร  ก็ต้องเหน็ดเหนื่อยเมื่อยหล้าอ่อนเพลียไปตามๆ กัน

 เวลาฉันอาหารเช้าหรือเพล จะฉันอาหารมากเป็นพิเศษ เพื่อจะได้มีกำลังในการเดินทางและการแสดงธรรมที่กินเวลาหลายๆ ชั่วโมง ความเหน็ดเหนื่อยประกอบกับการต้อนรับของพุทธศาสนิกชนในแต่ละท้องถิ่น ที่ต้อนรับด้วยอาหารประจำถิ่น ล้วนเลิศรส ไม่ว่าจะเป็นอาหารเหนือ อีสาน ใต้ ผู้ปรุงล้วนปรุงด้วยความประณีตบรรจง แสวงหาเครื่องปรุงกันอย่างครบถ้วน ทุ่มฝีมือปรุงกันแบบสุดๆ ด้วยน้ำใจอันใสบริสุทธิ์ เป็นเหตุให้อาหารทุกมื้อมีรสโอชะมาก ฉันได้ไม่รู้จักเบื่อ ฉลองศรัทธาอย่างเต็มที่ พระภิกษุอิ่มท้องมาก เท่าใด พุทธบริษัทที่ตั้งใจถวายทานก็อิ่มอกอิ่มใจมากมายเท่านั้น

 ภารกิจหลักสำคัญของพระภิกษุอย่างหนึ่งคือ ฉลองศรัทธาญาติโยมให้เต็มที่ไม่ย่อหย่อน เพราะเมื่อญาติโยมได้ประจักษ์แก่สายตาว่าพระภิกษุฉันอาหารที่ตนนำมาถวายก็จะรู้สึกเป็นบุญและเป็นสุขกันตรงนั้น

 เพราะบุญคือชื่อของความสุข ดั่งที่พระพุทธเจ้าตรัสว่า ดูก่อนภิกษุทั้งหลายคำว่า บุญ บุญ นี้เป็นชื่อของความสุข เธอทั้งหลายอย่ากลัวบุญเลย

 ด้วยเหตุปัจจัยสะสมดั่งที่ อาตมาได้กล่าวมานี้ ผลการเจาะเลือดจึงออกมาค่อน ข้างจะสูงแทบจะทุกเรื่อง  อาตมาขอนำผลตรวจเลือดที่ผู้ผ่านการตรวจสุขภาพมาแล้ว พอจะอ่านผลเลือดได้เข้าใจดังต่อไปนี้

 Glucose  219 (high)  mg/dl    (70-110)

 Creatinine  1.3  mg/dl    (0.6-1.3)

 Cholesterol  206 (high)  mg/dl    (<200)

 AST (Got)    36 (high)  U/L  (<35)

 ALT (GPT)    86 (high)  U/L  (<41) 

 Triglyceride  262 (high)  mg/dl   (<200)

 PSA  12.90  ng/ml  (0-4)

 เมื่อคุณหมอได้อ่านผลเลือดแล้ว สั่งยาต่างๆ อันเกี่ยวข้องกับโรคเบาหวาน ลดน้ำตาลในเส้นเลือด ยาลดความดันโลหิตสูง ยาลดไขมัน ยาฆ่าเชื้อ ยารักษาหัวใจ รักษาไต ยาป้องกันหลอดเลือดอุดตัน โดยสั่งว่าให้ฉันอย่างสม่ำเสมอไม่ให้ขาดเลย แล้วจะเห็นผล ถ้าฉันๆ หยุดๆ จะไม่เห็นผลเลย เมื่อรับยาจากคุณหมอแล้ว อาตมาตั้งใจว่าจะรับประทานยาตามหมอสั่งอย่างสม่ำเสมอ เช้า เที่ยง เย็น หลังอาหาร หรือ ก่อนอาหาร

 นอกจากอาตมาได้รับยาจากโรงพยาบาลมหาราชแล้วยังได้รับยาลดน้ำตาลในเส้นเลือดจากคุณหมอเกษียณอายุ แล้วอีกสองขนาน เพราะทุกคนต่างลงความเห็นว่า ถ้าจัดการเบาหวานให้อยู่ในการควบคุมไม่ได้ โรคไตและโรคตาก็จะติดตามมา PSA ที่มีแนวโน้มที่จะเป็นมะเร็งในต่อมลูกหมากก็จะถูกเร่งให้เร็วขึ้นด้วย แม้คุณหมอที่โรงพยาบาลมหาราชจะเป็นหมอสมัยใหม่ แต่ก็ยังมีแก่ใจบอกว่า ให้ฉันมะเขือเทศ ชาเขียว เป็นประจำ น่าจะช่วยได้บ้าง อาตมาก็รับฟังทุกเสียงและรับยาทุกชนิดที่มีผู้แนะนำมาเพราะคุณหมอบอกว่า ดูค่าของเลือดแล้ว ตับเริ่มมีปัญหาทำงานไม่เต็มที่ จะให้ยาอะไรที่ไปกระทบตับไม่ได้เลย จึงให้ยาฆ่าเชื้อมาสองแผง เมื่อตับอยู่ในภาวะอันตราย ไต ก็ไม่สดใส ไตพร้อมจะสูญเสียความสามารถในการกรองของเสียไปอีก

 คุณหมอกำชับว่า ฉันยาสม่ำเสมอนะ เมื่อออกจากโรงพยาบาลมหาราชเชียงใหม่ ก็มีสถานที่ต้องไปธุระอีกหลายแห่ง อย่างไรก็ตาม ก่อนจะเดินทางถึงวัดบ่อม่วง ต.ตลิ่งงาม อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี นั้น ได้เดินทางไปกราบคารวะ ท่านอาจารย์เจ้าคุณพระภาวนาโพธิคุณ เจ้าอาวาสวัดธารน้ำไหล สวนโมกขพลาราม อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี แล้วเดินทางข้ามมาที่เกาะสมุย ที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมทีปภาวัน ได้พักที่ทีปภาวัน สองคืน ได้มีโอกาส สนทนาธรรม กับ คุณศิริวรรณ พงศ์ฉบับนภา

 ก่อนจะเดินทางข้ามจากเกาะสมุยไปยังเกาะแตน คุณศิริวรรณ ได้ถามด้วยความเป็นห่วงว่า สุขภาพเป็นอย่างไรบ้าง จึงได้ตอบคุณศิริวรรณไปว่า แนวโน้มจะเป็นมะเร็งสูง น้ำตาลสูง ไขมันทุกชนิดยกเว้นไขมันดีสูงหมด ตับไตทำงานไม่เต็มที่

 คุณศิริวรรณ แนะนำว่า อ๋อไม่ต้องกลัวค่ะ ถ้าล้างพิษตับแล้วทุกอย่างจะดีขึ้นหมด อาตมาได้ยินคุณศิริวรรณ บอกว่าล้างพิษตับแล้วทุกอย่างจะดีขึ้น อาตมาก็ไม่ค่อยจะเข้าใจว่า ล้างพิษตับทำอย่างไร หรือหมายถึงทำดีท็อกซ์ แล้วก็กลัวว่าจะต้องมีการสวนทวารหนักจนเจ็บ หรือสำใส้ใหญ่จะได้รับการกระทบกระเทือน คิดกลัวไปต่างๆ นานา ยิ่งทุกอย่างสูงหมดแบบนี้ หากทำไปแล้ว สวนทางกับยาที่หมอให้มา ผลจะมิแย่ไปกว่าเดิมหรือ

 นี่คือความคิดที่แล่นออกมา แต่ไม่ได้ถามคุณศิริวรรณ กลับไป เพราะกลัวจะเสียใจ ที่แนะนำด้วยความหวังดี แล้วยังจะดื้ออีก

  จึงถามคุณศิริวรรณ ว่า ทำอย่างไร ใครจะทำให้ ถามไปในใจก็ยังหวั่นจะต้องมีการสวนทวารที่น่ากลัวอยู่นั่นเอง ความกลัวนี้เกาะกินใจมานานเป็นยี่สิบปี เพราะเคยมีคนพูดว่า เวลาป่วยไข้ปวดหัวตัวร้อน หรือโรคอื่นๆ ทำการสวนทวารด้วยกาแฟแล้วจะหาย แต่ก็คิดว่า ถึงอย่างไร ก็ไม่กล้าอยู่ดี เมื่อได้อ่านบทความในหนังสือพิมพ์มติชน เมื่อหลายปีที่แล้ว ได้ทราบว่ากาแฟล้วนๆ ที่ไม่ได้ใส่ครีมและน้ำตาล ดื่มแล้วช่วยล้างไขมันได้ ก็ดื่มตั้งแต่นั้นมาในสูตรว่า กาแฟหนึ่งช้อน น้ำร้อนเต็มแก้ว ไม่ใส่ครีม ไม่ใส่น้ำตาล อันเป็นที่ทราบกันดีในหมู่ญาติโยม ผู้ใกล้ชิดในเวลาต่อมา เป็นอันว่าได้ทำดีท็อกซ์ทางปากด้วยกาแฟมานานแล้วเหมือนกัน

  คุณศิริวรรณ บอกว่าในพรรษานี้  พี่พรรณและป้าแอ จะไปจำพรรษาที่เกาะแตนด้วย พี่พรรณ (พรรณนิภา วิริยานนท์) ผ่านหลักสูตรล้างพิษตับมาหลายครั้งแล้ว ทำให้ได้สบาย เอาอย่างนี้เดี๋ยวโยมจะจัดหาอุปกรณ์ไปให้แล้วพี่พรรณจะทำให้เอง

  พอได้ยินคำว่าอุปกรณ์ ชักใจเสียคิดถึงเรื่องสวนทวารอีก เพราะมันมีอนุสัยคือ ความกลัวอยู่

  จึงบอกให้คุณศิริวรรณ สบายใจว่า เอาละโยมศิริวรรณ โยมจัดไปเลย อาตมาจะทำตามที่พี่พรรณสั่งมาทุกประการ หรือ ถือกฎสองข้อว่า พี่พรรณสั่งอย่างไรก็จะทำอย่างนั้น สองถ้าไม่เข้าใจให้ดูข้อหนึ่ง

  เมื่อคุณศิริวรรณ ได้ยินอาตมารับปาก ด้วยความมั่นใจอย่างนั้น ก็ยิ้มด้วยความพอใจ  แล้วเดินทางลงจากภูเขา ไปหาซื้ออุปกรณ์การล้างพิษตับทันที ไม่นานนักก็กลับมาพร้อมด้วยกล่องอุปกรณ์ครบครัน คุณศิริวรรณนำข้าวของขึ้นรถยนต์ แล้วให้อุบาสกประจำทีปภาวันขับรถไปส่งที่ท่าเรือตรงร้านเจ้าเงาะ ซึ่งมีเรือหางยาวรับจ้างรับส่งนักท่องเที่ยวไปเกาะแตนจอดอยู่หลายลำ

  ณ บันทึกไว้เมื่อวัย 54 ปี (0/162) 13-01-2013บันทึกการรักษาต่อมลูกหมากตอนที่ 2 (0/64) 07-01-2013บันทึกการรักษาต่อมลูกหมาก (ตอนที่ 1) (0/112) 20-12-2012สงบสุขสดใสในวันปีใหม่ 2556 (0/326) 16-12-2012ศีลสร้างสุข (0/89) 


หมายเลขบันทึก: 518898เขียนเมื่อ 8 กุมภาพันธ์ 2013 05:01 น. ()แก้ไขเมื่อ 8 กุมภาพันธ์ 2013 05:01 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลงจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (1)

ข้อมูลนี้มีประโยชน์มากค่ะ เราคงต้องดูแลสุขภาพตัวเองด้วย แทนที่จะพึ่งพออย่างเดียว ขอบคุณมากค่ะ 

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท