เข้าค่ายอบรมลูกเสือ กศน.

วันที่  ๖  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๖  ได้ดำเนินการในเรื่องเข้าค่ายลูกเสือ กศน. ในเรื่อง

-ใบลงชื่อการเข้าค่ายของคณะครูและนักศึกษา

-ใบสำคัญรับเงิน

-ใบจัดจ้าง

-ใบเสนอราคา

-อุปกรณ์ฐานการเรียนรู้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เอกอิลความเห็น (0)