ประชุมคณะกรรมการ กศน.ตำบลสวนส้ม วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2556

ชาคริต
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

วันอังคารที่ 5 กุมภาพันธ์  2556 กศน. ตำบลสวนส้ม  นำโดย  นางสาวอรุณวรรณ  แสงทอง  ครูอาสาสมัคร  ฯ  และนายชาคริต  จันทร์ตรี ครูกศน.ตำบลสวนส้ม  ได้จัดประชุม คณะกรรมการ  กศน. ตำบลสวนส้ม  ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ  2556  โดยมี นาย สมศักดิ์  ทองคำพล้า  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  4 ตำบลสวนส้ม  ประธานคณะกรรมการ  ได้กล่าวเปิดระเบียบวาระการประชุม  และนายชาคริต  จันทร์ตรี ครู กศน. ตำบลสวนส้ม  เลขานุการในการประชุม  ได้กล่าวรายงานผลการปฏิบัติ  งบประมาณ ปี  2555  และแจ้งนโยบายจุดเน้น  ภารกิจในการจัดกิจกรรมในปีงบประมาณ  ปี 2556  การเทียบระดับ   จบ ม.  6  เดือน  8 และการรับสมัครนักศึกษา  การสอบถามอาชีพที่ชุมชนอยากจะเรียนเป็นอาชีพเสริม มีประชาชนในตำบลสนใจมาก และเรื่อง บ้านหนังสืออัจฉริยะซึ่งได้รับความสนใจจากคณะกรรมการ กศน. ตำบลสวนส้มและได้บ้านหนังสืออัจฉริยะเพิ่มอีก 2 แห่ง 

                               

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ชาคริต จันทร์ตรีความเห็น (0)