วันที่ ๑๗-๑๘ มกราคม ๒๕๕๖ พานักเรียนเข้าค่ายที่สวนสัตว์โคราช ได้กลับไปเป็นเด็กอีกครั้งกับนักเรียน นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมที่ค่ายจัดให้อย่างสนุกสนาน  คณะครูที่ไปดูแลนักเรียนต่างก็มีความสุข ทิ้งภาระต่างๆไว้ที่โรงเรียน             หนูอายสุดยอดเลยนะคะ    ครูกลัวแต่ นักเรียนไม่กลัวชมการแสดงของแมวน้ำ


บ้านพักในสวนสัตว์โคราช ท่ามกลางเสียงสัตว์นานาชนิด


คณะครูที่ดูแลนักเรียน


นักเรียนร่วมกิจกรรมภาคกลางคืนอย่างสนุกสนานบ้านพักนักเรียนที่ไปเข้าค่าย