ยักษ์ วัดพระแก้ว หรือ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม

    กรุงเทพฯ เป็นที่  ที่มียักษ์ มากที่สุดในประเทศไทย  ยักษ์วัดพระแก้วเป็นยักษ์ทำด้วยปูนปั้นสูงประมาณ 6 เมตร ประดับกระเบื้องสีต่างๆ ยืนกุมกระบองอยู่บนฐานสี่เหลี่ยมทุกช่องประตูพระระเบียง มีทั้งหมด 12 ตน ยักษ์เหล่านี้สร้างในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3  พร้อมกับยักษ์วัดแจ้ง (วัดอรุณราชวราราม) 

 ยักษ์วัดพระแก้วถือกระบองเพชรทำหน้าที่เหมือนทวารบาล ปกป้องปูชนียสถาน 

     ทั้งหมด ๑๒ ตน ด้วยกันคือ     ขอเริ่มจากบันไดหน้าปราสาทพระเทพบิดรดังนี้

   

                สุริยาภพ (มีกายสีแดงฉาน)  เป็นโอรสของสหายทศกัณฐ์ 

                อินทรชิต (มีกายสีเขียว)  เป็นบุตรทศกัณฐ์กับนางมณโฑ  

   

                 มังกรกัณฐ์ (กายสีเขียวอ่อน)  เป็นบุตรพญาขร ครองเมืองโรมคัล

                 วิรุฬหก (กายสีขาบ หรือน้ำเงินเข้ม) ครองเมือง มหาอันธการนคร

   

               ทศคีรีธร  (กายสีน้ำตาล)    ทศคีรีวัน (กายสีเขียวแก่)  เป็นยักษ์ฝาแฝด

              ลูกของทศกัณฐ์ กับนางช้าง ยักษ์2ตนนี้จึงมีปลายจมูกเป็นงวงช้างเล็กๆ

                  

                   จักรวรรดิ (กายสีขาว) เป็นเพื่อนสนิทกับทศกัณฐ์ ครองกรุงมลิวัน

                  อัศกรรณมารา (กายสีม่วงเข้ม)  ครองเมืองดุรัม

                  

                  ทศกัณฐ์ (กายสีเขียว) มีหน้า ๑๐ หน้า  ครองกรุงลงกา

                  สหัสเดชะ (กายสีขาว)    ครองเมืองปางตาล

                  

               ไมยราพณ์ (กายสีม่วงอ่อน)  ครองเมืองบาดาล

              วิรุฬจำบัง (กายสีเขียวเจือดำ) เป็นบุตรพญาทูษณ์ ครองเมืองจารึก

              วันนี้เที่ยววัด พระแก้ว ถ่ายรูปยักษ์และจดชื่อยักษ์จากฐานรูปปั้นยักษ์

              ส่วนประวัติของยักษ์ได้ค้นคว้าจากข้อมูลในเน็ต 

              ด้วยความ  Happy  Ba, Happy  8  ค่ะ

               ขอบคุณที่เข้ามาอ่าน 

               Happy  Ba, Happy 8 ทุกๆค่ะ