เดือนมกราคมต้นปีมีงานใหญ่ ๆ หลายแห่ง นับเป็นช่วงเดือนแห่งการประกวดกล้วยไม้ ช่วงเดือนนี้เป็นช่วงฤดูช้างบาน แต่มีนี้อากาศเย็นมาช้าทำให้ช้างในภาคกลางและเหนือตอนล่าง ยังไม่ค่อยบานครับ แต่ก็มีกล้วยไม้อื่น ๆ ที่ให้ดอกสวยในช่วงฤดูหนาว เช่นพวก แวนด้า  แคทรียา และ รองเท้านารีที่ชอบอากาศเย็นครับ 

งานที่ 1 งานประกวดกล้วยไม้ งานเกษตรสุรนารี 56 วันที่ 10-13 มกราคม  2556  ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นครราชสีมา

ศูนย์บรรณสาร

งานที่ 2  งานประกวดกล้วยไม้ช้างชนช้าง ครั้งที่ 7 จ.สุโขทัย  12-20 มกราคม  2556 ที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย

 

งานที่ 3 "งานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2556" วันที่ 20 - 29 มกราคม  2556 ณ อุทยานการเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 

งานที่ 4 งานประกวดกล้วยไม้ ขี่เสือชมช้าง ครั้งที่ 2 วันที่ 25-28 มกราคม 2556 สถานที่จัดงานบริเวณหน้าเทศบาลสามเงา อ.สามเงา จ.ตาก

 

 งานที่ 5 ที่าชภัฏภูเก็ต"พฤกษชาติ" ครั้งที่ 2   วันที่ 26-27 มกราคม 2556  ณ อาคารศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัย ราชภัฏภูเก็ต