เรียนภาษาพม่า

.
เรียนภาษาพม่า - ท่านพระอาจารย์คันธสาราภิวงศ์ (พระมหาสมลักษณ์ วัดท่ามะโอ), ท่านพระอาจารย์ชนกะ ชาวเมืองสกายน์ พม่า สอน
.
วิดีโอชุดนี้ขอทำเป็นเครื่องบูชาพระคุณท่านพระธัมมานันทเถระ อัครมหาบัณฑิต ชาวพม่า ผู้อุทิศชีวิตเพื่อการสอนชาวไทย
.
ขอชาวไทยพึงได้เมตตาในชาวพม่า ขอชาวพม่าพึงได้เมตตาในชาวไทย
.
ยินดีให้ท่านนำไปใช้ได้ โดยไม่ต้องขออนุญาต
.
http://www.youtube.com/playlist?list=PLetg9CR0EhCETGxhKGEx1NHCh5MB71oH5
.
.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บ้านสาระความเห็น (0)