สืบเนื่องจากครั้งที่แล้ว

22 กย.49ช่วง15.00-16.30น.ประชุมคณะทำงานตรวจสุขภาพประจำปีโดยพญ.จุไรเป็นประธานการประชุม ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ตัวแทนLabพยาธิ, โลหิตวิทยา, และภูมิคุ้มกัน(พี่ศิริรัตน์) , ICN(พี่อร,ฉวีวรรณ), สุขศึกษา(ก้อย) ,ห้องบัตร(พี่นิโรจน์), เอกซเรย์, การเงิน(อ้อย,ต้อม),OPDตา(อิ้ด)

 คณะทำงานได้พูดคุยปรับแนวทางการตรวจซึ่งเป็นปัญหาเพื่อCQIจากปีที่ผ่านมา สรุปได้ดังนี้

1.ช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ทีมICNและดิฉัน ได้ตรวจสุขภาพกลางปีเจ้าหน้าที่ใหม่ เพื่อคัดกรองให้HBV และทำ ppd. (ยกเว้นปีนี้ที่คนลาออกเยอะจึงรวบยอดมาพร้อมกัน)ที่ประชุมมีความเห็นร่วมกันว่าเจ้าหน้าที่ใหม่ก่อนรับเข้าปฏิบัติงานควรมีแนวทางการตรวจที่ชัดเจนโดยตรวจขั้นต่ำจ่ายเองและตามความปัจจัยเสี่ยงหน่วยงานรับผิดชอบ  เพราะเท่าที่ผ่านมาบางคนได้เจาะเลือด และเอกซเรย์(จ่ายเอง) แต่หลายคนแค่ตรวจร่างกายทั่วไป และจะเป็นกม.ชุดไหนรับผิดชอบ (ทีมเรา หรือทีมหมอประสงค์)ซึ่งเรื่องนี้หมอจุไรจะรับไปคุยกับหมอประสงค์

2.แม่ค้าโรงอาหารควรตรวจสุขภาพทุกปี และstool ex.ทุก 6เดือน ซึ่งหมอจุไรจะไปคุยกับประธานร้านค้าสวัสดิการ

3.ที่ผ่านมากรณีมีจนท.เครื่องมือแพทย์ตรวจพบสารปรอทในเลือดเกินเกณฑ์มาตรฐานยังไม่มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญมาดูแล หมอจุไรรับไปปรึกษาหมอเต่า(env. occ.)ที่กรมควบคุมโรค

4.ปีนี้จะตัดการตรวจ EKGในกลุ่มอายุ>35 ปีทุกรายออกไป แต่จะมี การคัดกรองตรวจในรายอายุ> 40 ปี และกรณีมี HT.และไขมันในเลือดสูง

5.ปีนี้ตัดรายการตรวจที่ไม่จำเป็น(ซึ่งเบิกได้) ออกไปได้แก่ ALK และ SGOT คงเหลือไว้เฉพาะ SGPT

6.ปีนี้ยังมีการตรวจคัดกรอง metabolic syndrome ในกลุ่มเสี่ยงเช่นเดิม(เพิ่มFBS,  trig และHDLในกลุ่ม<35ปี และ เพิ่มเฉพาะะHDLในกลุ่ม>35ปี)

นอกนั้นใช้วิธีและแนวทางเดิมจากปีที่ผ่านมาค่ะ

 เห็นคุณหมอจุไร (ประธาน ICคนใหม่)เข้มแข็ง และใส่ใจปัญหาสุขภาพบุคลากร  โดยคุณหมออยากให้กลุ่มเสี่ยงทุกคนได้รับการตรวจคัดกรองโรคตามความจำเป็นแล้ว ก็อยากจะขอบคุณแทนบุคลากรทุกคนจริงๆค่ะ