บันทึกที่แล้ว    ได้เล่าถึงคำบอกเล่าของน้องวรศา      คราวนี้ถึงคิวน้องใหม่ไฟแรงมากอีกคน   เธอคือน้องปาย-วาสนา     น้องใหม่ของหน่วยจุลทรรศน์ฯ    มีความสามารถรอบด้าน (อีกแล้ว)     เป็นนักกีฬาคนเก่งของสีส้ม    ส่วนลีลาการแสดงในงาน patho sport night   นั้นบอกได้คำเดียวว่า "สุดยอด"      และหลังจากเห็นท่าทางในการจับไมค์และพูดคุยในวง ลปรร. ที่ผ่านมา   ไม่แน่ว่าอีกไม่กี่ปีเราอาจจะได้เห็น "คุณอำนวย"    คนใหม่ก็เป็นได้

  • น้องปายเล่าถึงการเข้าร่วมโครงการ OTOP2 ว่า    ปีที่แล้วหน่วยฯ  ได้ส่งโครงการเข้าร่วมแต่ว่า   หยุดชะงักกลางคัน   เห็นแล้วน่าเสียดาย   น่าจะพยายามผลักดันโครงการต่อ    อีกอย่างก็อยากเห็นเจ้าหน้าที่ในหน่วย ฯ   ได้ร่วมมือกันคิดโครงการเพื่อพัฒนางานให้ดีขึ้น
  • สำหรับความคาดหวัง    อยากให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยฯ ได้เข้าร่วมโครงการดีๆ (แบบ pathoOTOP)  สำหรับตัวเองนั้นที่ผ่านๆ มา จากที่เคยทำงานที่อื่น  ไม่ค่อยได้ร่วมทำโครงการอะไร   พอมาอยู่พยาธิ   เห็นคนอื่นเค้าทำงานนี้   เลยคิดว่าเราน่าจะทำได้และน่าจะเป็นงานที่ส่งเสริมให้เรามีพัฒนาการ
  • สิ่งดีๆ  ที่พบในระหว่างการทำโครงการ   ก็คือความร่วมมือทั้งในและนอกหน่วยงาน    พี่ๆ ในหน่วยฯ  ให้ความร่วมมือดีมาก  รับฟังและปฏิบัติตามที่ปายเสนออย่างเต็มใจ   แม้ว่าปายจะมีอาวุโสน้อยกว่าก็ตาม   ส่วนนอกหน่วยนั้น     ปายประทับใจพี่นุช (OPD-LAB)   ที่ช่วยประสานงานอย่างเต็มที่    มีปัญหาที่จุดไหนก็ได้พูดคุยและ ลปรร. กันเป็นประจำ
  • ส่วนสิ่งที่ไม่เป็นไปตามจุดหมาย  .....ยังไม่มีค่ะ   เพราะโครงการยังไม่สิ้นสุด   ตอนนี้ทำอยู่ตลอด  มีปัญหาที่จุดไหน  ก็แก้ไขปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆ
  • เรื่องที่ต้องปรับปรุงของทีม   คือเรื่องของความกระตือรือร้น   ที่บางครั้งมีน้อยไป     ต้องกระตุ้นกันบ่อยๆ     และส่วนใหญ่จะเป็นการทำไปเรื่อยๆ   ขาดลักษณะการร่วมทีม
  • ข้อเสนอแนะต่อกรรมการคือ    อยากให้มีการประชาสัมพันธ์บ่อยๆ   ที่ผ่านมาคล้ายๆ กับว่าหลังจากวันเสนอโครงการแล้ว   ข่าวคราวของ pathoOTOP  ได้เลือนหายไปสายลม   แล้วก็มาโผล่เอาวันนี้ (คือมันนาน....ไป)    อยากให้มีมากกว่านี้เพราะจะเป็นการกระตุ้นผู้ทำโครงการได้อีกทางหนึ่ง

  *** เข้าใจว่าน้องปายคงอยากจะให้ บรรยากาศของ pathoOTOP2 
คึกคัก  เหมือน patho sport day  ***

  
น้องปรายกำลังคุยอย่างออกรส  ส่วนคุณนุชนั่งจดอย่างตั้งอกตั้งใจ