ดาวน์โหลดหนังสือ 'โยนิโสมนสิการ'

ขอกราบนมัสการ กราบเรียน เรียนเชิญ ดาวน์โหลด (download) หนังสือออนไลน์ (e-book) เรื่อง "โยนิโสมนสิการ" เขียนโดยท่านอาจารย์ พ.อ.ธงชัย แสงรัตน์

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บ้านสาระความเห็น (1)

[email protected]
IP: xxx.249.108.10
เขียนเมื่อ 

อนูโมทนาในธรรมทานครับ