รายงานสด สร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้

 เช้านี้ทีมงานศูนย์บริการวิชาการ ได้ขอเรียนรู้จากทีมงาน ชาวมอดินแดงสองท่าน สองเรื่อง

 ท่านแรกคือ เรียนรู้เรื่องการบริหารจัดการเรื่องการบริหารงานการเงินจากพี่มยุรี ทิพย์สิงห์ (คลิก) เลขานุการคณะวิทยาการจัดการ (ภาพบน)

สองภาพล่างสองภาพ ท่านรองศาสตราจารย์ ดร.สันติ วิจักขณาลัญฉ์ รองคณบดี จากคณะศึกษาศาสตร์ นำประสบการณ์ เรื่อง E-Office (คลิก) มาเล่าให้ทีมงานศูนย์บริการวิชาการรับรู้

ภาพ รองผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ ผศ.ดร.ภาวดี ภักดี

ภาพ รองผู้อำนวยการ รศ.เทอดศักดิ์ คำเหม็ง

 งานนี้ท่านรองผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ ผศ.ดร.ภาวดี  รศ.เทอดศักดิ์ และ ท่านผู้ช่วยผู้อำนวยการฯพิชัย (คลิก) และ หัวฝ่าย หัวหน้างาน จะนำไปต่อยอด เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๕๐ ในวันจันทร์ที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๔๙ นี้ต่อไป

JJ