ประชุมคณะครูกศน.อำเภอบ้านแพ้วและบรรณารักษ์ห้องสมุด


 

วันที่. 13. พฤศจิกายน. 2555. เวลา10.00 น. - 16.30.00. น.

ได้มีการประชุมคณะครูกศน.อำเภอบ้านแพ้วโดยมีท่านผู้อำนวยการศูนย์กศน. นางสาวอุไรรัตน์ ชนะบำรุงเป็นประธานการประชุม

        รายละเอียดในการประชุมเป็นไปเพื่อกำกับติดตามเร่งรัดการดำเนินงานในประเด็นดังต่อไปนี้

1.  สรุปรายละเอียดนโนบายและจุดเน้นของสำนักงานกศน. ปีงบประมาณ 2556. เพื่อกำกับติดตามเร่งรัดการดำเนินงานดังต่อไปนี้

          -  ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน. จัดสรรงบประมาณมาให้แล้ว กศน.ตำบลละ 20,000. บาท. ค่าวัสดุไม่เกิน 2,000  บาท  ให้เริ่มดำเนินการได้เลย

          -  ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนอำเภอ จัดสรรงบประมาณมาให้ 500,000. บาท สามารถดำเนินการใช้เงินได้ 25% โดยสามารถใช้จ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง 120/คน. ค่าที่พักไม่เกิน 500/คน/คืน.  ค่ารถเบิกได้ตามที่จ่ายจริง

         -  ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน จังหวัด. สามารถดำเนินการจ่ายค่าวิทยากรได้ 600-1,200บาท / คน

         - การเรียน ม.6. จบภายในแปดเดือน. ผู้สมัครเรียนต้องจบ ป.6 หรือเทียบเท่า. ต้องสอบผ่าน 9. รายวิชา. จัดทำแฟ้มประเมินผลงาน. มีคณะกรรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานในพื้นที่. มีกิจกรรมกระบวนการกลุ่ม

         - กศน. อินเตอร์.  English. Program กำหนดให้มีการดำเนินการจังหวัดละ 1  แห่ง. จังหวัดสมุทรสาครมอบให้กศน.อำเภอกระทุ่มแบนเป็นอำเภอนำร่อง. สอนโดยชาวต่างชาติ. เรียนฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย. รับสมัครได้ไม่เกิน 30 คน  โดยสำนักงาน กศน. จะดำเนินการโอนเงินค่าใช้จ่ายไปชดเชยค่าลงทะเบียน. กำหนดให้ ผอ.กศน.อำเภอ. เข้าประชุมในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2555 ณ ห้องประชุม KM. สำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรสาคร  เวลา 09.00 น.

2. การเปิดเว็ปไซด์ของกศน.อำเภอบ้านแพ้ว. WWW.nfe.go.th

          - ผู้บริหารมอบหมายให้ผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบ ได้แก่หัวหน้าฝ่ายต่าง ๆ. เปิดดูเว็ปไซด์ของสำนักงาน กศน.ทุกวันเพื่อติดตามข่าวสาร ข้อมูล. และศึกษาผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ. มาปรับใช้และพัฒนาการปฏิบัติงานของกศน.อำเภอบ้่นแพ้วให้ดียิ่งขึ้น

3.  การเรียนรู้ Webblog  Gotoknow / Feacebook / WWW. Banphaeo.net

          -  ให้ปรับรูปภาพของบุคลากรให้เป็นชุดปกติขาว.  ชื่อ นามสกุล  ตำแหน่ง. สถานที่ทำงานให้ชัดเจนและเป็นทางการมากยิ่งขึ้น. ผอ.กศน.อำเภอบ้านแพ้ว. กำหนดให้บุคลากรรายงานผลการปฏิบัติงานให้ผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทสาคร. ผอ.กศน.อำเภอบ้านแพ้ว. สมศ. นักศึกษาและประชาชน ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง  และสิ่งที่สำคัญที่สุดให้ถือเป็นหน้าที่ของทุกคนที่จะต้องปฏิบัติ  โดยจะมีการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ

         -  ผู้บริหารมอบหมายให้อาจารย์อลงกร. เต๋งสมุทร ครูประจำกลุ่มปวช.  กศน.อำเภอบ้านแพ้ว.  เป็นวิทยากรฝึกอบรมเรื่อทงการสร้างWebblog  Gotoknow / Feacebook ให้กับคณะครู กศน.  และบุคลากรของกศน.อำเภอบ้านแพ้ว. ระหว่างวันที่ 21-22. พฤศจิกายน. 2555. ณ. กศน.อำเภอบ้านแพ้ว 

4. บรรยายการประชุมกลุ่มย่อย ตามมาตรฐาน 6 มาตรฐาน 12 ตัวบ่งชี้ 

         -

                                          มีท่านผอ.อุไรรัตน์ ชนะบำรุงเป็นประธานในการประชุม

หมายเลขบันทึก: 508646เขียนเมื่อ 13 พฤศจิกายน 2012 19:04 น. ()แก้ไขเมื่อ 13 ธันวาคม 2012 12:04 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลงจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (2)

มาเยี่ยมชมผลงานและให้กำลังใจครับ

อีกหนึ่งกำลังสำคัญเช่นกัน ของ กศน.อำเภอบ้านแพ้ว อ.สุเมศ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี