การทำ Cloning  ในยุคเทคโนโลยี่ เป็นนวตกรรมใหม่ ที่ถูกวิพากวิจารณ์อยู่ในปัจจุบัน ว่าสมควรหรือไม่ ขัดต่อหลักศาสนาหรือไม่

ซึ่งได้ทำสำเร็จไปแล้ว 2  ราย คือ การ Cloning  ลูกแกะ ที่ชื่อ Dolly  และลูกวัวที่ชื่อ Amy  ถือเป็นวิวัฒนาการก้าวหน้า และต่อไปอาจเกิดขึ้นในมนุษย์ต่อไปก็เป็นได้  เพราะอนาคตข้างหน้าไม่มีใครบอกได้

การ Cloning  กับพระพุทธศาสนา คิดว่าไม่น่าขัดต่อพระพุทธศาสนาอาจจะเป็นผลดีด้วยซ้ำ  ศาสนาพุทธสอนให้คนเป็นคนดี  ถ้าเราอยากให้คนเป็นคนดี  เราน่าจะ Cloning คนดีๆๆ ไว้ เพื่อสังคมจะได้อยู่เป็นสุข  ติดตามต่อภาค2 เพราะเวลาไม่ทันต้องไปประชุมก่อน