ความเห็น 76433

Cloning กับ " นวตกรรมยุคใหม่ "

อ้อม
IP: xxx.157.42.190
เขียนเมื่อ 

ไปประชุมที่โรงแรมริชมอนด์  เรื่องการเตรียมแผนรับPandemic Flu  ของกรมการแพทย์

คุณหมอนภาบอกให้ไปประชุม แบบเตรียมตัวแทบไม่ทันเลย กลับจากการประชุม

น้องนก (วราภรณ์ ) ก็มาคุยด้วย เรื่องสื่อ คิดว่าเราน่าจะมาช่วยกันพัฒนาสื่อต่างๆ  ของสถาบัน 

พอดีได้เข้ากลุ่ม การประชาสัมพันธ์และประสานงาน หน่วยงานอื่นเขาผลิตสื่อเผยแพร่ อย่างสวยงาม