ข้อคิดในกการพัฒนาสมองของเด็กปฐมวัย

dararat
การพัฒนาสมองของเด็กปฐมวัย

ข้อคิดต่อการพัฒนาการสมองของเด็กปฐมวัย

              เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่าสมองมีส่วนสัมพันธ์เป็นอย่างยิ่งต่อการเรียนรู้ของมนุษย์เรา ถ้าพูดเป็นวิชาการพอจะกล่าวได้ง่ายๆว่า การเรียนรู้ของสมองนั้น หรือภายในสมองส่วน neocortexนั้น มีเซลล์ประสาทที่ทำหน้าที่ในการรับรู้ เรียนรู้ จำ คิดและสั่งการ  สำหรับการกระทำของมนุษย์ประกอบด้วย เซลล์สมอง สายใยประสาทรับข้อมูล และสายใยประสาทส่งข้อมูล สิ่งที่ทำให้เกิดการเรียนรู้ของเซลล์สมองมาจากสองทางคือ ประสบการณ์ภายนอก จากสัมผัสทั้งห้าคือ หู ตา จมูก ลิ้น ผิวกาย และความรู้สึกและการเคลื่อนไหวของร่างกาย  และมาจากภายในคือ การคิด และจินตนาการ สมองเจริญเติบโตตลอดเวลาที่มีการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้หรือการอบรมเลี้ยงดูจึงต้องคำนึงถึงกระบวนการเรียนรู้ของสมองเป็นสำคัญโดยจะต้องเริ่มตั้งแต่ปฐมวัย ถ้าเราได้อ่านข่าวจากหนังสือพิมพ์จะเห็นข่าวหนึ่งที่เกี่ยวกับการพัฒนาทางสติปัญญาซึ่งเกี่ยวข้องกับการพัฒนาทางสมองของเด็กไทย ในข่าวกล่าวว่า 10 ปี IQ เด็กไทยเท่าเดิม คือเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2555 คณะกรรมาธิการการสาธารณสุข วุฒิสภา จัดเสวนาเรื่อง สุขภาวะของเด็กไทยกับการพัฒนาทางสติปัญญาเพื่อก้าวไปสู่โลกแห่งการแข่งขัน มีผู้เชี่ยวชาญเข้าร่วมเสวนา เช่น ผอ.สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ นักจิตวิทยาคลินิกเชี่ยวชาญ เป็นต้น ประธานคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข กล่าวว่า ปัจจุบัน โลกก้าวหน้าไปมาก ติดต่อกันไร้ขอบเขตเชื่อมโยงกันมากขึ้น เด็กฝรั่งเข้าไปเรียนภาษาจีนในมหาวิทยาลัยปักกิ่งกันมาก ขณะที่เด็กทั่วโลกมีพัฒนาการที่ดีขึ้น แต่ไอคิวเด็กไทยกลับด้อยกว่าปกติไม่ทันต่างประเทศ ดังนั้นเด็กไทยต้องมีปัญหาผิดปกติที่ไอคิวไม่ทันโลก ภาพรวมเด็กไทยมีผลสำรวจออกมาแล้วว่าต่ำกว่าค่าเกณฑ์มาตรฐานสากล ข้อมูลที่กล่าวได้มาจากการศึกษามาแล้วคือ ในปี 2554 กรมสุขภาพจิตได้สำรวจไอคิวของเด็กพบว่า จากผลสำรวจไอคิวเด็กไทย อายุ 6-15 ปี จากโรงเรียนทั่วประเทศ นักเรียนหลายหมื่นคนมีไอคิวเฉลี่ยไม่ถึง 100 คะแนน สะท้อนว่าแม้ผ่านมา 10 ปืแต่ระดับไอคิวเด็กไทยยังไม่ดีขึ้น และรองประธานกรรมาธิการฯได้กล่าวสรุปว่า การที่เด็กไทยไอคิวต่ำส่งผลด้านการศึกษาด้วย เพราะจะทำให้การศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาลดน้อยลง หากปล่อยให้เป็นเช่นนี้ การแข่งขันและพัฒนากับนานาชาติคงเป็นไปได้ยาก

               จากข่าวดังกล่าวผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการศึกษาคงจะอยู่เฉยๆไม่ได้แล้วหากปล่อยให้สถานการณ์เป็นเช่นปัจจุบันนี้ โดยเฉพาะครูปฐมวัย พ่อแม่ หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเลี้ยงดูเด็ก สิ่งที่ต้องดำเนินการหรือความตระหนักของผู้ใหญ่ ไม่ใช่รอให้เด็กโตแล้วจึงจะค่อยพัฒนาสมองนั้นคงจะไม่ใช่แล้ว ข้อคิดเกี่ยวกับการพัฒนาสมองพอจะสรุปได้ดังนี้

  • สมองเจริญเติบโตตลอดเวลา การเรียนรู้ของสมองเกิดขึ้นตั้งแต่เกิดจนตาย จึงเป็นการเรียน

รู้ตลอดชีวิต

  • พัฒนาการของสมองและการจัดประสบการณ์ต้องเหมาะสมและสอดคล้องกับวัยของเด็ก
  • การพัฒนาสมองสัมพันธ์กับการเคลื่อนไหวของร่างกาย (movement)
  • การพัฒนาสมองมีส่วนสัมพันธ์กับการสัมผัสทางกาย
  • อาหารมีส่วนสัมพันธ์กับการพัฒนาสมอง เช่น การดื่มน้ำ การรับประทานผัก ผลไม้  เป็นต้น
  • อากาศมีส่วนสัมพันธ์โดยเฉพาะออกซิเจนมีความสำคัญกับการทำงานของสมอง
  • ดนตรีช่วยพัฒนาสมอง
  • การนอนที่เพียงพอช่วยพัฒนาสมอง
  • สิ่งแวดล้อมทางกายภาพกับการพัฒนาสมองมีความสัมพันธ์กัน

                      ฯลฯ

 

        สิ่งที่กล่าวข้างต้นมีความสำคัญและสัมพันธ์ต่อการพัฒนาสมองของเด็ก ซึ่งจะต้องเริ่มตั้งแต่แรก ให้ความรู้ที่ถูกต้องกับพ่อแม่ ครูปฐมวัย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการอบรมเลี้ยงดูเด็ก ชุมชน สังคมแวดล้อมเด็ก ถึงแม้จะอ้างว่าปัจจุบันมีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีแล้วก็ตาม ขณะเดียวกันจะต้องร่วมกันพัฒนาเด็กด้านสมองในแนวทางที่ถูกต้องและเหมาะสมซึ่งบางอย่างอาจจะขัดแย้งกับความรู้สึกหรือความเชื่อที่ไม่ถูกต้อง ขณะนี้เป็นช่วงจังหวะที่จะต้องร่วมมือกันทำกันแล้ว ไม่เช่นนั้นข้อมูลการพัฒนาสมองก็จะเหมือนเดิมทุกครั้งไป

 

    

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ชมรมครูปฐมวัยราชบุรี1

คำสำคัญ (Tags)#ข้อคิดในการพัฒนาสมองของเด็กปฐมวัย

หมายเลขบันทึก: 505840, เขียน: 16 Oct 2012 @ 15:30 (), แก้ไข: 17 Oct 2012 @ 11:55 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, ดอกไม้: 3, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก


ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

ให้เด็กมีพัฒนาการ ... "สมวัยนะคะ" ...

 - ปรึกษาก่อนแต่งงาน ...

 - สืบสานดูแลครรภ์

 - รับขวัญเมื่อแรกคลอด...

 - ยอดอาหาร ..ต้อง ... "นมแม่" ....

 - ดีแน่แท้...พัฒนาการสมวัย

 

 

ขอบคุณมากค่ะ

เขียนเมื่อ 

ใช่ค่ะ เพราะเด็กคือผ้าขาวที่จะถูกแต่งแต้มด้วยสีต่างๆ