Good day Toronto 10


Angela บอกว่าสิ่งที่ท้าทายสำหรับเธอคือการให้พยาบาลระดับปฏิบัติการที่แผนกผู้ป่วยนอกแห่งนี้กลับมาทำงานในความรับผิดชอบของตนเอง คือการเป็นพยาบาล

การเปลี่ยนแปลงนั้นไม่ง่าย แต่ท้าทาย

ฉันมีคนไข้ของฉันแล้ว

วัตถุประสงค์หนึ่งของการดูงานคือการเข้าใจในระบบการดูแลและบทบาทของพยาบาท เน้นที่ Palliative and cancer care ดังนั้น Marg เลยจัดให้ฉันได้เข้าร่วมสังเกตกิจกรรมการทำงานของพยาบาลในทุกหน่วยบริการ

ฉันใช้เวลาส่วนใหญ่ของการดูงานที่ Sunnybrook hospital โดยช่วงแรกใช้เวลาในการสังเกตุการทำงานที่ Oddette Cancer Center ซึ่งเป็นแผนกผู้ป่วยนอกให้การดูแลรักษาผู้ป่วยมะเร็ง ซึ่งที่นี่มี APN 7 คน แต่ละคนจะมีความเชี่ยวชาญในการดูแลมะเร็งในระบบที่แตกต่างกัน และทุกคนจะนั่งทำงานในห้องของ APN และมีการประชุมติดตามความก้าวหน้า แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อพัฒนาการพยาบาลร่วมกัน ทุกคนจะต้องปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วย และจะมีวันที่เรียกว่า Academic day สัปดาห์ละ 1 วันเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทำวิจัย หรืออะไรก็ตามที่ไม่ต้องดูแลผู้ป่วย

ที่ Oddette Cancer Center มี APN 3 คนที่ฉันได้พูดคุยและสังเกตการทำงาน คือ  Angela 2  Angela และ Claire  

Angela คนแรก เป็น APN ด้านมะเร็งเต้านม เธอบอกว่าบทบาทของเธอเน้นเรื่องของการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง  Angelaบอกว่าสิ่งที่ท้าทายสำหรับเธอคือการให้พยาบาลระดับปฏิบัติการที่แผนกผู้ป่วยนอกแห่งนี้กลับมาทำงานในความรับผิดชอบของตนเอง คือการเป็นพยาบาล ไม่ใช่การเป็นผู้ช่วยแพทย์หรือทำหน้าที่จัดคิวผู้ป่วยในการเข้าพบแพทย์ หน้าที่ของพยาบาลคือประเมินผู้ป่วย ให้การดูแลผู้ป่วย ประสานงานกับบุคลากรสุขภาพอื่นๆเกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วย เธอเห็นว่าผู้ป่วยมาที่แผนกผู้ป่วยนอกไม่ได้มาด้วยเรื่องของอาการทางกายเท่านั้น ผู้ป่วยเหล่านี้ยังมีปัญหาทางด้านจิตใจและความกังวลใจ ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่พยาบาลสามารถช่วยเหลือผู้ป่วยได้ เธอบอกว่าเพราะว่าพยาบาลเคยชินกับการทำงานกับแพทย์มานานในลักษณะของการเป็น
ผู้ช่วยแพทย์และจัดลำดับผู้ป่วยให้เข้าพบแพทย์ ฉันรู้สึกว่าสิ่งที่เธอบรรยาย ก็เป็นภาพเดียวกับที่ฉันมักเห็นที่แผนกผู้ป่วยนอกในโรงพยาบาลในเมืองไทย

ฉันถามตัวเองว่าปัญหา/ประเด็นคืออะไร เพราะอะไรจึงมีภาพเช่นนี้ ใช่แล้ว คงเป็นเพราะที่แผนกผู้ป่วยนอก พยาบาลไม่มีคนไข้ของตัวเองในมือ คนไข้ทุกคนมาพบแพทย์ มาตรวจตามนัด ดังนั้นเมื่อไม่มีคนไข้ในมือของพยาบาลที่จะดูแล งานของพยาบาลจึงเปลี่ยนเป็นทำอย่างอื่นที่ไม่ใช่งานพื้นฐานของพยาบาล  Angela เห็นเช่นเดียวกัน ฉันถามเธอว่าเธอรู้สึกอย่างไรกับการทำหน้าที่นี้ -- Change agent -- เธอยอมรับว่าการเปลี่ยนแปลงที่จะให้พยาบาลกลับมาทำหน้าที่ของพยาบาลคือการดูแลคนไข้เป็นสิ่งที่ยาก และพบว่ามักมีการต่อต้านอยู่ แต่เธอมองว่ามันเป็นสิ่งที่ท้าทายสำหรับเธอ เมื่อมองเข้าไปในดวงตาของเธอ ฉันเห็นความมุ่งมั่นในการจะทำสิ่งที่ตั้งใจ ได้แต่เอาใจช่วยและให้กำลังใจเธอ

สิ่งที่เธอพยายามทำตอนนี้คือการที่พยาบาลระดับปฏิบัติการทุกคนจะมีคนไข้ของตัวเอง เมื่อผู้ป่วยเข้ามา จะต้องตอบประเมินอาการ ESAS - Edmondton Symptom Assessment Scale จากนั้นพยาบาลก็จะจัดลำดับว่าผู้ป่วยรายใดต้องการความช่วยเหลือก่อน (ตามระดับความรุนแรงของอาการที่ผู้ป่วยรายงาน - คะแนนมากกว่า 7 ขึ้นไป) และให้ความช่วยเหลือก่อนผู้ป่วยจะเข้าพบแพทย์ ซึ่ง Angela และเพื่อน APN รวมทั้งหัวหน้าพยาบาลของ Odette cancer center ได้จัดระบบการทำงานของพยาบาลใหม่ โดยพยาบาลที่แผนกผู้ป่วยนอกจะต้องเลือกว่าตัวเองจะดูแลผู้ป่วยมะเร็งระบบไหนและให้อยู่ทำงานที่คลินิกนั้น Angela บอกว่าเป็นสิ่งสำคัญที่พยาบาลจะต้องรู้ลึกในเรื่องที่ทำ เพื่อสามารถให้คำตอบกับผู้ป่วยได้ เราไม่จำเป็นต้องรู้ทุกเรื่องแต่ให้รู้และเข้าใจในสิ่งที่เรารับผิดชอบก็พอ เธอบอกว่าคลินิกมะเร็งแต่ละระบบไม่ได้มีทุกวัน ในวันอื่นๆ พยาบาลอาจจะไปหมุนไปทำงานด้านอื่นที่เกี่ยวข้องกับมะเร็งระบบนั้น รวมทั้งการทำหน้าที่ให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์กับผู้ป่วย ซึ่งแต่ละวันจะมีพยาบาลประจำอยู่ที่นั้นอย่างน้อย 10 คน เพื่อรับสายในคำปรึกษาแก่ผู้ป่วยมะเร็งที่โทรเข้ามา ซึ่งวันหนึ่งอาจจะมีมากกว่า 60 สาย พยาบาลของมะเร็งแต่ละระบบจะพูดคุยกับผู้ป่วยของเขา จากนั้นส่งเวรเกี่ยวกับข้อมูลของผู้ป่วยกับทีมพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งระบบนั้นๆ Angela บอกว่าเมื่อพยาบาลอยู่ประจำระบบและมีคนไข้ของตนเอง ดังนั้นเมื่อผู้ป่วยโทรฯมา ปัญหาเรื่องการไม่เข้าพื้นฐานหรือภูมิหลังของผู้ป่วยก็ลดลงและหมดไป

วันหนึ่งฉันได้ตามและคุยกับ Angela อีกคนซึ่งเป็น  APN ด้านระบบโลหิตวิทยา เธอพาฉันไปที่คลินิกมะเร็งระบบโลหิตวิทยา เมื่อเดินผ่านผู้ป่วยที่นั่งรอตรวจ เธอเข้าไปทักและคุย จากนั้นก็เข้าไปห้องตรวจ ดูเธอมีความสุข เธอหันมาบอกว่า ฉันมีความสุขที่ทำงานที่นี่ ตอนนี้ฉันมีคนไข้ของฉันแล้ว

นอกจากนี้เธอและทีม APN ได้พัฒนาเอกสาร  Who to Call ให้กับผู้ป่วย ปัญหาที่เกิดขึ้นคือ เมื่ออยู่บ้าน ผู้ป่วยมักจะโทรศัพท์มาที่โรงพยาบาลเพื่อสอบถาม และคนที่ผู้ป่วยมักสอบถามมากที่สุดคือ พยาบาล ซึ่งบางครั้งปัญหานั้นอาจจะเกี่ยวข้องกับบุคลากรสุขภาพอื่น ทีมงานเลยสร้างเอกสาร Who to call  เพื่อบอกคนไข้ว่า หากผู้ป่วยมีปัญหา ใครจะช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาเหล่านั้นได้บ้าง โดยจะระบุปัญหา และเบอร์โทรศัพท์ของแผนกที่เกี่ยวข้องกับปัญหานั้นๆ

   

ความมุ่งมั่นพยายาม -  หนุ่มคนนี้พยายามเอาเศษหิน อิฐบล๊อกมาสร้างงานศิลป์ รวมใช้เวลาล้มลุก สร้างใหม่อยู่เกือบครึ่งชั่วโมง จึงสำเร็จ...ถ่ายที่ตลาด Kensington

 

 

  

หมายเลขบันทึก: 504149เขียนเมื่อ 1 ตุลาคม 2012 08:38 น. ()แก้ไขเมื่อ 2 ตุลาคม 2012 12:01 น. ()สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็น
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี