ครู 11,680 บ. จ้างเหมาฯ 9,140 บ., ต่ออายุพนักงานราชการ, ฟอร์ม รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี-SAR-แผนพัฒนาคุณภาพฯ, วิธีเปรียบเทียบคะแนน SAR 3 ปี, เหรียญเครื่องราชฯ, ปีทาสี, ฯลฯ

แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีของพัทลุง, แบบฟอร์ม SAR และแผนพัฒนาคุณภาพฯของกลุ่มพัฒนา กศน., เปรียบเทียบคะแนน SAR 3 ปีย้อนหลัง ด้วยคะแนนรวมตัวเดียว, ถ้าไม่ได้รับจัดสรรเหรียญเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ก็จัดซื้อจัดหาเอง, กลุ่มแผนงาน กศน. บอกว่าปี งปม.56 จะให้จ่ายค่าตอบแทนครู ศรช. ครู ปวช. ครูสอนคนพิการ 11,680 บาท และจ้างเหมาบริการพนักงานห้องสมุด 9,140 บาท, พนักงานราชการที่อายุเกิน 60 ปีแล้ว ยังสามารถทำสัญญาจ้างต่อได้เรื่อย ๆ

สัปดาห์นี้มีเรื่องที่คิดว่าน่าสนใจ ขอเลือกมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 8 เรื่อง ดังนี้

 

         1. วันที่ 21 ก.ย.55 คุณศิริวรรณ จันทนมัฎฐะ กศน.นครสวรรค์  ส่งข้อความผ่านเฟซบุ๊คถึงผม ว่า  อยากได้ไฟล์หรือตัวอย่างผลการปฏิบัติงานประจำปี
             ผมตอบว่า    ลองดูแบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีของพัทลุง ที่ http://phattalung.nfe.go.th/e_office/photo/1797_2.doc

 

         2. วันเดียวกัน ( 21 ก.ย.55 )  ผมได้นำลิ้งค์ “เค้าโครง แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และรายงานการประเมินตนเอง” ของกลุ่มพัฒนา กศน. ลงในเฟซบุ๊คกลุ่มครูนอกระบบ ดังนี้

             ทำ SAR ให้ยึดตามเล่มนี้ แต่ให้เปลี่ยนมาตรฐานและตัวบ่งชี้ ให้เป็นของปี 55
             ( จากเฟซบุ๊คกลุ่มงานประกันคุณภาพ กลุ่มพัฒนา กศน. )
             - อ่านเล่มนี้แบบออนไลน์ได้ที่ http://202.143.137.99/ebookzzzzz/planandsar/
             - ดาวน์โหลดได้ที่ http://upload.one2car.com/download/download.aspx?pku=2573A71A9D7YV7H3TVUK17QJHAV9VR


 

 

         3. วันเสาร์ที่ 22 ก.ย.55  ตอบคำถามคุณ “ครูผู้ช่วย” ทางอีเมล์ผ่าน gotoknow.org ที่ถามว่า  ทราบได้อย่างไรว่าคะ  SAR ปี55 สูง กว่า SAR ปี 54  เมื่อเกณฑ์ มีจำนวนเยอะกว่า

             ผมตอบว่า    เปรียบเทียบกันด้วยคะแนนรวมเพียงตัวเดียวเท่านั้นครับ โดยปรับสัดส่วนคะแนนให้คะแนนเต็มเป็น 5 เท่ากันก่อนเทียบ และเปรียบเทียบย้อนหลัง 3 ปีนะ ไม่ใช่แค่ 2 ปี ถ้าคะแนนสูงขึ้นทุกปี ( หรือคะแนนถึง 4.5 ขึ้นไปจากคะแนนเต็ม 5 ทุกปี ) จึงจะได้คะแนนเต็ม ประเด็นนี้ถ้าเป็นการประเมินภายในจะอยู่ในตัวบ่งชี้ที่ 4.2
             ถ้าเป็นการประเมินภายนอกจะอยู่ในตัวบ่งชี้ที่ 8 ของ สมศ. เช่น สมมุติว่า
             - ปี 53 คะแนนรวม SAR ได้ 3.28 จากคะแนนเต็ม 4 ก็เทียบสัดส่วนให้เป็นคะแนนเต็มเป็น 5
                = (3.28 X 5) หารด้วย 4   จะได้ 4.1 คะแนน  ( ดูให้ดีก่อนว่า ปี 53 คะแนนเต็มเป็น 4 หรือ 5 ถ้าคะแนนเต็มเป็น 5 อยู่แล้วก็ไม่ต้องปรับ )
             - ปี 54 คะแนนรวม SAR ได้ 4.2 จากคะแนนเต็ม 5 ( ไม่ต้องปรับ เพราะคะแนนเต็มเป็น 5 อยู่แล้ว )
             - ปี 55 คะแนนรวม SAR ได้ 86.00 จากคะแนนเต็ม 100 ก็เทียบสัดส่วนให้คะแนนเต็ม 5
                = (86.00 X 5) หารด้วย 100 จะได้ 4.3
             จะเห็นว่า คะแนน SAR 3 ปีย้อนหลัง คือ 4.1, 4.2 และ 4.3 คือสูงขึ้นทุกปี อย่างนี้จะได้คะแนนเต็มในด้านพัฒนาการของตัวบ่งชี้ที่ 8 ของ สมศ.

             แต่ การประเมินภายใน ปี 55 ตามตัวบ่งชี้ที่ 4.2 ใช้คะแนน SAR ย้อนหลัง 3 ปี คือ ปี 52 ถึง 54 นะครับ ไม่ใช่ปี 53 ถึง 55 ( ต่างจากการประเมินภายนอกของ สมศ. )

 

         4. คืนวันเสาร์ที่ 22 ก.ย.55 ผมคุยกับปวีณา กศน.อ.มโนรมย์ ซึ่งรับการประเมินภายนอก 20-22 ก.ย.55 กรรมการบอกผลเบื้องต้นว่าไม่ต่ำกว่า ดี ( ยินดีด้วยนะ ) จะส่งผลอย่างเป็นทางการภายใน 12 ต.ค.55 โดยจะคอยคะแนน N-NET ภาค 1/55 ก่อน
             เดิมผมได้ข่าวว่า การประเมินภายนอกในเดือน ก.ย.55 ซึ่งมีคะแนน N-NET ภาค 2/54 เพียงภาคเดียว ไม่มีเปรียบเทียบ เขาจะยกคะแนนพัฒนาการให้ฟรี  แต่ สมศ.เขาอาจจะเปลี่ยนใจแล้วก็ได้  เพราะ สทศ.ประกาศผล N-NET ภาค 1/55 แล้ว ที่  http://www.onetresult.niets.or.th/NNET/AnnouncementWeb/Login.aspx   สมศ.เขาอาจจะใช้คะแนน N-NET ภาค 1/55 ด้วย  ( ถ้าจริง เราก็ไม่ต้องทำอะไร กรรมการประเมินฯเขาคงจะได้คะแนน N-NET ภาค 1/55 จาก สทศ.เอง )

 

         5. วันที่ 24 ก.ย.55  ท่านรอง ผอ.ชาติวุฒิ สถาบัน กศน.ภาคกลาง  ถามในหน้าเฟซบุ๊คผม ว่า  เหรียญ ที่ราชกิจจานุเบกษาออกมาแล้ว เราจะได้รับเหรียญจากหน่วยหรือไม่ หรือต้องจัดหาเอง

             ผมตอบว่า    เรื่องเหรียญเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพายนี้ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้ดำเนินการจ่ายให้กระทรวงทบวงกรมต่าง ๆ ในลักษณะการเฉลี่ยร้อยละของจำนวนผู้ได้รับพระราชทานครับ ( ถ้าเป็นเหรียญจักรพรรดิมาลา จึงจะจ่ายให้แก่ผู้ได้รับพระราชทานครบทุกราย )  และก็จ่ายช้าด้วย เช่นได้รับพระราชทานประจำปี 2552 จะจ่ายเหรียญในปีงบประมาณ 2555 เป็นต้น
             ในส่วนของเหรียญเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพายที่ไม่ใช่เหรียญ จักรพรรดิมาลา  จ่ายให้น้อยเปอร์เซ็นต์  โดยปีหลังนี้ กศน.นำมาจัดสรรต่อให้ได้เฉพาะ
             1)  ผู้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการ/รองผู้อำนวยการหน่วยงาน/สถานศึกษา และจ่ายตามอายุราชการ
             2)  ลูกจ้างประจำที่เป็นระดับหัวหน้าและจ่ายตามอายุงาน
             ลองดูหนังสือแจ้ง ที่ http://www.nfe.go.th/home/index.php?option=com_content&view=article&id=22914:-m-m-s&catid=110:2010-11-29-13-37-01&Itemid=205

             สำหรับผู้ที่ไม่ได้รับจัดสรร แต่ต้องการ ก็ต้องจัดซื้อจัดหาเอง

 

         6. วันเดียวกัน ( 24 ก.ย. )  คุณรุณจีรา บรรณารักษ์ปฏิบัติการ หสม.อ.โพธิ์ชัย  ถามในหน้าเฟซบุ๊คผมเช่นกัน ว่า   จริงหรือเปล่า ที่งบฯ 56 (ตุลาคม) ครูคนพิการจะต่อสัญญาจ้างเป็น 12 เดือน และได้เงินเดือนเพิ่มเป็น 1 หมื่น 1 พันกว่า

             ผมตอบว่า    ใช่ครับ  คุณกฤษณา กลุ่มแผนงาน กศน. ว่าอย่างนั้น  เดือนละ 11,680 บาท 12 เดือน จะต่อสัญญาคงต้องรอหนังสือแจ้ง "แนวทางจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2556" ก่อน ( จะส่งมาในเดือน ต.ค.55 )

             ( ครู ศรช., ครู ปวช. ก็ 11,680 บาทเช่นกัน  หนังสือแจ้งออกมาแล้ว ต่อสัญญาได้แล้ว  ทั้งนี้ จังหวัดต้องกันเงินอุดหนุนไว้เป็นค่าตอบแทนครูให้เพียงพอก่อน และบริหารเงินอุดหนุนที่เหลือให้เพียงพอ ไม่ขอเงินอุดหนุนเพิ่ม   ส่วนพนักงานห้องสมุดจ้างเหมาบริการ จ้างเท่าเดิม 9,140 บาท จึงทำสัญญาต่อได้เลย )
 

               การจ้างพนักงานห้องสมุดจ้างเหมาบริการ เป็นการจ้างตามระเบียบพัสดุซึ่งจ้างย้อนหลังไม่ได้ จึงต้องรีบทำเรื่องจ้างกันแล้ว แต่ปีนี้ค่าจ้าง 9,140 บาท ตั้งแต่ ต.ค.55 ถ้าจ้าง 12 เดือน วงเงินจะเกิน 100,000 บาท เกินอำนาจ กศน.อำเภอ/เขต   กลุ่มแผนงานบอกว่าน่าจะจ้างครั้งละครึ่งปีได้ เพราะไม่ได้จัดสรรเงินมาให้ทีเดียวทั้งปี  ( ปีนี้คาดว่าเงินจะมาถึงจังหวัดเร็ว คงจะทันเบิกสิ้นเดือน ต.ค.55 )   ถ้าจะจ้างทั้งปีต้องให้ สนง.กศน.จังหวัด/กทม.ดำเนินการ ( ไม่ใช่วิธีตกลงราคา )   การจ้างล่วงหน้าให้ทำเรื่อง “จ้างต่อเนื่อง” โดยขออนุมัติหลักการไว้ก่อน ขออนุมัติโดยมีเงื่อนไข ว่า “ผลการอนุมัติจะสมบูรณ์และมีผลพูกพันต่อเมื่อ พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2556 มีผลบังคับใช้ และได้รับเงินประจำงวดจากสำนักงบประมาณ”

 

         7. วันที่ 24 ก.ย.55 คุณปรเมศร์ ครูสอนคนพิการ กศน.อ.กุสุมาลย์ และ ท่านจรัส หนุนอนันต์  โพสท์ในเฟซบุ๊คกลุ่มครูนอกระบบว่า  ท่านเลขาฯให้นโยบายไว้ ณ รร.สุนีย์ จังหวัดอุบลฯ เมื่อวันที่ 29-30 ส.ค.ว่า...ในปีงบประมาณ 56 ให้เป็นปีแห่งการทาสีอาคาร.กศน.อำเภอ ( สีที่เหมาะสมกับหน่วยงานราชการ กศน. )  เพื่อเตรียมพร้อมรับการประเมินของ สมศ. ( ได้งบประมาณรายหัวเพื่มขึ้น 36 % )

 

         8. เรื่องอื่น ๆ
             8.1  ดาวน์โหลดวิธีใช้โปรแกรม Excel หาจำนวนนักศึกษาที่มีคะแนนสอบปลายภาคสูงกว่าค่าขีดจำกัดล่าง จาก File ตรวจกระดาษคำตอบด้วยเครื่องฯ  ได้ที่  http://cdn.gotoknow.org/assets/media/files/000/835/901/original_lowerlimit.doc
                   ( ใครดาวน์โหลดไม่ได้ ให้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์สำนักงาน กศน. )
                   ถ้าใครทำไม่เป็น หรือแผ่นคะแนนตรวจกระดาษคำตอบด้วยเครื่องฯบางภาคเรียนหายไปแล้ว ก็นั่งนับเอาเองจากคะแนนดิบนะครับ

             8.2  ( หมายเหตุ ข้อนี้อาจล้าสมัยแล้ว เพราะท่านเลขาธิการ กศน. นายประเสริฐ บุญเรือง พูดในที่ประชุมที่โรงแรมทองธารินทร์ อ.เมืองฯ จ.สุรินทร์ ช่วงงานกฐินพระราชทาน ต้นเดือน พ.ย.55 ว่า จะให้พนักงานราชการ กศน.เกษียณแค่อายุ 60 ปี ) วันที่ 24-25 ก.ย.55 ผมคุยกับ ศน.สุพจน์ สนง.กศน.จ.สระบุรี และ ครูอาสาฯ อ.วังม่วง จ.สระบุรี  เรื่องการครอาสาฯที่อายุเกิน 60 ปี    สรุปว่า  สามารถจ้างพนักงานราชการที่อายุเกิน 60 ปี ต่อได้เรื่อย ๆ มอบให้อยู่ในดุลยพินิจของ สนง.กศน.จังหวัด/กทม. ไม่ได้กำหนดว่าต้องเกษียณที่อายุ 60 ปี ( เรื่องนี้ผมเคยเขียนไว้ในข้อ 3 ที่  http://www.gotoknow.org/blogs/posts/482962 )

             8.3  ที่ประชุมบอร์คุรุสภาในวันศุกร์ที่ 28 ก.ย.55 ได้อนุมัติมหาวิทยาลัยที่ให้เปิดสอนหลักสูตร ป.บัณฑิต สำหรับครู กศน.แล้ว    รายละเอียดมีมาก คุรุสภาจะส่งมาให้สัปดาห์หน้า ( ผมบอกให้ส่งแฟ็กซ์มาที่ กจ.กศน. )

             8.4  วันเดียวกัน ( 25 ก.ย. ) คุณสังคม สันติภพ  ถามผมผ่านเฟซบุ๊คว่า  เป็นพนักงานราชการมา 5 ปี ปัจจุบันเป็นครูผู้ช่วยสามารถขอเครื่องราชได้ไหม     ผมตอบว่า   เมื่อเป็นครูผู้ช่วยก็ต้องเริ่มต้นนับใหม่ คอยให้เป็นครูผู้ช่วยครบ 5 ปีก่อน ( แต่ถ้าได้รับเครื่องราชฯตอนเป็นพนักงานราชการแล้ว เครื่องราชฯนั้นเอามาใช้ประดับได้ต่อไป ไม่ขอซ้ำอีก )

             8.5  ท่าน ผอ.กจ.กศน. บอกผมตั้งแต่สัปดาห์ก่อน เรื่องข้าราชการตำแหน่งบรรณารักษ์และครูขอย้าย ว่า อยู่ในระหว่างการตรวจสอบ ( คำสั่งย้ายน่าจะออกในเดือน ต.ค.55 นะ )


             8.6  วันที่ 26 ก.ย.55 คุณศิริพร กจ.กศน. บอกผมว่า ก.พ.ร.อนุมัติกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการปี 56-59 เท่าเดิมทุกตำแหน่ง จึงให้ต่อสัญญาจ้างผู้ผ่านการประเมิน และทำคำสั่งจ้างพนักงานราชการส่งไปสำนักงาน กศน.

 


 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การทำงานของ เอกชัย กศน. อ. ผักไห่

คำสำคัญ (Tags)#แผนพัฒนา#sar#พนักงานราชการ#รายงานผลการปฏิบัติงาน#ครู กศน.#เครื่องราชฯ#พนักงานห้องสมุดจ้างเหมาบริการ

หมายเลขบันทึก: 503537, เขียน: 26 Sep 2012 @ 09:50 (), แก้ไข: 07 Nov 2012 @ 10:20 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, ดอกไม้: 8, ความเห็น: 11, อ่าน: คลิก


ความเห็น (11)

  • ขอบคุณสำหรับข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์สำหรับการทำงานค่ะ

ยินดีแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับ Blank

 

IP: xxx.53.131.28
เขียนเมื่อ 

เรียนถามอ.เอกชัย ว่าการสรุปโครงการต่างๆนอกเหนือจากการทำ ๕ บทแล้วสามารถทำได้อย่างไรอีกบ้าง อยากได้เอกสารของกองพัฒนฯ การประเมินผลโครงการ คะ

ขอบคุณคะ

ผมไม่มีเอกสารการประเมินผลโครงการของกลุ่มพัฒนาฯครับ ( เป็น 5 บทเหมือนกันไม่ใช่หรือ )
( ลองดูในข้อ 7 ที่ http://www.gotoknow.org/blogs/posts/502929 )

เขียนเมื่อ 

ขอเอาไปเผยแพร่ต่อนะครับ http://sara.nfe.go.th/qual55/sara.html

ยินดีครับ Blank

 

IP: xxx.55.1.64
เขียนเมื่อ 

เรียนถามท่าน อ.เอกชัย ว่าพอจะตัวอย่างการเขียนคู่มือระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปี 55 บ้างรึปล่าวคะ

ผมไม่มีครับ

 

ลูกจ้าง
IP: xxx.93.197.248
เขียนเมื่อ 

หนูเป็นเจ้าหน้าที่ห้องสมุดอยู่ แต่หนูอยากเป็นครูสอนคนพิการเพราะอยากเรียน ป.ครูด้วย แต่ตอนที่ส่งชื่อไปเรียน ไม่มีชื่อเพราะเป็นเจ้าหน้าที่ห้องสมุด แต่ตอนนี้ถ้าหนูเปลี่ยนมาเป็นครูสอนคนพิการ หนูสามารถเรียน ป.ครูได้ตามเวลาที่เขากำหนดหรือเปล่าคะ หนูอยากเป็นครูค่ะ แล้วอีกหนึ่งคำถาม ระหว่างเจ้าหน้าที่ห้องสมุดกับครูสอนคนพิการ ตำแหน่งไหนมีความมั่นคงกว่ากันคะ หนูกำลังตัดสินใจอยู่ค่ะ จึงอยากขอความคิดเห็นจาก อ.เอกชัย
ขอบคุณล่วงหน้านะคะ

รุ่นนี้เขาสำรวจกันเสร็จไปแล้ว ถึงเปลี่ยนเป็นครูสอนคนพิการตอนนี้ ก็คงไม่ทันรุ่นนี้แล้ว ผมไม่ทราบว่าจะมีรุ่นต่อไปอีกเมื่อไร
เรื่องความมั่นคงของตำแหน่ง ผมไม่แน่ใจครับว่าตำแหน่งไหนมั่นคงกว่า

 

ครูนอกระบบ
IP: xxx.51.197.134
เขียนเมื่อ 

ครูศรช. จบ ป.ตรี ทำงานมากกว่าครูอาสาสะอีก เงินเดือนไม่ขึ้น