ครู 11,680 บ. จ้างเหมาฯ 9,140 บ., ต่ออายุพนักงานราชการ, ฟอร์ม รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี-SAR-แผนพัฒนาคุณภาพฯ, วิธีเปรียบเทียบคะแนน SAR 3 ปี, เหรียญเครื่องราชฯ, ปีทาสี, ฯลฯ


แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีของพัทลุง, แบบฟอร์ม SAR และแผนพัฒนาคุณภาพฯของกลุ่มพัฒนา กศน., เปรียบเทียบคะแนน SAR 3 ปีย้อนหลัง ด้วยคะแนนรวมตัวเดียว, ถ้าไม่ได้รับจัดสรรเหรียญเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ก็จัดซื้อจัดหาเอง, กลุ่มแผนงาน กศน. บอกว่าปี งปม.56 จะให้จ่ายค่าตอบแทนครู ศรช. ครู ปวช. ครูสอนคนพิการ 11,680 บาท และจ้างเหมาบริการพนักงานห้องสมุด 9,140 บาท, พนักงานราชการที่อายุเกิน 60 ปีแล้ว ยังสามารถทำสัญญาจ้างต่อได้เรื่อย ๆ

สัปดาห์นี้มีเรื่องที่คิดว่าน่าสนใจ ขอเลือกมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 8 เรื่อง ดังนี้

 

         1. วันที่ 21 ก.ย.55 คุณศิริวรรณ จันทนมัฎฐะ กศน.นครสวรรค์  ส่งข้อความผ่านเฟซบุ๊คถึงผม ว่า  อยากได้ไฟล์หรือตัวอย่างผลการปฏิบัติงานประจำปี
             ผมตอบว่า    ลองดูแบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีของพัทลุง ที่ http://phattalung.nfe.go.th/e_office/photo/1797_2.doc

 

         2. วันเดียวกัน ( 21 ก.ย.55 )  ผมได้นำลิ้งค์ “เค้าโครง แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และรายงานการประเมินตนเอง” ของกลุ่มพัฒนา กศน. ลงในเฟซบุ๊คกลุ่มครูนอกระบบ ดังนี้

             ทำ SAR ให้ยึดตามเล่มนี้ แต่ให้เปลี่ยนมาตรฐานและตัวบ่งชี้ ให้เป็นของปี 55
             ( จากเฟซบุ๊คกลุ่มงานประกันคุณภาพ กลุ่มพัฒนา กศน. )
             - อ่านเล่มนี้แบบออนไลน์ได้ที่ http://202.143.137.99/ebookzzzzz/planandsar/
             - ดาวน์โหลดได้ที่ http://upload.one2car.com/download/download.aspx?pku=2573A71A9D7YV7H3TVUK17QJHAV9VR


 

 

         3. วันเสาร์ที่ 22 ก.ย.55  ตอบคำถามคุณ “ครูผู้ช่วย” ทางอีเมล์ผ่าน gotoknow.org ที่ถามว่า  ทราบได้อย่างไรว่าคะ  SAR ปี55 สูง กว่า SAR ปี 54  เมื่อเกณฑ์ มีจำนวนเยอะกว่า

             ผมตอบว่า    เปรียบเทียบกันด้วยคะแนนรวมเพียงตัวเดียวเท่านั้นครับ โดยปรับสัดส่วนคะแนนให้คะแนนเต็มเป็น 5 เท่ากันก่อนเทียบ และเปรียบเทียบย้อนหลัง 3 ปีนะ ไม่ใช่แค่ 2 ปี ถ้าคะแนนสูงขึ้นทุกปี ( หรือคะแนนถึง 4.5 ขึ้นไปจากคะแนนเต็ม 5 ทุกปี ) จึงจะได้คะแนนเต็ม ประเด็นนี้ถ้าเป็นการประเมินภายในจะอยู่ในตัวบ่งชี้ที่ 4.2
             ถ้าเป็นการประเมินภายนอกจะอยู่ในตัวบ่งชี้ที่ 8 ของ สมศ. เช่น สมมุติว่า
             - ปี 53 คะแนนรวม SAR ได้ 3.28 จากคะแนนเต็ม 4 ก็เทียบสัดส่วนให้เป็นคะแนนเต็มเป็น 5
                = (3.28 X 5) หารด้วย 4   จะได้ 4.1 คะแนน  ( ดูให้ดีก่อนว่า ปี 53 คะแนนเต็มเป็น 4 หรือ 5 ถ้าคะแนนเต็มเป็น 5 อยู่แล้วก็ไม่ต้องปรับ )
             - ปี 54 คะแนนรวม SAR ได้ 4.2 จากคะแนนเต็ม 5 ( ไม่ต้องปรับ เพราะคะแนนเต็มเป็น 5 อยู่แล้ว )
             - ปี 55 คะแนนรวม SAR ได้ 86.00 จากคะแนนเต็ม 100 ก็เทียบสัดส่วนให้คะแนนเต็ม 5
                = (86.00 X 5) หารด้วย 100 จะได้ 4.3
             จะเห็นว่า คะแนน SAR 3 ปีย้อนหลัง คือ 4.1, 4.2 และ 4.3 คือสูงขึ้นทุกปี อย่างนี้จะได้คะแนนเต็มในด้านพัฒนาการของตัวบ่งชี้ที่ 8 ของ สมศ.

             แต่ การประเมินภายใน ปี 55 ตามตัวบ่งชี้ที่ 4.2 ใช้คะแนน SAR ย้อนหลัง 3 ปี คือ ปี 52 ถึง 54 นะครับ ไม่ใช่ปี 53 ถึง 55 ( ต่างจากการประเมินภายนอกของ สมศ. )

 

         4. คืนวันเสาร์ที่ 22 ก.ย.55 ผมคุยกับปวีณา กศน.อ.มโนรมย์ ซึ่งรับการประเมินภายนอก 20-22 ก.ย.55 กรรมการบอกผลเบื้องต้นว่าไม่ต่ำกว่า ดี ( ยินดีด้วยนะ ) จะส่งผลอย่างเป็นทางการภายใน 12 ต.ค.55 โดยจะคอยคะแนน N-NET ภาค 1/55 ก่อน
             เดิมผมได้ข่าวว่า การประเมินภายนอกในเดือน ก.ย.55 ซึ่งมีคะแนน N-NET ภาค 2/54 เพียงภาคเดียว ไม่มีเปรียบเทียบ เขาจะยกคะแนนพัฒนาการให้ฟรี  แต่ สมศ.เขาอาจจะเปลี่ยนใจแล้วก็ได้  เพราะ สทศ.ประกาศผล N-NET ภาค 1/55 แล้ว ที่  http://www.onetresult.niets.or.th/NNET/AnnouncementWeb/Login.aspx   สมศ.เขาอาจจะใช้คะแนน N-NET ภาค 1/55 ด้วย  ( ถ้าจริง เราก็ไม่ต้องทำอะไร กรรมการประเมินฯเขาคงจะได้คะแนน N-NET ภาค 1/55 จาก สทศ.เอง )

 

         5. วันที่ 24 ก.ย.55  ท่านรอง ผอ.ชาติวุฒิ สถาบัน กศน.ภาคกลาง  ถามในหน้าเฟซบุ๊คผม ว่า  เหรียญ ที่ราชกิจจานุเบกษาออกมาแล้ว เราจะได้รับเหรียญจากหน่วยหรือไม่ หรือต้องจัดหาเอง

             ผมตอบว่า    เรื่องเหรียญเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพายนี้ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้ดำเนินการจ่ายให้กระทรวงทบวงกรมต่าง ๆ ในลักษณะการเฉลี่ยร้อยละของจำนวนผู้ได้รับพระราชทานครับ ( ถ้าเป็นเหรียญจักรพรรดิมาลา จึงจะจ่ายให้แก่ผู้ได้รับพระราชทานครบทุกราย )  และก็จ่ายช้าด้วย เช่นได้รับพระราชทานประจำปี 2552 จะจ่ายเหรียญในปีงบประมาณ 2555 เป็นต้น
             ในส่วนของเหรียญเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพายที่ไม่ใช่เหรียญ จักรพรรดิมาลา  จ่ายให้น้อยเปอร์เซ็นต์  โดยปีหลังนี้ กศน.นำมาจัดสรรต่อให้ได้เฉพาะ
             1)  ผู้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการ/รองผู้อำนวยการหน่วยงาน/สถานศึกษา และจ่ายตามอายุราชการ
             2)  ลูกจ้างประจำที่เป็นระดับหัวหน้าและจ่ายตามอายุงาน
             ลองดูหนังสือแจ้ง ที่ http://www.nfe.go.th/home/index.php?option=com_content&view=article&id=22914:-m-m-s&catid=110:2010-11-29-13-37-01&Itemid=205

             สำหรับผู้ที่ไม่ได้รับจัดสรร แต่ต้องการ ก็ต้องจัดซื้อจัดหาเอง

 

         6. วันเดียวกัน ( 24 ก.ย. )  คุณรุณจีรา บรรณารักษ์ปฏิบัติการ หสม.อ.โพธิ์ชัย  ถามในหน้าเฟซบุ๊คผมเช่นกัน ว่า   จริงหรือเปล่า ที่งบฯ 56 (ตุลาคม) ครูคนพิการจะต่อสัญญาจ้างเป็น 12 เดือน และได้เงินเดือนเพิ่มเป็น 1 หมื่น 1 พันกว่า

             ผมตอบว่า    ใช่ครับ  คุณกฤษณา กลุ่มแผนงาน กศน. ว่าอย่างนั้น  เดือนละ 11,680 บาท 12 เดือน จะต่อสัญญาคงต้องรอหนังสือแจ้ง "แนวทางจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2556" ก่อน ( จะส่งมาในเดือน ต.ค.55 )

             ( ครู ศรช., ครู ปวช. ก็ 11,680 บาทเช่นกัน  หนังสือแจ้งออกมาแล้ว ต่อสัญญาได้แล้ว  ทั้งนี้ จังหวัดต้องกันเงินอุดหนุนไว้เป็นค่าตอบแทนครูให้เพียงพอก่อน และบริหารเงินอุดหนุนที่เหลือให้เพียงพอ ไม่ขอเงินอุดหนุนเพิ่ม   ส่วนพนักงานห้องสมุดจ้างเหมาบริการ จ้างเท่าเดิม 9,140 บาท จึงทำสัญญาต่อได้เลย )
 

               การจ้างพนักงานห้องสมุดจ้างเหมาบริการ เป็นการจ้างตามระเบียบพัสดุซึ่งจ้างย้อนหลังไม่ได้ จึงต้องรีบทำเรื่องจ้างกันแล้ว แต่ปีนี้ค่าจ้าง 9,140 บาท ตั้งแต่ ต.ค.55 ถ้าจ้าง 12 เดือน วงเงินจะเกิน 100,000 บาท เกินอำนาจ กศน.อำเภอ/เขต   กลุ่มแผนงานบอกว่าน่าจะจ้างครั้งละครึ่งปีได้ เพราะไม่ได้จัดสรรเงินมาให้ทีเดียวทั้งปี  ( ปีนี้คาดว่าเงินจะมาถึงจังหวัดเร็ว คงจะทันเบิกสิ้นเดือน ต.ค.55 )   ถ้าจะจ้างทั้งปีต้องให้ สนง.กศน.จังหวัด/กทม.ดำเนินการ ( ไม่ใช่วิธีตกลงราคา )   การจ้างล่วงหน้าให้ทำเรื่อง “จ้างต่อเนื่อง” โดยขออนุมัติหลักการไว้ก่อน ขออนุมัติโดยมีเงื่อนไข ว่า “ผลการอนุมัติจะสมบูรณ์และมีผลพูกพันต่อเมื่อ พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2556 มีผลบังคับใช้ และได้รับเงินประจำงวดจากสำนักงบประมาณ”

 

         7. วันที่ 24 ก.ย.55 คุณปรเมศร์ ครูสอนคนพิการ กศน.อ.กุสุมาลย์ และ ท่านจรัส หนุนอนันต์  โพสท์ในเฟซบุ๊คกลุ่มครูนอกระบบว่า  ท่านเลขาฯให้นโยบายไว้ ณ รร.สุนีย์ จังหวัดอุบลฯ เมื่อวันที่ 29-30 ส.ค.ว่า...ในปีงบประมาณ 56 ให้เป็นปีแห่งการทาสีอาคาร.กศน.อำเภอ ( สีที่เหมาะสมกับหน่วยงานราชการ กศน. )  เพื่อเตรียมพร้อมรับการประเมินของ สมศ. ( ได้งบประมาณรายหัวเพื่มขึ้น 36 % )

 

         8. เรื่องอื่น ๆ
             8.1  ดาวน์โหลดวิธีใช้โปรแกรม Excel หาจำนวนนักศึกษาที่มีคะแนนสอบปลายภาคสูงกว่าค่าขีดจำกัดล่าง จาก File ตรวจกระดาษคำตอบด้วยเครื่องฯ  ได้ที่  http://cdn.gotoknow.org/assets/media/files/000/835/901/original_lowerlimit.doc
                   ( ใครดาวน์โหลดไม่ได้ ให้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์สำนักงาน กศน. )
                   ถ้าใครทำไม่เป็น หรือแผ่นคะแนนตรวจกระดาษคำตอบด้วยเครื่องฯบางภาคเรียนหายไปแล้ว ก็นั่งนับเอาเองจากคะแนนดิบนะครับ

             8.2  ( หมายเหตุ ข้อนี้อาจล้าสมัยแล้ว เพราะท่านเลขาธิการ กศน. นายประเสริฐ บุญเรือง พูดในที่ประชุมที่โรงแรมทองธารินทร์ อ.เมืองฯ จ.สุรินทร์ ช่วงงานกฐินพระราชทาน ต้นเดือน พ.ย.55 ว่า จะให้พนักงานราชการ กศน.เกษียณแค่อายุ 60 ปี ) วันที่ 24-25 ก.ย.55 ผมคุยกับ ศน.สุพจน์ สนง.กศน.จ.สระบุรี และ ครูอาสาฯ อ.วังม่วง จ.สระบุรี  เรื่องการครอาสาฯที่อายุเกิน 60 ปี    สรุปว่า  สามารถจ้างพนักงานราชการที่อายุเกิน 60 ปี ต่อได้เรื่อย ๆ มอบให้อยู่ในดุลยพินิจของ สนง.กศน.จังหวัด/กทม. ไม่ได้กำหนดว่าต้องเกษียณที่อายุ 60 ปี ( เรื่องนี้ผมเคยเขียนไว้ในข้อ 3 ที่  http://www.gotoknow.org/blogs/posts/482962 )

             8.3  ที่ประชุมบอร์คุรุสภาในวันศุกร์ที่ 28 ก.ย.55 ได้อนุมัติมหาวิทยาลัยที่ให้เปิดสอนหลักสูตร ป.บัณฑิต สำหรับครู กศน.แล้ว    รายละเอียดมีมาก คุรุสภาจะส่งมาให้สัปดาห์หน้า ( ผมบอกให้ส่งแฟ็กซ์มาที่ กจ.กศน. )

             8.4  วันเดียวกัน ( 25 ก.ย. ) คุณสังคม สันติภพ  ถามผมผ่านเฟซบุ๊คว่า  เป็นพนักงานราชการมา 5 ปี ปัจจุบันเป็นครูผู้ช่วยสามารถขอเครื่องราชได้ไหม     ผมตอบว่า   เมื่อเป็นครูผู้ช่วยก็ต้องเริ่มต้นนับใหม่ คอยให้เป็นครูผู้ช่วยครบ 5 ปีก่อน ( แต่ถ้าได้รับเครื่องราชฯตอนเป็นพนักงานราชการแล้ว เครื่องราชฯนั้นเอามาใช้ประดับได้ต่อไป ไม่ขอซ้ำอีก )

             8.5  ท่าน ผอ.กจ.กศน. บอกผมตั้งแต่สัปดาห์ก่อน เรื่องข้าราชการตำแหน่งบรรณารักษ์และครูขอย้าย ว่า อยู่ในระหว่างการตรวจสอบ ( คำสั่งย้ายน่าจะออกในเดือน ต.ค.55 นะ )


             8.6  วันที่ 26 ก.ย.55 คุณศิริพร กจ.กศน. บอกผมว่า ก.พ.ร.อนุมัติกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการปี 56-59 เท่าเดิมทุกตำแหน่ง จึงให้ต่อสัญญาจ้างผู้ผ่านการประเมิน และทำคำสั่งจ้างพนักงานราชการส่งไปสำนักงาน กศน.

 


 

หมายเลขบันทึก: 503537เขียนเมื่อ 26 กันยายน 2012 09:50 น. ()แก้ไขเมื่อ 7 พฤศจิกายน 2012 10:20 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน


ความเห็น (11)
  • ขอบคุณสำหรับข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์สำหรับการทำงานค่ะ

ยินดีแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับ Blank

 

เรียนถามอ.เอกชัย ว่าการสรุปโครงการต่างๆนอกเหนือจากการทำ ๕ บทแล้วสามารถทำได้อย่างไรอีกบ้าง อยากได้เอกสารของกองพัฒนฯ การประเมินผลโครงการ คะ

ขอบคุณคะ

ผมไม่มีเอกสารการประเมินผลโครงการของกลุ่มพัฒนาฯครับ ( เป็น 5 บทเหมือนกันไม่ใช่หรือ )
( ลองดูในข้อ 7 ที่ http://www.gotoknow.org/blogs/posts/502929 )

ขอเอาไปเผยแพร่ต่อนะครับ http://sara.nfe.go.th/qual55/sara.html

เรียนถามท่าน อ.เอกชัย ว่าพอจะตัวอย่างการเขียนคู่มือระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปี 55 บ้างรึปล่าวคะ

หนูเป็นเจ้าหน้าที่ห้องสมุดอยู่ แต่หนูอยากเป็นครูสอนคนพิการเพราะอยากเรียน ป.ครูด้วย แต่ตอนที่ส่งชื่อไปเรียน ไม่มีชื่อเพราะเป็นเจ้าหน้าที่ห้องสมุด แต่ตอนนี้ถ้าหนูเปลี่ยนมาเป็นครูสอนคนพิการ หนูสามารถเรียน ป.ครูได้ตามเวลาที่เขากำหนดหรือเปล่าคะ หนูอยากเป็นครูค่ะ แล้วอีกหนึ่งคำถาม ระหว่างเจ้าหน้าที่ห้องสมุดกับครูสอนคนพิการ ตำแหน่งไหนมีความมั่นคงกว่ากันคะ หนูกำลังตัดสินใจอยู่ค่ะ จึงอยากขอความคิดเห็นจาก อ.เอกชัย
ขอบคุณล่วงหน้านะคะ

รุ่นนี้เขาสำรวจกันเสร็จไปแล้ว ถึงเปลี่ยนเป็นครูสอนคนพิการตอนนี้ ก็คงไม่ทันรุ่นนี้แล้ว ผมไม่ทราบว่าจะมีรุ่นต่อไปอีกเมื่อไร
เรื่องความมั่นคงของตำแหน่ง ผมไม่แน่ใจครับว่าตำแหน่งไหนมั่นคงกว่า

 

ครูศรช. จบ ป.ตรี ทำงานมากกว่าครูอาสาสะอีก เงินเดือนไม่ขึ้น 

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี