ชีวิตที่พอเพียง ๑๖๕๒. ความพอดีของการแลกเปลี่ยนแบ่งปัน

 

          นสพ. International Herald Tribune ฉบับพิมพ์ลงวันที่ ๒๐ ส.ค. ๕๕ ลงบทความเขียนโดย Peggy Klaus    เรื่อง  To share is human; to overshare in the workplace is inappropriate   ที่เนื้อหาตรงกับเรื่อง Thank you for sharing. But why at the office?ชี้ให้เห็นว่า social media กำลังเดินเลยจุดพอดีของการแลกเปลี่ยนแบ่งปันข้อมูลข่าวสาร   ที่เขาเรียกว่า overshare  

 

          ในสังคมเราเห็นคนที่มีนิสัยพูดมาก หรือพูดเพ้อเจ้อ   พอมีอินเทอร์เน็ต และโซเชี่ยล มีเดีย ก็ย่อมมีคนเพ้อเจ้อใน อินเทอร์เน็ตและในโซเชี่ยล มีเดีย เป็นธรรมดา

 

          การสื่อสารเป็นสิ่งสำคัญ   แต่ก็ต้องสื่อเรื่องที่ดีมีประโยชน์มีคุณภาพ   และต้องพอดี   สื่อสารมากไปก็ไม่ดี มันเฝือ

 

          ลองค้นใน Google ด้วยคำ overshare ดูก็ได้   จะเห็นว่ามีคนเห็นโทษของ overshare หลากหลายประการ

 

 


วิจารณ์ พานิช

๒๐ ส.ค. ๕๕

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (0)