บทนำ KM รูปแบบการให้บริการคลินิก Health care สุขภาพดีด้วยการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก


การบ่งชี้ความรู้ และ ทบทวนก่อนการจัดการความรู้ครั้งที่ 1

     สวัสดีสำหรับ  ชาว Gotoknow  ทุกท่านนะครับ ขอขอบคุณสำหรับการติดตามผลงานการจักการความรู้  ของเรามาตั้งแต่ปี 2553  

     ในปีงบประมาณ 2555   งานส่งเสริมสุขภาพ (แพทย์แผนไทย)  ได้ทำการจัดการความรู้ในเรื่องของการพัฒนารูปแบบการให้บริการมีรายละเอียดดังนี้ครับ

ชื่อเรื่อง  การให้บริการคลินิกHealth Care สุขภาพดีด้วยการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก

รายชื่อสมาชิกกลุ่ม  1.นางปราณี  จรไกร   

                         2.นายศิวพล  สุวรรณบัณฑิต 

                         3.นายเพิ่มศักดิ์  รุ่งจิรารัตน์  

                         4. นางวิราวรรณ์  โพธิ์งาม 

                         5. นางจันทิรา  สุโพธิ์

                         6. ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 8 ราย

มีเป้าประสงค์  คือ ผู้รับบริการสามารถดูแลสุขภาพด้วยภูมิปัญญาพื้นบ้าน โดยเน้นหลักการพึ่งพาตนเองได้

ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

- ร้อยละ 80ของผู้รับบริการที่เข้าคลินิกมีความรู้เรื่องการพึ่งพาตนเองมากขึ้น

- ร้อยละ 70 ของผู้รับบริการที่เข้าคลินิกมีสุขภาพด้าน 8 อ. ดีขึ้น

- ร้อยละ 80 ของผู้รับบริการมีความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม

องค์ความรู้ที่เลือกมาทำแผนการจัดการความรู้   : รูปแบบการให้บริการคลินิก Health care สุขภาพดีด้วยการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก

เหตุผลที่เลือกองค์ความรู้ :  ปัจจุบันบุคลากรศูนย์อนามัยที่ 8  ผู้รับบริการ ญาติ ที่เข้ามารับการรักษาที่คลินิกแพทย์แผนไทย ส่วนใหญ่ขาดความรู้และความเข้าใจในการดูแลสุขภาพแบบพึ่งพาตนเอง โดยจากข้อมูลการเข้ารับบริการคลินิกแพทย์แผนไทย บุคลากรศูนย์ ฯ ผู้รับบริการและญาติ มักจะมารับบริการด้วยโรคเดิม อาการเดิม ทำให้เกิดปัญหาทางด้านสาธารณสุขเป็นภาระค่าใช้จ่ายของรัฐบาลตลอดจนการทำงานที่หนักสำหรับแพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข เพราะบุคลากรขาดความรู้ในการดูแลสุขภาพแบบพึ่งพาตนเอง ซึ่งต่างจากคนในยุคก่อนที่มีความรู้เกี่ยวกับการดูแล รักษา ฟื้นฟูและการป้องกันโรค  จะเห็นได้จากการใช้สมุนไพรเป็นอาหารและยาตลอดจนการใช้ภูมิปัญญา เกี่ยวกับแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์แผนไทยในบ้านและชุมชน  จึงมีแนวคิดการเพิ่มรูปแบบการให้บริการโดยเน้นทั้งการให้ความรู้ การทำกิจกรรมร่วมกัน และนำกลับไปปฏิบัติ เพื่อให้ผู้รับบริการสามารถดูแลสุขภาพด้วยภูมิปัญญาพื้นบ้าน โดยเน้นหลักการพึ่งพาตนเองได้อย่างถูกต้อง

 

ซึ่งการทบทวนก่อนการจัดการความรู้ครั้งที่ 1  เราสามารถถอดบทเรียนการทบทวนเป็น mine map  ได้ดังนี้

 องค์ความรู้ที่เราเลือกมาจัดการความรู้ในครั้งต่อไปคือ  การพัฒนารูปแบบการให้บริการ 

และหลังจากนั้นเราร่วมกันวางแผนและจัดตั้งทีมงานได้ดังนี้

  

สำหรับบทนำขออนุญาติเกริ่นน้ำไว้เท่านี้นะครับ  แล้วจะรีบมาต่อตอนที่ 2  ครับผม

----------------------------------------------------------XมOตั๋J----------------------

 

 

 

 

 

 

 

หมายเลขบันทึก: 500737เขียนเมื่อ 31 สิงหาคม 2012 15:43 น. ()แก้ไขเมื่อ 31 สิงหาคม 2012 17:53 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

฿300.00 -40.0%
฿38.00 -34.21%
฿98.00 -42.2%
฿573.00 -52.53%
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี